Menu

EBC/2013/38

  1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (wersja przekształcona)  (EBC/2013/38), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 73.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 EBC z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych  (EBC/2007/8), Dz.U. L 211 z 14.8.2007, str. 8.