EKP/2010/10

  1. EKP otsus statistikaaruandluse nõuete eiramise kohta, 19. august 2010  (EKP/2010/10), ELT L 226, 28.8.2010, lk 48.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP teade sanktsioonide rakendamise kohta bilansi statistilise aruandluse nõuete mittetäitmise korral, ELT C 195, 31.7.2004, lk 8.