ECB/2010/10

  1. ECB's afgørelse af 19. august 2010 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav  (ECB/2010/10), EUT L 226 af 28.8.2010, s. 48.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's meddelelse om pålæggelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelse af kravene om indberetning af balancestatistik, EUT C 195 af 31.7.2004, s. 8.