EKB/2010/10

  1. Az EKB határozata (2010. augusztus 19.) a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek nem teljesítéséről  (EKB/2010/10), HL L 226., 2010.8.28., 48. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB tájékoztatója a mérlegstatisztikai jelentési kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók kiszabásáról, HL C 195., 2004.7.31., 8. o.