EBC/2013/34

 1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona) (EBC/2013/34), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 51.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie (We) Nr 63/2002 EBC z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2001/18), Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 24.
  2. Rozporządzenie EBC (WE) nr 2181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych oraz rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2004/21), Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42.
  3. Rozporządzenie EBC (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw  (EBC/2009/7), Dz.U. L 94 z 8.4.2009, str. 75.
   1. Sprostowanie do rozporządzenia EBC (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7), Dz.U. L 273 z 17.10.2009, str. 19.
  4. Rozporządzenie (UE) nr 674/2010 EBC z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw  (EBC/2010/7), Dz.U. L 196 z 28.7.2010, str. 23.
  5. Rozporządzenie EBC/2001/18. Nieoficjalna wersja skonsolidowana. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej , 17.8.2010.