BĊE/2010/10

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tad-19 ta’ Awwissu 2010 dwar nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti għar-rappurtar tal-istatistika (BĊE/2010/10), ĠU L 226, 28.8.2010, pġ. 48.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Komunikazzjoni tal-BĊE dwar l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet għall-ksur ta’ l-obbligi ta’ rappurtaġg ta’ statistika tal-karta tal-bilanċ, ĠU C 195, 31.7.2004, pġ. 8.