Menu

EKP/2013/39

  1. EKP määrus (EL) nr 1074/2013 statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt, 18. oktoober 2013 (uuesti sõnastatud)  (EKP/2013/39), ELT L 297, 7.11.2013, lk 94.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 1027/2006 statistikaaruandluse nõuete kohta seoses postipankadega, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt, 14. juuni 2006 (EKP/2006/8), ELT L 184, 6.7.2006, lk 12.