BCE/2010/10

  1. Decizia BCE din 19 august 2010 privind nerespectarea cerinţelor de raportare statistică (BCE/2010/10), JO L 226, 28.8.2010, p. 48.