ЕЦБ/2010/10

  1. Решение на ЕЦБ от 19 август 2010 година относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност  (ЕЦБ/2010/10), OВ L 226, 28.8.2010 г., стр. 48..