ECB/2013/34

 1. ECB Regula (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34), OV L 297, 7.11.2013, 51. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Regula (EK) Nr. 63/2002 (2001. gada 20. decembris) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2001/18), OV L 10, 12.1.2002, 24. lpp..
  2. ECB regula (EK) Nr. 2181/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21), OV L 371, 18.12.2004, 42. lpp..
  3. ECB Regula (EK) Nr. 290/2009 (2009. gada 31. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem  (ECB/2009/7), OV L 94, 8.4.2009, 75. lpp..
   1. Labojums ECB Regulā (EK) Nr. 290/2009 (2009. gada 31. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2009/7), OV L 273, 17.10.2009, 19. lpp..
  4. ECB Regula (ES) Nr. 674/2010 (2010. gada 23. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem  (ECB/2010/7), OV L 196, 28.7.2010, 23. lpp..
  5. Regula ECB/2001/18. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs , 17.8.2010.