Menu

EKP/2013/33

 1. EKP:n asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/33), EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32), EUVL L 15, 20.1.2009, s. 14.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13), EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n asetus (EY) N:o 2819/98, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/1998/16), EYVL L 356, 30.12.1998, s. 7.
    2. EKP:n asetus (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) sekä rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 (EKP/1998/16) muuttamisesta (EKP/2000/8), EYVL L 229, 9.9.2000, s. 34.
     1. Oikaistaan EKP:n asetus (EY) N:o 1921/2000, annettu 31 päivänä elokuuta 2000, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2818/98 (EKP/1998/15) sekärahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun EKP:n asetuksen (EY) N:o 2819/98 (EKP/1998/16) muuttamisesta (EKP/2000/8), EYVL L 242, 27.9.2000, s. 18.
    3. Oikaistaan EKP:n asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13), EYVL L 57, 27.2.2002, s. 34.
   2. EKP:n asetus (EY) N:o 993/2002, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 oikaisemisesta (EKP/2002/4), EYVL L 151, 11.6.2002, s. 11.
   3. EKP:n asetus (EY) N:o 2174/2002, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 muuttamisesta (EKP/2002/8), EYVL L 330, 6.12.2002, s. 29.
    1. Oikaisu EKP:n asetukseen (EY) N:o 2174/2002, annettu 21 päivänä marraskuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 muuttamisesta (EKP/2002/8)(EYVL L 330, 6.12.2002), EYVL L 347, 20.12.2002, s. 60.
   4. EKP:n asetus (EY) N:o 1746/2003, annettu 18 päivänä syyskuuta 2003, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta (EKP/2003/10), EUVL L 250, 2.10.2003, s. 17.
   5. EKP:n asetus (EY) N:o 2181/2004, annettu 16 päivänä joulukuuta 2004, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) ja korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja, annetun asetuksen (EY) N:o 63/2002 (EKP/2001/18) muuttamisesta (EKP/2004/21), EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42.
   6. EKP:n asetus (EY) N:o 4/2007, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta (EKP/2006/20), EUVL L 2, 5.1.2007, s. 3.
   7. EKP:n asetus (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta  (EKP/2007/18), EUVL L 330, 15.12.2007, s. 20.
   8. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-g)] , 4.1.2008.
  2. EKP:n asetus (EU) N:o 883/2011, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 25/2009 muuttamisesta (EKP/2008/32) (EKP/2011/12), EUVL L 228, 3.9.2011, s. 13.
  3. Asetus EKP/2008/32. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti., 23.9.2011.