Menu

BCE/2013/39

  1. Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind cerinţele de raportare statistică aplicabile oficiilor poştale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituţii financiare nemonetare din zona euro (reformare)  (BCE/2013/39), JO L 297, 7.11.2013, p. 94.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 1027/2006 al BCE din 14 iunie 2006 privind obligațiile de raportare statistică în cazul oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro  (BCE/2006/8), JO L 184, 6.7.2006, p. 12.