ECB/2014/15

 1. ECBs retningslinje af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik (omarbejdning) (ECB/2014/15), EUT L 340 af 26.11.2014, s. 1.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet)  (ECB/2007/9), EUT L 341 af 27.12.2007, s. 1.
   1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 6. februar 2003 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2003/2), EUT L 241 af 26.9.2003, s. 1.
    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 30. juli 2002 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2002/5), EFT L 220 af 15.8.2002, s. 67.
   2. ECB's retningslinje af 13. februar 2004 om ændring af retningslinje ECB/2003/2 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2004/1), EUT L 83 af 20.3.2004, s. 29.
   3. ECB's retningslinje af 15. februar 2005 om ændring af retningslinje ECB/2003/2 om visse krav fra ECB til statistiske indberetninger samt procedurerne for de nationale centralbankers indberetning af statistisk information på det penge- og bankstatistiske område (ECB/2005/4), EUT L 109 af 29.4.2005, s. 6.
   4. Uofficiel konsolideret tekst [3 a) - c)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 17.2.2005.
   5. Berigtigelse til ECB's retningslinje af 1. august 2007 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet) (ECB/2007/9) , EUT L 84 af 26.3.2008, s. 393.
  2. ECB's retningslinje af 19. december 2008 om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetær statistik, statistik over finansielle institutioner og markeder (omarbejdet)  (ECB/2008/31), EUT L 53 af 26.2.2009, s. 76.
  3. ECB's retningslinje af 4. december 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder  (ECB/2009/23), EUT L 16 af 21.1.2010, s. 6.
  4. ECB's retningslinje af 25. august 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder  (ECB/2011/13), EUT L 228 af 3.9.2011, s. 37.
  5. Retningslinje ECB/2007/9. Uofficiel konsolideret tekst produceret af Den Europæiske Unions Publikationskontor, 14.9.2012.