ECB/2013/38

  1. Uredba (EU) št. 1073/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev)  (ECB/2013/38), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 73.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Uredba ECB (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov  (ECB/2007/8), UL L 211, 14. 8. 2007, str. 8.