ECB/2013/39

  1. Verordening (eu) nr. 1074/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (herschikking)  (ECB/2013/39), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 94.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 1027/2006 van de ECB van 14 juni 2006 betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (ECB/2006/8), PB L 184 van 6.7.2006, blz. 12.