Menu

ECB/2013/33

 1. Verordening (EU) Nr. 1071/2013 van de ECB van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2013/33), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 25/2009 van de ECB van 19 december 2008 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (Herschikking)  (ECB/2008/32), PB L 15 van 20.1.2009, blz. 14.
   1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de ECB van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13), PB L 333 van 17.12.2001, blz. 1.
    1. Niet langer van kracht zijn: Verordening (EG) Nr. 2819/98 van de ECB van 1 december 1998 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16), PB L 356 van 30.12.1998, blz. 7.
    2. Verordening (EG) Nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de ECB met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), PB L 229 van 9.9.2000, blz. 34.
     1. Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1921/2000 van de ECB van 31 augustus 2000 houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2818/98 van de ECB inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/1998/15) en houdende wijzigingen op Verordening (EG) nr. 2819/98 van de ECB met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), PB L 242 van 27.9.2000, blz. 18.
    3. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2423/2001 van de ECB van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2001/13), PB L 57 van 27.2.2002, blz. 34.
   2. Verordening (EG) Nr. 993/2002 van de ECB van 6 juni 2002 houdende rectificatie van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (1) (ECB/2002/4), PB L 151 van 11.6.2002, blz. 11.
   3. Verordening (EG) nr. 2174/2002 van de ECB van 21 november 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2002/8), PB L 330 van 6.12.2002, blz. 29.
    1. Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2174 van de ECB van 21 november 2002 houdende wijziging van Verordening ECB/2001/13 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2002/8), PB L 347 van 20.12.2002, blz. 60.
   4. Verordening (EG) nr. 1746/2003 van de ECB van 18 september 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2003/10), PB L 250 van 2.10.2003, blz. 17.
   5. Verordening (EG) Nr. 2181/2004 van de ECB van 16 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen en Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen (ECB/2004/21), PB L 371 van 18.12.2004, blz. 42.
   6. Verordening (EG) nr. 4/2007 van de ECB van 14 december 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2006/20), PB L 2 van 5.1.2007, blz. 3.
   7. Verordening (EG) nr. 1489/2007 van de ECB van 29 november 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2007/18), PB L 330 van 15.12.2007, blz. 20.
   8. Inofficiële geconsolideerde tekst [1 a) - g)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 4.1.2008.
  2. Verordening (EU) nr. 883/2011 van de ECB van 25 augustus 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 25/2009 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), PB L 228 van 3.9.2011, blz. 13.
  3. Verordening ECB/2008/32. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst, , 23.9.2011.