ECB/2010/10

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 19. srpna 2010 o neplnění statistické zpravodajské povinnosti  (ECB/2010/10), Úř. věst. L 226, 28. 8. 2010, s. 48.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Oznámení ECB o ukládání sankcí za porušení statistických zpravodajských povinností vztahujících se k rozvaze, Úř. věst. C 195, 31. 7. 2004, s. 8.