Menu

ECB/2013/38

  1. ECB's forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (omarbejdning)  (ECB/2013/38), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver  (ECB/2007/8), EUT L 211 af 14.8.2007, s. 8.