Menu

EKP/2013/38

  1. EKP:n asetus (eu) n:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu)  (EKP/2013/38), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 73.

    Lisätietoja

    1. Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 958/2007, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2007, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista  (EKP/2007/8), EUVL L 211, 14.8.2007, s. 8.