Menu

ECB/2013/39

  1. 2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1074/2013 dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro įstaigoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansų įstaigų (nauja redakcija) (ECB/2013/39) (ECB/2013/39), OL L 297, 2013 11 7, p. 94.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2006 m. birželio 14 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 1027/2006, dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų pašto žiro institucijoms, priimančioms indėlius iš euro zonos rezidentų ne pinigų finansinių institucijų (ECB/2006/8), OL L 184, 2006 7 6, p. 12.