EKT/2013/34

 1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της EKT της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)  (EKT/2013/34), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 51.

  Πρόσθετες πληροφορίες

  1. Δεν ισχύει πλέον: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της EKT της 20ής Δεκεµβρίου 2001 σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρµοζόµενων από τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (EKT/2001/18), EE  L 10 της 12.1.2002, σ. 24.
   1. Διορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της EKT, της 20ής Δεκεµβρίου 2001, σχετικά µε τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρµοζόµενων από τα νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και µη χρηµατοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2001/18), EE  L 48 της 20.2.2002, σ. 35.
  2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 της EKT της 16ης Δεκεμβρίου 2004 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (EKT/2004/21), EE  L 371 της 18.12.2004, σ. 42.
  3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 290/2009 της EKT της 31ης Μαρτίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες  (EKT/2009/7), EE  L 94 της 8.4.2009, σ. 75.
   1. Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 290/2009 της EKT, της 31ης Μαρτίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2009/7), EE  L 273 της 17.10.2009, σ. 19.
  4. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 674/2010 της EKT της 23ης Ιουλίου 2010 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες  (EKT/2010/7), EE  L 196 της 28.7.2010, σ. 23.
  5. Κανονισμός ΕΚΤ/2001/18. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 17.8.2010.