ECB/2010/10

  1. Sklep ECB z dne 19. avgusta 2010 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2010/10), UL L 226, 28. 8. 2010, str. 48.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Obvestilo ECB o naložitvi sankcij zaradi kršitev zahtev za statistično poročanje v zvezi z bilanco stanja, UL C 195, 31. 7. 2004, str. 8.