Menu

BCE/2013/33

 1. Regulamentul (UE) NR. 1071/2013 al BCE din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), JO L 297, 7.11.2013, p. 1.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al BCE din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (Reformare)  (BCE/2008/32), JO L 15, 20.1.2009, p. 14.
   1. Nu mai este în vigoare: Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 al BCE din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2001/13), JO L 333, 17.12.2001, p. 1.
   2. Regulamentul (CE) nr. 993/2002 al BCE din 6 iunie 2002 de rectificare a Regulamentului BCE/2001/13 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2002/4), JO L 151, 11.6.2002, p. 11.
   3. Regulamentul (CE) nr. 2174/2002 al BCE din 21 noiembrie 2002 de modificare a Regulamentului BCE/2001/13 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2002/8), JO L 330, 6.12.2002, p. 29.
   4. Regulamentul (CE) nr. 1746/2003 al BCE din 18 septembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare  (BCE/2003/10), JO L 250, 2.10.2003, p. 17.
   5. Regulamentul (CE) nr. 2181/2004 al BCE din 16 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare și a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2004/21), JO L 371, 18.12.2004, p. 42.
   6. Regulamentul (CE) nr. 4/2007 al BCE din 14 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanţul consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare (BCE/2006/20), JO L 2, 5.1.2007, p. 3.
   7. Regulamentul (CE) nr. 1489/2007 al BCE din 29 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanţul consolidat al sectorului instituţiilor financiare monetare (BCE/2007/18), JO L 330, 15.12.2007, p. 20.
  2. Regulamentul (UE) nr. 883/2011 al BCE din 25 august 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 25/2009 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (BCE/2008/32)  (BCE/2011/12), JO L 228, 3.9.2011, p. 13.
  3. Regulamentul BCE/2008/32. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 23.9.2011.