ECB/2013/34

 1. 2013 m. rugsėjo 24 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (nauja redakcija)(ECB/2013/34) (ECB/2013/34), OL L 297, 2013 11 7, p. 51.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2001 m. gruodžio 20 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 63/2002 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2001/18), OL L 10, 2002 1 12, p. 24.
  2. 2004 m. gruodžio 16 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 2181/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso ir Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansinės institucijos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (ECB/2004/21), OL L 371, 2004 12 18, p. 42.
  3. 2009 m. kovo 31 d. ECB reglamentas (EB) Nr. 290/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms  (ECB/2009/7), OL L 94, 2009 4 8, p. 75.
   1. 2009 m. kovo 31 d. ECB reglamento (EB) Nr. 290/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms, klaidų ištaisymas (ECB/2009/7), OL L 273, 2009 10 17, p. 19.
  4. 2010 m. liepos 23 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 674/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms  (ECB/2010/7), OL L 196, 2010 7 28, p. 23.
  5. Reglamentas ECB/2001/18. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2010 8 17.