ECB/2013/34

 1. Verordening (eu) nr. 1072/2013 van de ECB Van 24 september 2013 Met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (herschikking) (ECB/2013/34), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 51.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) Nr. 63/2002 van de ECB van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2001/18), PB L 10 van 12.1.2002, blz. 24.
   1. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 63/2002 van de ECB van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2001/18), PB L 48 van 20.2.2002, blz. 35.
  2. Verordening (EG) Nr. 2181/2004 van de ECB van 16 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen en Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen (ECB/2004/21), PB L 371 van 18.12.2004, blz. 42.
  3. Verordening (EG) nr. 290/2009 van de ECB van 31 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen  (ECB/2009/7), PB L 94 van 8.4.2009, blz. 75.
   1. Rectificatie van Verordening (EG) 290/2009 van de ECB van 31 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (ECB/2009/7), PB L 273 van 17.10.2009, blz. 19.
  4. Verordening (EU) nr. 674/2010 van de ECB van 23 juli 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen  (ECB/2010/7), PB L 196 van 28.7.2010, blz. 23.
  5. Richtsnoer ECB/2001/18. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie , 17.8.2010.