ECB/2010/10

  1. Rozhodnutie ECB z 19. augusta 2010 o nedodržiavaní požiadaviek na štatistické vykazovanie  (ECB/2010/10), Ú. v. EÚ L 226, 28. 8. 2010, s. 48.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Oznámenie ECB o ukladaní sankcií pri porušení požiadaviek na štatistické vykazovanie bilancií, Ú. v. EÚ C 195, 31. 7. 2004, s. 8.