Menu

ECB/2013/34

 1. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (prepracované znenie) (ECB/2013/34), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 51.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Nariadenie (ES) č. 63/2002 ECB z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2001/18), Ú. v. ES L 10, 12. 1. 2002, s. 24.
  2. Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2181/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov, a nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2004/21), Ú. v. EÚ L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
  3. Nariadenie ECB (ES) č. 290/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam  (ECB/2009/7), Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009, s. 75.
   1. Korigendum k nariadeniu ECB (ES) č. 290/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2009/7), Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2009, s. 19.
  4. Nariadenie ECB (EÚ) č. 674/2010 z 23. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam  (ECB/2010/7), Ú. v. EÚ L 196, 28. 7. 2010, s. 23.
  5. Nariadenie ECB/2001/18. Neoficiálny konsolidovaný text. Vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie , 17. 8. 2010.