EKP/2013/34

 1. EKP määrus (EL) nr 1072/2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud), 24. september 2013  (EKP/2013/34), ELT L 297, 7.11.2013, lk 51.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 63/2002 rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta, 20.12.2001 (EKP/2001/18), EÜT L 10, 12.1.2002, lk 24.
  2. EKP määrus (EÜ) nr 2181/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta ja määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2004/21), ELT L 371, 18.12.2004, lk 42.
  3. EKP määrus (EÜ) nr 290/2009, 31. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2009/7), ELT L 94, 8.4.2009, lk 75.
   1. EKP 31. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 290/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta) parandused (EKP/2009/7), ELT L 273, 17.10.2009, lk 19.
  4. EKP määrus (EL) nr 674/2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta, 23. juuli 2010  (EKP/2010/7), ELT L 196, 28.7.2010, lk 23.
  5. Määrus EKP/2001/18. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt , 17.8.2010.