Menu

Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om kontantbegränsningar avseende postbetalningar och penningtvättsåtgärder (CON/2020/17), Belgien, 25.5.2020.
 2. Yttrande om en reform av Sveriges riksbank (CON/2020/13), Sverige, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 3. Yttrande om Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatien, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Yttrande om de sanktionsmöjligheter Bulgariens nationalbank har inom ramen för ett nära samarbete och den officiella växelkursen för den bulgariska leven (CON/2020/5), Bulgarien, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2019/46), Nederländerna, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Yttrande om en skyldighet för vissa kreditinstitut och filialer att tillhandahålla kontanttjänster (CON/2019/41), Sverige, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 7. Yttrande om negativa skatteincitament för kontantanvändning (CON/2019/39), Grekland, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Yttrande om skyddet för euron mot förfalskning och om äkthetskontroll av euromynt (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
 9. Yttrande om ett förbud av 500-eurosedlar och ändringar av lagstiftningen avseende penningtvätt  (CON/2019/5), Danmark, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar  (CON/2019/4), Spanien, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Yttrande om den tillsyn Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta utövar över kreditupplysningsföretag och dess övervakning av betaltjänster (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Yttrande om en översyn av den finska lagen om skyldigheter att vidta förberedelser inom finanssektorn (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Yttrande om nya avrundningsregler för eurodenominerade betalningar (CON/2018/41), Belgien, 4.9.2018.
 14. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Perikles IV-programmet) (CON/2018/35), EUT C 378, 16.8.2018, s. 2.Ytterligare information
 15. Yttrande om att identifiera och övervaka kritisk infrastruktur för att skydda IT-system (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Yttrande om begränsningar avseende kontantbetalningar (CON/2017/40), Cypern, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till informationsmyndighet samt att inkludera ett relevant undantag till banksekretesskraven (CON/2017/32), Cypern, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/27), Bulgarien, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/20), Belgien, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 20. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Yttrande om begränsning av skyldigheten att ta emot kontantbetalningar (CON/2017/8), Danmark, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Yttrande om Česká národní bankas behörighet att genomföra transaktioner på finansmarknaderna (CON/2016/60), Tjeckien, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Yttrande om överföringen av offentliga uppgifter avseende mynt till De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederländerna, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Yttrande om metoden och förfarandet för räkning, sortering, paketering och märkning av sedlar och mynt (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt cirkulering av eurosedlar (CON/2016/25), Italien, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Yttrande om betaltjänster (CON/2016/19), Bulgarien, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Yttrande om att Banque de France förvärvar äganderätten till Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (CON/2016/14), Frankrike, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Yttrande om obligatoriska krav för betalningar och autogireringar (CON/2016/13), Rumänien, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Yttrande om att skydda rätten för myntverket i Österrike att ta tillbaka mynt (CON/2016/4), Österrike, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Yttrande om tillsynen över kontanthanterares verksamhet samt införandet av administrativa åtgärder och sanktioner (CON/2016/2), Litauen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Yttrande om avgifter i samband med uttag av kontanter från uttagsautomater (CON/2015/55), Irland, 10.12.2015.
 32. Yttrande om tillverkningen av eurosedlar (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2015/50), Belgien, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 34. Yttrande om översyn och väl fungerande betalnings­system ("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Nederländerna, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Yttrande om konvertering av lån i schweizerfranc (CON/2015/32), Kroatien, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2015/29), Tjeckien, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Yttrande om rekonstruktion och avveckling på finansmarknaderna (CON/2015/22), Tjeckien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Yttrande om konsumentskydd på finansmarknaderna (CON/2015/21), Slovakien, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Yttrande om det rättsliga ramverket för Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Yttrande om finansiell transparens, betalningstjänster och elektroniska pengar  (CON/2014/74), Danmark, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar och euromynt (CON/2014/65), Litauen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Yttrande om redominering av företags kapital och värdepapper (CON/2014/63), Litauen, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Yttrande om behörigheten att ge ut mynt (CON/2014/56), Cypern, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Yttrande om reproduceringar av sedlar och mynt denominerade i forint och euro i Ungern (CON/2014/55), Ungern, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. ECB:s yttrande av den 8 juli 2014 om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Litauen (CON/2014/50), EUT C 244, 26.7.2014, s. 1.
 46. Yttrande om hantering, distribution och förfalskningsskydd av sedlar och mynt i Ungern (CON/2014/48), Ungern, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar och kvitton (CON/2014/37), Rumänien, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Yttrande om att vissa sedlar och mynt upphör att vara lagliga betalningsmedel (CON/2014/32), Sverige, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Yttrande om valutaväxlare (CON/2014/27), Litauen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Yttrande om tillsynen över betalningar och autogireringar i euro (CON/2014/20), Rumänien, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Yttrande om införandet av euron i Litauen (CON/2014/14), Litauen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Yttrande om dematerialiserade värdepapperskonton i utländsk valuta (CON/2014/13), Belgien, 12.2.2014.
 53. Yttrande om avrundningsregler för eurodenominerade betalningar (CON/2014/6), Belgien, 23.1.2014.
 54. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2014/4), Litauen, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Yttrande om hantering och distribution av sedlar samt förfalskningsskydd i Ungern (CON/2013/89), Ungern, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Yttrande om betalningsmedel och betalningssystem (CON/2013/84), Frankrike, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Yttrande om hantering samt återcirkulering av eurosedlar och -mynt (CON/2013/65), Lettland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Yttrande om principer och tillvägagångssätt för att byta ut sedlar och mynt (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Lettland  (CON/2013/48), EUT C 204, 18.7.2013, s. 1.Ytterligare information
 60. Yttrande om behandlingen av eurosedlar som "neutraliserats" av stöldskyddsutrustning (CON/2013/43), Belgien, 12.6.2013.
 61. ECB:s yttrande av den 28 maj 2013 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF (CON/2013/37), EUT C 179, 25.6.2013, s. 9.Ytterligare information
 62. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (CON/2013/35), EUT C 176, 21.6.2013, s. 11.Ytterligare information
 63. Yttrande om att stärka Banca Naţională a Românieis institutionella roll och oberoende (CON/2013/31), Rumänien, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 65. Yttrande om begränsningar för kontantbetalningar (CON/2013/18), Belgien, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 66. Yttrande om begränsningar för kontantbetalningar av löner (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2013/9), Danmark, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Yttrande om införandet av euron (CON/2012/97), Lettland, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Yttrande om stavningen av den gemensamma valutan (CON/2012/87), Lettland, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2012/83), Slovakien, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Yttrande om kontrollen av kontanter (CON/2012/82), Tyskland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Yttrande om de förberedelser och lagändringar som är nödvändiga inför införandet av euron (CON/2012/73), Lettland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Yttrande om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel (CON/2012/54), Sverige, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Yttrande om förfalskningsskyddet samt god cirkulering av kontanter (CON/2012/34), Tyskland, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot penningförfalskning (Periklesprogrammet 2020)  (CON/2012/17), EUT C 137, 12.5.2012, s. 7.Ytterligare information
 76. Yttrande om skyddet för euron mot förfalskning och om äkthetskontroll av euromynt (CON/2012/15), Grekland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Yttrande om ett garantiprogram för italienska bankers skulder och växling av liresedlar (CON/2012/4), Italien, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Yttrande om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation samt föreläggande av administrativa åtgärder och viten (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 79. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/94), Italien, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter  (CON/2011/92), Tyskland, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Yttrande om sanktioner i samband med skyddet av euron mot förfalskning (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Yttrande om ett förslag till förordning om utgivning av euromynt och ett förslag till förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp  (CON/2011/65), EUT C 273, 16.9.2011, s. 2.
 83. Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 84. Yttrande om återcirkulering av kontanter och skyddet för nationella och utländska betalningsmedel mot förfalskning  (CON/2011/59), Ungern, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Yttrande om ett förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av ett monetärt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om bibehållandet av euron på Saint-Barthélemy efter förändringen av dess status i förhållande till Europeiska unionen  (CON/2011/56), EUT C 213, 20.7.2011, s. 21.Ytterligare information
 86. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp  (CON/2011/51), Tjeckien, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. ECB:s yttrande av den 11 mars 2011 över en rekommendation till rådets beslut om en ordning för förhandlingen om ett monetärt avtal med Republiken Frankrike, som företrädare för det franska autonoma utomeuropeiska förvaltningsområdet Saint-Barthélemy (CON/2011/22), EUT C 213, 20.7.2011, s. 16.
 88. Yttrande om återcirkulering av eurosedlar (CON/2011/19), Frankrike, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (CON/2011/18), EUT C 114, 12.4.2011, s. 1.Ytterligare information
 90. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Yttrande om en rekommendation till rådets beslut om ordning för omförhandlingen av det monetära avtalet med Monaco  (CON/2011/8), EUT C 60, 25.2.2011, s. 1.
 92. Yttrande om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 93. Yttrande om nya bestämmelser som rör hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2010/89), Slovakien, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Yttrande om äkthetskontroll, kvalitetskontroll och återcirkulering av eurosedlar samt om sanktioner i fall där sedlar och mynt i euro ej skyddas mot förfalskning (CON/2010/87), Grekland, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Yttrande om begränsningar av kontantbetalningar (CON/2010/79), Bulgarien, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Yttrande om ändringar i lagstiftningen om ställande av finansiell säkerhet när det gäller kreditfordringar (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Yttrande över två förslag till förordningar om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet (CON/2010/72), EUT C 278, 15.10.2010, s. 1.
 98. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införandet av euron i Estland och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 vad gäller omräkningskursen till euron för Estland (CON/2010/52), EUT C 190, 14.7.2010, s. 1.
 99. Yttrande om statistik, gränsöverskridande kontantrörelser samt Българска народна банка (Bulgarian National Bank) behörigheter (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Yttrande om förnyelse av sedel- och myntserien (CON/2010/38), Sverige, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 101. Yttrande om förberedelser inför införandet av euron (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Yttrande om reproduceringar av sedlar och mynt denominerade i forint och euro i Ungern (CON/2010/1), Ungern, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Yttrande om ett förslag till rådets förordning om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (CON/2009/95), EUT C 284, 25.11.2009, s. 6.Ytterligare information
 104. Yttrande om rekommendationer till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten och om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med San Marino (CON/2009/91), EUT C 284, 25.11.2009, s. 1.Ytterligare information
 105. Yttrande om en förlängning av den tidsfrist då vissa sedlar kan lämnas in för inlösen (CON/2009/87), Ungern, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Yttrande över ett förslag till rådets förordning om införande av euron (Kodifierad version) (CON/2009/76), EUT C 246, 14.10.2009, s. 1.
 107. Yttrande om tillvägagångssättet för att ändra litasens officiella växelkurs (CON/2009/61), Litauen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Yttrande om sedlar och mynt i omlopp (CON/2009/52), Tjeckien, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Yttrande om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel och ändring av lagen om avrundning (CON/2009/8), Sverige, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Yttrande om hantering och distribution av sedlar och mynt samt tekniska åtgärder för att förhindra förfalskning (CON/2008/90), Ungern, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Yttrande om hanteringen av kontanter i omlopp (CON/2008/86), Slovakien, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Yttrande om åtgärder för att göra stadgan för Magyar Nemzeti Bank förenlig med gemenskapsrätten (CON/2008/83), Ungern, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Yttrande om utbyte av euromynt och tyska jubileumsmynt (CON/2008/49), Tyskland, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Yttrande över förslag om inlösen av sedlar och mynt (CON/2008/47), Sverige, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 115. Yttrande om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2008/45), EUT C 283, 7.11.2008, s. 1.Ytterligare information
 116. Yttrande om ytterligare detaljerade tekniska regler för övergången till euron (CON/2008/40), Slovakien, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Yttrande om den rättsliga ramen för återcirkulering av eurosedlar genom kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 118. Yttrande över lagstiftning avseende sedlar och mynt  (CON/2008/36), Lettland, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Yttrande om indragning av mynt med den minsta valören  (CON/2008/35), Danmark, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Yttrande om införande av euron i Slovakien och omräkningskursen till euro för den slovakisk korunan  (CON/2008/28), EUT C 180, 17.7.2008, s. 1.Ytterligare information
 121. Yttrande om parallella prisangivelser och avrundningsregler för arbetsmarknaden och socialförsäkringarna (CON/2008/27), Slovakien, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Yttrande om regler för utbyte av skadade sedlar och mynt (CON/2008/26), Polen, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Yttrande om parallella prisangivelser inom spelsektorn (CON/2008/25), Slovakien, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Yttrande över ett förslag till rättsregler om parallella prisangivelser inom sektorerna bank, kapitalmarknad, försäkring och pension samt om avrundningsregler för vissa typer av värdepapper (CON/2008/23), Slovakien, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Yttrande om ett lagförslag avseende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tjeckien, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Yttrande över vilka konsekvenser en förändring av Saint-Martins and Saint-Barthélemys status enligt fransk lag medför för deras monetära ställning (CON/2008/8), Frankrike, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Yttrande över den tyska lagstiftningen om mynt  (CON/2008/3), Tyskland, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Yttrande om tillsynen över reproduceringar av eurosedlar och euromynt på Cypern (CON/2008/1), Cypern, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Yttrande över lagstiftningen inför eurons införande (CON/2007/43), Slovakien, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Yttrande över tillstånd för de behöriga nationella myndigheterna samt EU:s institutioner och organ att transportera förfalskade eurosedlar och euromynt som ett led i arbetet med att upptäcka förfalskningar (CON/2007/42), EUT C 27, 31.1.2008, s. 1.Ytterligare information
 131. Yttrande över betalningsmedels skydd mot förfalskning och annan olaglig verksamhet (CON/2007/39), Cypern, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Yttrande över regler om sortering och emballering av sedlar och mynt (CON/2007/28), Polen, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Yttrande över införandet av euron i Cypern och Malta samt över det cypriotiska pundets och den maltesiska lirans omräkningskurs till euron (CON/2007/19), EUT C 160, 13.7.2007, s. 1.Ytterligare information
 134. Yttrande om utgivning av minnes- och samlarmynt  (CON/2007/5), Slovenien, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Yttrande om ett regelverk för införandet av euron samt om en smidig övergång till euron (CON/2007/1), Cypern, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Yttrande om inrättandet av ett ramverk för upptäckt av förfalskningar och för kvalitetssortering av sedlar (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Yttrande om äkthetskontrollen av euromynt och behandlingen av euromynt som inte lämpar sig för återcirkulering (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Yttrande om anpassning av Magyar Nemzeti Banks stadgar till gemenskapsrätten  (CON/2006/55), Ungern, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Yttrande om reproducering av sedlar, mynt och andra penningsymboler i Tjeckien (CON/2006/45), Tjeckien, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Yttrande om den rättsliga grunden för utbytet av sedlar och mynt till euro, samt förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part (CON/2006/43), Slovenien, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Yttrande om omräkningskursen mellan euron och den slovenska tolaren och om andra åtgärder som är nödvändiga för införandet av euron i Slovenien (CON/2006/36), EUT C 163, 14.7.2006, s. 10.Ytterligare information
 142. Yttrande över ändring och förlängning av handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2006/35), EUT C 163, 14.7.2006, s. 7.Ytterligare information
 143. Yttrande om Sveriges riksbanks föreskrifter om inlämning och uthämtning av kontanter (CON/2006/30), Sverige, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 144. Yttrande om införandet av euron (CON/2006/29), Slovenien, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Yttrande om redenominering av kapital och aktier hos företag samt införande av aktier utan nominellt värde som ett resultat av eurons införande (CON/2006/28), Estland, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Yttrande om kodifiering av olika lagar om utgivning, prägling, sättande i omlopp och marknadsföring av mynt (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Yttrande om ändringar i Banka Slovenije’s stadgar inför eurons införande (CON/2006/17), Slovenien, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Yttrande om den rättsliga ramen för införandet av euron (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 149. Yttrande om skydd av forint- och eurosedlar samt forint-och euromynt mot olaglig eller otillåten reproduktion (CON/2006/2), Ungern, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Yttrande om ändringar av stadgan för Lietuvos bankas som förberedelse för eurons införande (CON/2005/60), Litauen, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Yttrande om ändring av lagen om Eesti Pank som förberedelse för införandet av euron (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Yttrande om redenominering av börsnoterade aktiebolags och andra aktiebolags kapital och om införande av aktier utan nominellt värde som ett resultat av eurons införande (CON/2005/57), Slovenien, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Yttrande om ett system för införande av euron i de medlemsstater som ännu inte har infört euron (CON/2005/51), EUT C 316, 13.12.2005, s. 25.Ytterligare information
 154. Yttrande om räntekostnadsersättning som utbetalas av Sveriges riksbank till företag som avskiljer och lagrar kontanter (CON/2005/48), Sverige, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 155. Yttrande om Národná banka Slovenskas uteslutande från juridiska personers straffrättsliga ansvar  (CON/2005/47), Slovakien, 16.11.2005.
 156. Yttrande om ändringar i regelverket för utländsk valuta (CON/2005/44), Polen, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Yttrande om Lietuvos bankas rätt att ge ut sedlar och mynt när euron antas och om dess ordförandes personliga oberoende  (CON/2005/38), Litauen, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgift i samband med den integrerade övervakningen av hela den finansiella markanden och om ändringar av dess stadgar (CON/2005/26), Slovakien, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Yttrande över två förslag till rådsbeslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles) (CON/2005/22), EUT C 161, 1.7.2005, s. 11.Ytterligare information
 160. Yttrande om den rättsliga ramen för eurons införande (CON/2005/21), Litauen, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Yttrande om tekniska uppgifter och andra skyldigheter relaterade till skyddet av lagliga betalningmedel mot förfalskning (CON/2005/19), Ungern, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Yttrande om fördelningen av driftskostnaderna för ett bankkortssystem mellan banker, konsumenter och återförsäljare (CON/2005/15), Danmark, 31.5.2005.
 163. Yttrande om kontanthantering och kontantdistribution (CON/2005/3), Ungern, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Yttrande om en skatt på växlingstransaktioner (CON/2004/34), Belgien, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Yttrande om inledandet av förhandlingar om ett avtal om de monetära förbindelserna med Andorra (CON/2004/32), EUT C 256, 16.10.2004, s. 9.Ytterligare information
 166. Yttrande om vissa frågor om cirkulation av sedlar och mynt (CON/2004/28), Sverige, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 167. Yttrande om äldre sedlar och mynt som upphör att vara lagliga betalningsmedel (CON/2004/17), Sverige, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Ytterligare information
 168. Yttrande om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2004/13), EUT C 134, 12.5.2004, s. 11.Ytterligare information
 169. Yttrande om ett avtal om de monetära förbindelserna med Andorra (CON/2004/12), EUT C 88, 8.4.2004, s. 18.Ytterligare information
 170. Yttrande om omräkningskurser mellan euron och valutorna i medlemsstater som inför euron  (CON/2004/10), EUT C 88, 8.4.2004, s. 20.Ytterligare information
 171. Yttrande om den rättsliga ramen för återvinning av eurosedlar och euromynt (CON/2004/8), Frankrike, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Yttrande om ändring av stadgan för Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och ändringar i andra lagar (CON/2003/25), Belgien, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Yttrande om en rekommendation om ändringar i det monetära avtalet mellan Republiken Italien, på Europeiska gemenskapens vägnar, och Vatikanstaten, företrädd av Heliga Stolen (CON/2003/18), EUT C 212, 6.9.2003, s. 10.Ytterligare information
 175. Yttrande om analys av och samarbete om falska euromynt (CON/2003/16), EUT C 202, 27.8.2003, s. 31.Ytterligare information
 176. Yttrande om en bestämmelse i 2003 års budgetlag om sedlar och mynt (CON/2002/31), Italien, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Yttrande om rättsligt skydd för eurosedlar (CON/2002/26), Grekland, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Yttrande om förhindrande av att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt (CON/2002/24), Belgien, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Yttrande om en förordning om utnämning av behöriga nationella myndigheter när det gäller förfalskningar (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Yttrande om avrundning av eurobetalningar som görs genom bankkort eller andra betalkort till närmaste fem cent (CON/2002/15), Finland, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Yttrande om det finländska finansministeriets rätt att prägla minnesmynt med ställning som lagligt betalningsmedel i Finland (CON/2002/12), Finland, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Yttrande om ändringar i lagen om den ekonomiska och monetära unionen när det gäller bestämmelserna om Central Bank of Irelands inbetalning till Irish Government Exchequer av nettoinkomster från myntutgivningen. (CON/2002/7), Irland, 1.2.2002.
 183. Yttrande om upphävande av ställning som lagligt betalningsmedel för sedlar och mynt i franska franc (CON/2002/6), Frankrike, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Yttrande om ändringar i lagen om penningtvätt för att motverka finansiering av terrorism (CON/2002/4), Danmark, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Yttrande om ändring av lagen om kreditinstitut så att den även omfattar e-pengar (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Yttrande om lag om ändring av stadgan för Österreichische Nationalbank (CON/2001/40), Österrike, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Yttrande om ett lagdekret om ändring av regelverket på valutaområdet (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Yttrande om en lag om ändring av lagen om ersättning till advokater (CON/2001/37), Österrike, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Yttrande om rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2001/31), EGT C 293, 19.10.2001, s. 3.Ytterligare information
 190. Yttrande om lag om ändring av rättegångsavgifter (CON/2001/29), Österrike, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Yttrande om ändring av beslut av den 27 juli 1998 om fastställandet av bestämmelser rörande inlösen, indragning och makulering av sedlar av De Nederlandsche Bank och om information rörande detta till allmänheten (CON/2001/26), Nederländerna, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Yttrande om ett lagdekret om införande av brådskande bestämmelser rörande införandet och skyddet av euron (CON/2001/22), Italien, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Yttrande om en lag om spridning av eurosedlar och euromynt och andra bestämmelser med anknytning till detta (CON/2001/21), Grekland, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Yttrande om ett dekret om märkning av sedlar denominerade i francs (CON/2001/20), Frankrike, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Yttrande om ändringar i strafflagen (CON/2001/19), Österrike, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Yttrande om en lag om godkännande av den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning och bifogat protokoll, samt om ändring av vissa bestämmelser i strafflagen och lagen om brottmålsförfarande (CON/2001/16), Luxemburg, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Yttrande om en lag om utbyte av sedlar och mynt till euro i Belgien (CON/2001/15), Belgien, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Yttrande om tillämpningsföreskrifter om förhandstilldelning av eurosedlar och euromynt (CON/2001/14), Spanien, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Yttrande om en lag om ytterligare åtgärder vid införandet av euron (CON/2001/9), Österrike, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Yttrande om en förordning om utbytet av sedlar och mynt till euro 2002 och om ändring av vissa rättsliga bestämmelser (CON/2001/7), Luxemburg, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Yttrande om vissa bestämmelser i ett lagförslag från 2001 om övergången till euro (belopp) (CON/2001/5), Irland, 20.4.2001.
 202. Yttrande om det parallella omloppet av sedlar och mynt i euro och escudo och om ändringar av lagen om Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Yttrande om en lag om prägling av mynt (i anslutning till införandet av euromynt). (CON/2000/29), Nederländerna, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Yttrande om tilläggsföreskrifter till och ändring av den befintliga lagstiftningen om införandet av euron när det gäller kooperativ (Euro-GenBeG) (CON/2000/25), Österrike, 26.10.2000.
 205. Yttrande om införandet av euron (CON/2000/22), Spanien, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Yttrande om ytterligare åtgärder för att genomföra rådets förordningar (EG) nr 1103/97, 974/98 och 2866/98 i tillämpliga delar på införandet av euron (CON/2000/21), Grekland, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Yttrande om skyddet av euron mot förfalskning (CON/2000/20), EGT C 19, 20.1.2001, s. 18.Ytterligare information
 208. Yttrande om införandet av euron i Saint-Pierre och Miquelon och Mayotte. (CON/2000/19), Frankrike, 18.10.2000.
 209. Yttrande om utgivning av ett guldmynt av valören 1 mark och grundandet av en stiftelse för "monetär stabilitet” (CON/2000/17), Tyskland, 28.8.2000.
 210. Yttrande om förfalskning av eurosedlar och euromynt (CON/2000/16), Irland, 28.8.2000.
 211. Yttrande om tillvägagångssättet för antagandet av åtgärder på valutaområdet i samband med utgivningen av eurosedlar och euromynt (eurolagen) och ändringar av den österrikiska lagen om prägling av mynt från 1988 och centralbankslagen från 1984 (CON/2000/14), Österrike, 28.6.2000.
 212. Yttrande om förordningar enligt lagen om Ekonomiska och monetära unionen (CON/2000/13), Irland, 7.6.2000.
 213. Yttrande om rådets förordningar om Grekland (CON/2000/12), EGT C 177, 27.6.2000, s. 11.Ytterligare information
 214. Yttrande om elektronisk handel (CON/2000/11), Luxemburg, 12.7.2000.
 215. Yttrande om IEDOM:s (Institut d´émission des départements d´outre-mer) stadga och roll (CON/1999/20), Frankrike, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Yttrande om en lag om befogenhet för Banco de Portugal att: i) tillverka och trycka sedlar och andra värdepapper, ii) ombesörja distributionen av sedlar, och iii) utveckla tjänster i anslutning till denna verksamhet (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
 217. Yttrande om en lag om upphovsrätt och närliggande rättigheter (CON/1999/12), Irland, 15.9.1999.
 218. Yttrande om införandet av euron (CON/1999/10), Tyskland, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Yttrande om tillverkning och utgivning av mynt (CON/1999/3), Italien, 30.4.1999.
 220. Yttrande om ändringar i lagen om införandet av euron (CON/1999/2), Italien, 21.4.1999.
 221. Yttrande om de monetära bestämmelserna i de franska utomeuropeiska förvaltningsområdena Saint-Pierre och Miquelon samt Mayotte (CON/1998/64), EGT C 127, 7.5.1999, s. 5.Ytterligare information
 222. Yttrande om gemenskapens monetära förbindelser med Furstendömet Monaco, Republiken San Marino och Heliga Stolen (CON/1998/63), EGT C 127, 7.5.1999, s. 4.
 223. Yttrande om omräkningskurser mellan euron och valutorna i de medlemsstater som inför euron (CON/1998/61), EGT C 412, 31.12.1998, s. 1.
 224. Yttrande om basräntor och referensräntor (CON/1998/59), Österrike, 16.12.1998.
 225. Yttrande om växelkursfrågor rörande den kapverdiska escudon (CON/1998/57), EGT C 200, 15.7.1999, s. 7.
 226. Yttrande om omskrivning av kommersiella bolags kapital till euro samt avrundning (CON/1998/48), Luxemburg, 20.10.1998.
 227. Yttrande om valörer och tekniska specifikationer för euromynt (CON/1998/44), EGT C 77, 20.3.1999, s. 8.Ytterligare information
 228. Yttrande om ersättande av kontraktuella referenser till Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) och av andra referensräntesatser och om ändring av lagen från 1995 om översyn av värdepappershandel (CON/1998/42), Nederländerna, 16.10.1998.
 229. Yttrande om växelkursfrågor som har samband med CFA-francen och den komoriska francen (CON/1998/37), EGT C 200, 15.7.1999, s. 6.
 230. Yttrande om införandet av euron (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
 231. Yttrande om förordningen om övergång till euron för Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Tyskland, 22.6.1998.
 232. Yttrande om införandet av euron (CON/1998/31), Spanien, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Yttrande om införandet av euron (CON/1998/23), Italien, 4.6.1998.
 234. När ECB upprättades den 1 juni 1998, övertog den EMI:s rådgivande funktioner.
 235. Yttrande om eurons införande (CON/1998/19), Nederländerna, 17.4.1998.
 236. Yttrande om eurons införande (CON/1998/18), Irland, 8.5.1998.
 237. Yttrande om stadgan för Banque de France (CON/1998/12), Frankrike, 13.3.1998.
 238. Yttrande om eurons införande (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
 239. Yttrande om utgivning och sättande i omlopp av sedlar och mynt i de utomeuropeiska territorierna Mayotte samt Saint-Pierre och Miquelon, och skyddet för betalnings- och värdepappersavvecklingssystem (CON/1998/9), Frankrike, 19.2.1998.
 240. Yttrande om eurons införande (CON/1998/8), Belgien, 17.4.1998.
 241. Yttrande om stadgan för Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
 242. Yttrande om eurons införande (CON/1998/2), Österrike, 13.2.1998.
 243. Yttrande om eurons införande (CON/1998/1), Österrike, 13.2.1998.
 244. Yttrande om stadgan för Oesterreichische Nationalbank och tillhörande lagstiftning (CON/1997/30), Österrike, 15.12.1997.
 245. Yttrande om eurons införande (CON/1997/24), Tyskland, 16.12.1997.
 246. Yttrande om stadgan för Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Irland, 29.10.1997.
 247. Yttrande om eurons införande (CON/1997/17), Italien, 9.9.1997.
 248. Yttrande om valörer och tekniska specifikationer för euromynt (CON/1997/13), 24.7.1997.Ytterligare information
 249. Yttrande om gemensamma växelkursarrangemang för euron samt ändringar av olika lagar (CON/1997/12), Nederländerna, 25.7.1997.
 250. Yttrande om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (CON/1997/4), Belgien, 10.7.1997.
 251. Yttrande om införandet av euron (CON/1996/13), EGT C 205, 5.7.1997, s. 18.Ytterligare information
 252. Yttrande om valutalagen (CON/1995/16), Finland, 11.12.1995.
 253. Yttrande om monetär finansiering (CON/1995/14), Luxemburg, 5.10.1995.
 254. Yttrande om definitionen av ecun (CON/1994/4), 13.9.1994.
 255. Yttrande om Storhertigdömet Luxemburgs monetära status (CON/1994/1), Luxemburg, 12.4.1994.