Menu

ECB/2013/33

 1. ECB's Forordning (EU) Nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2013/33), EUT L 297 af 7.11.2013, s. 1.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdet)  (ECB/2008/32), EUT L 15 af 20.1.2009, s. 14.
   1. Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) nr. 2423/2001 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2001/13), EFT L 333 af 17.12.2001, s. 1.
    1. Ikke længere gældende: ECB's forordning (EF) Nr. 2819/98 af 1. december 1998 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16), EFT L 356 af 30.12.1998, s. 7.
    2. ECB's forordning (EF) Nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EFT L 229 af 9.9.2000, s. 34.
     1. Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8), EFT L 242 af 27.9.2000, s. 18.
    3. Berigtigelse til ECB's forordning (EF) 2423/2001 af 22. november 2001 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2001/13), EFT L 57 af 27.2.2002, s. 34.
   2. ECB's forordning (EF) nr. 993/2002 af 6. juni 2002 om ændring af forordning ECB/2001/13 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/4), EFT L 151 af 11.6.2002, s. 11.
   3. ECB's forordning (EF) nr. 2174/2002 af 21. november 2002 om ændring af forordning ECB/2001/13 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/8), EFT L 330 af 6.12.2002, s. 29.
    1. Berigtigelse til ECB's forordning (EF) nr. 2174/2002 af 21. november 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2002/8), EFT L 347 af 20.12.2002, s. 60.
   4. ECB's forordning (EF) Nr. 1746/2003 af 18. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2003/10), EUT L 250 af 2.10.2003, s. 17.
   5. ECB's forordning (EF) Nr. 2181/2004 af 16. december 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) og forordning (EF) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2004/21), EUT L 371 af 18.12.2004, s. 42.
   6. ECB's forordning (EF) nr. 4/2007 af 14. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2006/20), EUT L 2 af 5.1.2007, s. 3.
   7. ECB's forordning (EF) nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)  (ECB/2007/18), EUT L 330 af 15.12.2007, s. 20.
   8. Uofficiel konsolideret tekst [1 a) - g)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 4.1.2008.
  2. ECB's forordning (EU) nr. 883/2011 af 25. august 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 25/2009 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), EUT L 228 af 3.9.2011, s. 13.
  3. Forordning ECB/2008/32. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 23.9.2011.