Menu

ECB/2013/38

  1. ECB:s förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (omarbetning) (ECB/2013/38), EUT L 297, 7.11.2013, s. 73.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 958/2007 av den 27 juli 2007 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2007/8), EUT L 211, 14.8.2007, s. 8.