ECB/2013/38

  1. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (prepracované znenie)  (ECB/2013/38), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 73.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 958/2007 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8), Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2007, s. 8.