ECB/2010/10

  1. 2010 m. rugpjūčio 19 d. ECB sprendimas dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų nevykdymo  (ECB/2010/10), OL L 226, 2010 8 28, p. 48.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: ECB informacinis pranešimas dėl sankcijų už balanso statistinės atskaitomybės reikalavimų pažeidimus taikymo, OL C 195, 2004 7 31, p. 8.