Menu

EKP/2013/33

 1. EKP määrus (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuesti sõnastatud), 24. september 2013 (EKP/2013/33), ELT L 297, 7.11.2013, lk 1.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuestisõnastamine), 19. detsember 2008  (EKP/2008/32), ELT L 15, 20.1.2009, lk 14.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP määrus (EÜ) Nr 2423/2001 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 22.11.2001 (EKP/2001/13), EÜT L 333, 17.12.2001, lk 1.
   2. EKP määrus (EÜ) nr 993/2002, millega muudetakse määrust EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 6.6.2002 (EKP/2002/4), EÜT L 151, 11.6.2002, lk 11.
   3. EKP määrus (EÜ) nr 2174/2002, millega muudetakse määrust EKP/2001/13 rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 21.11.2002 (EKP/2002/8), EÜT L 330, 6.12.2002, lk 29.
   4. EKP määrus (EÜ) nr 1746/2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 18.9.2003 (EKP/2003/10), ELT L 250, 2.10.2003, lk 17.
   5. EKP määrus (EÜ) nr 2181/2004, 16. detsember 2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta ja määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (EKP/2004/21), ELT L 371, 18.12.2004, lk 42.
   6. Määrus (EÜ) nr 4/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 14. detsember 2006 (EKP/2006/20), ELT L 2, 5.1.2007, lk 3.
   7. EKP määrus (EÜ) nr 1489/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2423/2001 (EKP/2001/13) rahaloomeasutuste sektori koondbilansi kohta, 29. november 2007  (EKP/2007/18), ELT L 330, 15.12.2007, lk 20.
   8. Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) - g)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt. , 4.1.2008.
  2. EKP määrus (EL) nr 883/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2008/32), 25. august 2011 (EKP/2011/12), ELT L 228, 3.9.2011, lk 13.
  3. Määrus EKP/2008/32. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt, 23.9.2011.