ECB/2013/38

  1. 2013 m. spalio 18 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (nauja redakcija)(ECB/2013/38) (ECB/2013/38), OL L 297, 2013 11 7, p. 73.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2007 m. liepos 27 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 958/2007 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos  (ECB/2007/8), OL L 211, 2007 8 14, p. 8.