Menu

EKP/2013/38

  1. EKP määrus (EL) nr 1073/2013 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud), 18. oktoober 2013  (EKP/2013/38), ELT L 297, 7.11.2013, lk 73.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 958/2007 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta , 27. juuli 2007 (EKP/2007/8), ELT L 211, 14.8.2007, lk 8.