Menu

ECB/2013/39

  1. Nařízení ECB (EU) č. 1074/2013 ze dne 18. října 2013 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (přepracované znění)  (ECB/2013/39), Úř. věst. L 297, 7. 11. 2013, s. 94.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Nařízení ECB (ES) č. 1027/2006 ze dne 14. června 2006 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (ECB/2006/8), Úř. věst. L 184, 6. 7. 2006, s. 12.