Menu

BCE/2013/38

  1. Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al BCE din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (reformare)  (BCE/2013/38), JO L 297, 7.11.2013, p. 73.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al BCE din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii  (BCE/2007/8), JO L 211, 14.8.2007, p. 8.