Menu

ECB/2013/38

  1. Verordening (eu) nr. 1073/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (herschikking)  (ECB/2013/38), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 73.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 958/2007 van de ECB van 27 juli 2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen  (ECB/2007/8), PB L 211 van 14.8.2007, blz. 8.