Menu

ECB/2013/34

 1. Uredba (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 51.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 63/2002 ECB z dne 20. decembra 2001 o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2001/18), UL L 10, 12. 1. 2002, str. 24.
  2. Uredba ECB (ES) št. 2181/2004, z dne 16. decembra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij in Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2004/21), UL L 371, 18. 12. 2004, str. 42.
  3. Uredba ECB (ES) št. 290/2009 z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb  (ECB/2009/7), UL L 94, 8. 4. 2009, str. 75.
   1. Popravek Uredbe ECB (ES) št. 290/2009 z dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2009/7), UL L 273, 17. 10. 2009, str. 19.
  4. Uredba (EU) št. 674/2010 ECB z dne 23. julija 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb  (ECB/2010/7), UL L 196, 28. 7. 2010, str. 23.
  5. Uredba ECB/2001/18. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije, 17. 8. 2010.