Menu

ECB/2013/33

 1. Uredba (EU) št. 1071/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33), UL L 297, 7. 11. 2013, str. 1.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 25/2009 ECB z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32), UL L 15, 20. 1. 2009, str. 14.
   1. Ni več v veljavi: Uredba (ES) št. 2423/2001 ECB z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2001/13), UL L 333, 17. 12. 2001, str. 1.
   2. Uredba (ES) št. 993/2002 ECB z dne 6. junija 2002 o popravkih Uredbe ECB/2001/13 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2002/4), UL L 151, 11. 6. 2002, str. 11.
   3. Uredba (ES) št. 2174/2002 ECB z dne 21. novembra 2002 o spremembi Uredbe ECB/2001/13 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2002/8), UL L 330, 6. 12. 2002, str. 29.
   4. Uredba (ES) št. 1746/2003 ECB z dne 18. septembra 2003 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2003/10), UL L 250, 2. 10. 2003, str. 17.
   5. Uredba ECB (ES) št. 2181/2004, z dne 16. decembra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij in Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2004/21), UL L 371, 18. 12. 2004, str. 42.
   6. Uredba (ES) št. 4/2007 ECB z dne 14. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2006/20), UL L 2, 5. 1. 2007, str. 3.
   7. Uredba (ES) št. 1489/2007 ECB z dne 29. novembra 2007 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2007/18), UL L 330, 15. 12. 2007, str. 20.
   8. Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - g)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti , 4. 1. 2008.
  2. Uredba ECB (EU) št. 883/2011 z dne 25. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 25/2009 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), UL L 228, 3. 9. 2011, str. 13.
  3. Uredba ECB/2008/32. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije , 23. 9. 2011.