Súvisiace stanoviská ECB

 1. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti  (CON/2019/46), Holandsko, 30. 12. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Stanovisko k požiadavke poskytovať hotovostné služby niektorými úverovými inštitúciami a pobočkami (CON/2019/41), Švédsko, 26. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k daňovým znevýhodneniam používania hotovosti (CON/2019/39), Grécko, 20. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a k overovaniu pravosti euromincí (CON/2019/33), Luxembursko, 23. 9. 2019.
 5. Stanovisko k zákazu používania bankoviek v nominálnej hodnote 500 EUR a k niektorým zmenám právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (CON/2019/05), Dánsko, 12. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2019/04), Španielsko, 1. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k dohľadu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nad agentúrami úverových referencií a nad platobnými službami (CON/2019/02), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k revízii fínskeho zákona o požiadavkách na pripravenosť platných vo finančnom sektore (CON/2018/46), Fínsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k novým pravidlám o zaokrúhľovaní platieb v eurách (CON/2018/41), Belgicko, 4. 9. 2018.
 10. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu („program Pericles IV“) (CON/2018/35), Ú. v. EÚ C 378, 16. 8. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 11. Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/40), Cyprus, 6. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/20), Belgicko, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 16. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2017/18), Portugalsko, 22. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k obmedzeniu povinnosti prijímať platby v hotovosti (CON/2017/8), Dánsko, 21. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k právomoci Českej národnej banky uskutočňovať transakcie na finančnom trhu (CON/2016/60), Česká republika, 15. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Stanovisko k preneseniu verejných úloh týkajúcich sa mincí na De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Holandsko, 5. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k metóde a postupom používaným pri počítaní, triedení, balení a označovaní bankoviek a mincí (CON/2016/36), Poľsko, 11. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu (CON/2016/25), Taliansko, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France (CON/2016/14), Francúzsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k záväzným požiadavkám na úhrady a inkasá (CON/2016/13), Rumunsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakúsko, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko týkajúce sa kolkovného z výberov hotovosti z bankomatov (CON/2015/55), Írsko, 10. 12. 2015.
 28. Stanovisko k výrobe eurobankoviek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko k ochrane pred falšovaním a zachovaniu kvality hotovosti v obehu (CON/2015/50), Belgicko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 30. Stanovisko k dohľadu nad plynulým fungovaním platobného styku (CON/2015/49), Holandsko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2015/32), Chorvátsko, 18. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko k ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 35. Stanovisko k právnemu rámcu Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poľsko, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k finančnej transparentnosti, platobným službám a elektronickým peniazom (CON/2014/74), Dánsko, 14. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Stanovisko k pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a euromincí a ich opätovnému vráteniu do obehu  (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Stanovisko k zmene denominácie kapitálu a cenných papierov spoločností (CON/2014/63), Litva, 6. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Stanovisko k právomoci vydávať mince (CON/2014/56), Cyprus, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k reprodukcii eurobankoviek a euromincií a bankoviek a mincí forintu v Maďarsku (CON/2014/55), Maďarsko, 11. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Litve a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Litvu (CON/2014/50), Ú. v. EÚ C 244, 26. 7. 2014, s. 1.
 42. Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí v Maďarsku a k ich ochrane pred falšovaním  (CON/2014/48), Maďarsko, 1. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k obmedzeniu hotovostných platieb a inkás (CON/2014/37), Rumunsko, 22. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Stanovisko k určitým bankovkám a minciam, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2014/32), Švédsko, 5. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k prevádzkovateľom zmenární (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k dohľadu nad úhradami a inkasami v eurách (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Stanovisko k zavedeniu eura v Litve (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k účtom zaknihovaných cenných papierov denominovaných v cudzej mene (CON/2014/13), Belgicko, 12. 2. 2014.
 49. Stanovisko k zaokrúhľovaniu platieb v eurách (CON/2014/6), Belgicko, 23. 1. 2014.
 50. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2014/4), Litva, 17. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a ich ochrane pred falšovaním v Maďarsku (CON/2013/89), Maďarsko, 17. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Stanovisko k platobným prostriedkom a platobným systémom (CON/2013/84), Francúzsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko k manipulácii s eurobankovkami a euromincami a k ich opätovnému vráteniu do obehu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Stanovisko k zásadám a postupom pre výmenu bankoviek a mincí (CON/2013/64), Poľsko, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Lotyšsku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Lotyšsko  (CON/2013/48), Ú. v. EÚ C 204, 18. 7. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
 56. Stanovisko k zaobchádzaniu s eurobankovkami, ktoré boli znehodnotené zariadeniami na ochranu proti krádeži  (CON/2013/43), Belgicko, 12. 6. 2013.
 57. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (CON/2013/37), Ú. v. EÚ C 179, 25. 6. 2013, s. 9.Dodatočné informácie
 58. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (CON/2013/35), Ú. v. EÚ C 176, 21. 6. 2013, s. 11.Dodatočné informácie
 59. Stanovisko k posilneniu inštitucionálnej úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa finančnej zábezpeky (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
 61. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2013/18), Belgicko, 18. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 62. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti v kontexte výplaty miezd (CON/2013/11), Fínsko, 8. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2013/9), Dánsko, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/2012/97), Lotyšsko, 27. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko k písomnej podobe názvu jednotnej meny (CON/2012/87), Lotyšsko, 13. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 67. Stanovisko ku kontrole hotovosti (CON/2012/82), Nemecko, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Stanovisko k príprave zmien a doplnení potrebných na zavedenie eura (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Stanovisko k určitým starým bankovkám, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2012/54), Švédsko, 17. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu peňazí a ku kvalite obehu hotovosti (CON/2012/34), Nemecko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), Ú. v. EÚ C 137, 12. 5. 2012, s. 7.Dodatočné informácie
 72. Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a overovaniu pravosti euromincí (CON/2012/15), Grécko, 29. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k systému záruk za pasíva talianskych bánk a k výmene bankoviek líry (CON/2012/4), Taliansko, 24. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Stanovisko k overovaniu pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu a k ukladaniu správnych opatrení a sankcií (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
 75. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu a k uchovaniu kvality obehu hotovosti  (CON/2011/94), Taliansko, 18. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu a k uchovaniu kvality obehu hotovosti  (CON/2011/92), Nemecko, 11. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Stanovisko k sankciám týkajúcim sa ochrany eura proti falšovaniu (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko k návrhu nariadenia o vydávaní euromincí a k návrhu nariadenia o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu  (CON/2011/65), Ú. v. EÚ C 273, 16. 9. 2011, s. 2.
 79. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu peňazí a k zachovaniu kvality hotovostného obehu (CON/2011/64), Belgicko, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 80. Stanovisko k spracovaniu hotovosti a k ochrane vnútroštátneho zákonného platidla a zahraničných zákonných platidiel proti falšovaniu (CON/2011/59), Maďarsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii  (CON/2011/56), Ú. v. EÚ C 213, 20. 7. 2011, s. 21.Dodatočné informácie
 82. Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2011/51), Česká republika, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na prerokovanie menovej dohody s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja (CON/2011/22), Ú. v. EÚ C 213, 20. 7. 2011, s. 16.
 84. Stanovisko k opätovnému vráteniu eurobankoviek do obehu  (CON/2011/19), Francúzsko, 7. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie) (CON/2011/18), Ú. v. EÚ C 114, 12. 4. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
 86. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o konečnom zúčtovaní a zákona o dohodách o finančných zárukách (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Stanovisko k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na opätovné prerokovanie menovej dohody s Monackým kniežatstvom  (CON/2011/8), Ú. v. EÚ C 60, 25. 2. 2011, s. 1.
 88. Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnému vráteniu do obehu (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
 89. Stanovisko o určitých nových ustanoveniach o hotovostnom peňažnom obehu (CON/2010/89), Slovensko, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 90. Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnému vráteniu do obehu a k sankciám za nesplnenie povinnosti ochraňovať eurobankovky a euromince pred falšovaním (CON/2010/87), Grécko, 6. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Stanovisko k obmedzeniam hotovostných platieb (CON/2010/79), Bulharsko, 10. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov týkajúcich sa dohôd o finančných zábezpekách, pokiaľ ide o úverové pohľadávky  (CON/2010/78), Luxembursko, 5. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko k dvom návrhom nariadení o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny  (CON/2010/72), Ú. v. EÚ C 278, 15. 10. 2010, s. 1.
 94. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Estónsku, a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Estónsko (CON/2010/52), Ú. v. EÚ C 190, 14. 7. 2010, s. 1.
 95. Stanovisko k štatistike, cezhraničným pohybom hotovosti a pôsobnosti Българска народна банка (Bulhraskej národnej banky) (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko k novým nominálnym hodnotám mincí a bankoviek (CON/2010/38), Švédsko, 7. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Stanovisko k prípravám na zavedenie eura  (CON/2010/16), Estónsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Stanovisko k reprodukcii bankoviek a mincí znejúcich na forinty a euro v Maďarsku (CON/2010/1), Maďarsko, 5. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (CON/2009/95), Ú. v. EÚ C 284, 25. 11. 2009, s. 6.Dodatočné informácie
 100. Stanovisko k odporúčaniam pre rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody s Mestským štátom Vatikán a o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou (CON/2009/91), Ú. v. EÚ C 284, 25. 11. 2009, s. 1.Dodatočné informácie
 101. Stanovisko k predĺženiu lehoty na predloženie niektorých bankoviek na výmenu (CON/2009/87), Maďarsko, 29. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o zavedení eura (kodifikované znenie) (CON/2009/76), Ú. v. EÚ C 246, 14. 10. 2009, s. 1.
 103. Stanovisko k postupu zmeny oficiálneho výmenného kurzu litasu (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Stanovisko k obehu bankoviek a mincí  (CON/2009/52), Česká republika, 18. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Stanovisko k ukončeniu postavenia mince s najmenšou denomináciou ako zákonného platidla a k zmenám a doplneniam pravidiel o zaokrúhľovaní (CON/2009/8), Švédsko, 4. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a mincí a k technickým opatreniam na zabránenie falšovaniu (CON/2008/90), Maďarsko, 22. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko o hotovostnom peňažnom obehu (CON/2008/86), Slovensko, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 108. Stanovisko k zosúladeniu zákona o Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k výmene euromincí a nemeckých pamätných euromincí (CON/2008/49), Nemecko, 16. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko k výmene bankoviek a mincí a ich stiahnutiu z obehu (CON/2008/47), Švédsko, 9. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Stanovisko o medailách a žetónoch podobných eurominciam (CON/2008/45), Ú. v. EÚ C 283, 7. 11. 2008, s. 1.
 112. Stanovisko k ďalším podrobným pravidlám prechodu na euro (CON/2008/40), Slovensko, 2. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 113. Stanovisko k právnemu rámcu na spracovanie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí (CON/2008/38), Malta, 27. 8. 2008.
 114. Stanovisko k legislatíve, ktorá sa týka bankoviek a mincí (CON/2008/36), Lotyšsko, 5. 8. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Stanovisko k stiahnutiu micní s najnižšou nominálnou hodnotou ako zákonného platidla (CON/2008/35), Dánsko, 4. 8. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k zavedeniu eura na Slovensku a k prepočítaciemu kurzu medzi eurom a slovenskou korunou (CON/2008/28), Ú. v. EÚ C 180, 17. 7. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 117. Stanovisko k pravidlám duálneho zobrazovania a zaokrúhľovania v pracovnoprávnej oblasti a v oblasti práva sociálneho zabezpečenia (CON/2008/27), Slovensko, 1. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 118. Stanovisko k pravidlám pre výmenu poškodených bankoviek a mincí (CON/2008/26), Poľsko, 16. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko k duálnemu zobrazovaniu v oblasti hazardných hier (CON/2008/25), Slovensko, 12. 6. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 120. Stanovisko k návrhu právnych predpisov o duálnom zobrazovaní v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia a o pravidlách zaokrúhľovania pre niektoré druhy cenných papierov (CON/2008/23), Slovensko, 30. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 121. Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Stanovisko k dôsledkom zmeny postavenia ostrovov Svätý Martin a Svätý Bartolomej podľa francúzskeho práva na ich menový režim (CON/2008/8), Francúzsko, 14. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k nemeckým právnym predpisom o minciach (CON/2008/3), Nemecko, 9. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Stanovisko ku kontrole reprodukcie bankoviek a mincí na Cypre (CON/2008/1), Cyprus, 4. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k právnemu rámcu v súvislosti s prípravou na prijatie eura (CON/2007/43), Slovensko, 19. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 126. Stanovisko k povoleniu prepravy sfalšovaných bankoviek a mincí medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako aj medzi inštitúciami a orgánmi EÚ, ako opatreniu na odhaľovanie falzifikátov (CON/2007/42), Ú. v. EÚ C 27, 31. 1. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 127. Stanovisko k rozsahu ochrany zákonného platidla proti falšovaniu a iným nezákonným činnostiam (CON/2007/39), Cyprus, 30. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k pravidlám o triedení a balení bankoviek a mincí (CON/2007/28), Poľsko, 25. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k zavedeniu eura na Cypre a na Malte a k prepočítacím kurzom medzi eurom a cyperskou librou a medzi eurom a maltskou lírou (CON/2007/19), Ú. v. EÚ C 160, 13. 7. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 130. Stanovisko k vydávaniu pamätných a zberateľských euro mincí (CON/2007/5), Slovinsko, 21. 2. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko k právnemu rámcu pre prijatie eura a plynulý prechod na euro (CON/2007/1), Cyprus, 15. 1. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko k vytvoreniu rámca pre detekciu falzifikátov a triedenie bankoviek podľa upotrebiteľnosti (CON/2006/62), Portugalsko, 29. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k overovaniu eurových mincí a k zaobchádzaniu s eurovými mincami nevhodnými na ďalší obeh (CON/2006/61), Portugalsko, 20. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Stanovisko k zosúladeniu štatútu Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2006/55), Maďarsko, 6. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k reprodukcii bankoviek, mincí a iných symbolov peňazí v Českej republike (CON/2006/45), Česká republika, 28. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k právnemu základu pre prechod na hotovostné euro a predzásobovanie a druhotné predzásobovanie (CON/2006/43), Slovinsko, 25. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Stanovisko k prepočítavaciemu kurzu medzi eurom a slovinským tolarom a k ostatným opatreniam potrebným na zavedenie eura v Slovinsku (CON/2006/36), Ú. v. EÚ C 163, 14. 7. 2006, s. 10.Dodatočné informácie
 138. Stanovisko k zmenám, doplneniam a predĺženiu výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (CON/2006/35), Ú. v. EÚ C 163, 14. 7. 2006, s. 7.Dodatočné informácie
 139. Stanovisko k právnym predpisom Sveriges Riksbank o nákupe a vracaní hotovosti (CON/2006/30), Švédsko, 12. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/2006/29), Slovinsko, 12. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k redenominácii základného imania a akcií spoločností a k zavedeniu akcií bez menovitej hodnoty v súvislosti so zavedením eura (CON/2006/28), Estónsko, 9. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Stanovisko ku kodifikácii rozličných zákonov o vydávaní, razbe, uvádzaní do obehu a marketingu mincí (CON/2006/22), Portugalsko, 28. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banka Slovenije v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/17), Slovinsko, 13. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k právnemu rámcu pre prijatie eura (CON/2006/10), Malta, 23. 2. 2006.
 145. Stanovisko k ochrane forintových bankoviek a mincí a eurobankoviek a euromincí pred nezákonnými reprodukciami alebo reprodukciami, ktoré nevyhovujú príslušným požiadavkám (CON/2006/2), Maďarsko, 6. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Lietuvos bankas v rámci príprav na prijatie eura (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank v rámci príprav na prijatie eura (CON/2005/59), Estónsko, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko k redenominácii základného imania akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným a k zavedeniu akcií bez menovitej hodnoty v súvislosti so zavedením eura (CON/2005/57), Slovinsko, 16. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko k režimu zavedenia eura v členských štátoch, ktoré zatiaľ neprijali euro (CON/2005/51), Ú. v. EÚ C 316, 13. 12. 2005, s. 25.Dodatočné informácie
 150. Stanovisko k náhrade nákladov, ktorú Sveriges Riksbank vo forme úrokov platí podnikom za oddelenie a úschovu hotovosti  (CON/2005/48), Švédsko, 18. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k vyňatiu Národnej banky Slovenska z trestnej zodpovednosti právnických osôb (CON/2005/47), Slovensko, 16. 11. 2005.Dodatočné informácie
 152. Stanovisko k zmenám a doplneniam devízovej právnej úpravy (CON/2005/44), Poľsko, 4. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k právu Lietuvos bankas vydávať bankovky a mince po prijatí eura a k osobnej nezávislosti jej guvernéra (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska týkajúcej sa integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom a k zmenám a doplneniam zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 155. Stanovisko k predĺženiu výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (CON/2005/22), Ú. v. EÚ C 161, 1. 7. 2005, s. 11.Dodatočné informácie
 156. Stanovisko k právnemu rámcu na prijatie eura (CON/2005/21), Litva, 14. 6. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Stanovisko k technickým úlohám a ďalším povinnostiam súvisiacim s ochranou zákonného platidla proti falšovaniu (CON/2005/19), Maďarsko, 7. 6. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Stanovisko k rozdeleniu nákladov na prevádzku systému debetných kariet medzi banky, spotrebiteľov a maloobchodníkov (CON/2005/15), Dánsko, 31. 5. 2005.
 159. Stanovisko k spracovaniu a rozdeľovaniu hotovosti (CON/2005/3), Maďarsko, 9. 2. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k dani z devízových transakcií (CON/2004/34), Belgicko, 4. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Stanovisko k začatiu rokovaní o dohode upravujúcej menové vzťahy s Andorrou (CON/2004/32), Ú. v. EÚ C 256, 16. 10. 2004, s. 9.Dodatočné informácie
 162. Stanovisko k určitým otázkam týkajúcim sa obehu bankoviek a mincí (CON/2004/28), Švédsko, 31. 8. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Stanovisko k starým bankovkám a minciam, ktoré prestávajú byť zákonným platidlom (CON/2004/17), Švédsko, 17. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Stanovisko k medailám a žetónom, ktoré sa podobajú eurominciam (CON/2004/13), Ú. v. EÚ C 134, 12. 5. 2004, s. 11.Dodatočné informácie
 165. Stanovisko k dohode o menových vzťahoch s Andorrou (CON/2004/12), Ú. v. EÚ C 88, 8. 4. 2004, s. 18.
 166. Stanovisko k prepočítavacím kurzom eura voči menám členských štátov, ktoré prijali euro (CON/2004/10), Ú. v. EÚ C 88, 8. 4. 2004, s. 20.
 167. Stanovisko k právnemu rámcu pre recykláciu eurobankoviek a euromincí (CON/2004/8), Francúzsko, 16. 3. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugalsko, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a ďalších zákonov (CON/2003/25), Belgicko, 25. 11. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Stanovisko k odporúčaniu o zmenách a doplneniach Menovej dohody medzi Talianskou republikou v mene Európskeho spoločenstva a Svätou stolicou v mene Vatikánskeho mestského štátu (CON/2003/18), Ú. v. EÚ C 212, 6. 9. 2003, s. 10.
 171. Stanovisko k analýze a spolupráci ohľadne sfalšovaných euromincí (CON/2003/16), Ú. v. EÚ C 202, 27. 8. 2003, s. 31.
 172. Stanovisko k ustanoveniu zákona o rozpočte na rok 2003, ktoré sa týka bankoviek a mincí (CON/2002/31), Taliansko, 13. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k právnej ochrane eurobankoviek (CON/2002/26), Grécko, 10. 10. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Stanovisko k predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania peňazí (CON/2002/24), Belgicko, 30. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko k nariadeniu o určení príslušných vnútroštátnych orgánov pre otázky falšovania (CON/2002/17), Luxembursko, 7. 6. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Stanovisko k zaokrúhľovaniu platieb, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom bankovej karty alebo iných platobných kariet a ktoré znejú na euro, na najbližších 5 centov (CON/2002/15), Fínsko, 30. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Stanovisko k právomoci ministerstva financií vydávať pamätné mince, ktoré majú status zákonného platidla vo Fínsku (CON/2002/12), Fínsko, 23. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o hospodárskej a menovej únii, ktoré sa týkajú ustanovení o prevedení čistých príjmov z výnosov emisie mincí Central Bank of Ireland do írskej štátnej pokladnice (CON/2002/7), Írsko, 1. 2. 2002.
 179. Stanovisko k zrušeniu statusu zákonného platidla bankoviek a mincí znejúcich na francúzske franky (CON/2002/6), Francúzsko, 24. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o praní peňazí s cieľom bojovať proti financovaniu terorizmu (CON/2002/4), Dánsko, 18. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o úverových inštitúciách s cieľom zahrnúť oblasť elektronických peňazí (CON/2002/1), Fínsko, 4. 1. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Rakúsko, 20. 12. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec v devízovej oblasti (CON/2001/39), Portugalsko, 14. 12. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko k zákonu, ktorým sa mení zákon o odmenách právnych zástupcov (CON/2001/37), Rakúsko, 16. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k rozhodnutiu Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles“) (CON/2001/31), Ú. v. ES C 293, 19. 10. 2001, s. 3.
 186. Stanovisko k zákonu, ktorým sa menia a dopĺňajú súdne poplatky (CON/2001/29), Rakúsko, 28. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Stanovisko k zmene a doplneniu rozhodnutia z 27. júla 1998 o zavedení pravidiel týkajúcich sa výmeny, stiahnutia z obehu a zneplatnenia bankoviek zo strany De Nederlandsche Bank a informácií, ktoré sa majú o týchto skutočnostiach poskytnúť verejnosti (CON/2001/26), Holandsko, 19. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Stanovisko k zákonu, ktorým sa zavádzajú nevyhnutné ustanovenia pre zavedenie a ochranu eura (CON/2001/22), Taliansko, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko k zákonu o obehu eurobankoviek a euromincí a ďalších súvisiacich záležitostiach (CON/2001/21), Grécko, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k vyhláške o označovaní bankoviek znejúcich na franky (CON/2001/20), Francúzsko, 30. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Stanovisko k zmenám trestného práva (CON/2001/19), Rakúsko, 24. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko k zákonu o schválení Medzinárodného dohovoru na potláčanie falšovania meny a protokolu k tomuto dohovoru a k zmene a doplneniu určitých ustanovení trestného zákona a zákona o trestnom konaní (CON/2001/16), Luxembursko, 28. 6. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko k zákonu o prechode na hotovostné euro v Belgicku (CON/2001/15), Belgicko, 26. 6. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Stanovisko k vyhláške o predzásobovaní bankovkami a mincami znejúcimi na euro (CON/2001/14), Španielsko, 18. 6. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k zákonu obsahujúcemu doplňujúce opatrenia na zavedenie eura (CON/2001/9), Rakúsko, 17. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Stanovisko k nariadeniu o prechode na hotovostné euro v roku 2002, ktorým sa menia a dopĺňajú určité právne predpisy (CON/2001/7), Luxembursko, 26. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k určitým ustanoveniam návrhu zákona o prechode na euro z roku 2001 (CON/2001/5), Írsko, 20. 4. 2001.
 198. Stanovisko k súbežnému obehu bankoviek a mincí znejúcich na euro a escudo a k zmenám a doplneniam štatútu Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalsko, 26. 1. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Stanovisko k zákonu o razení mincí (v súvislosti so zavedením euromincí) (CON/2000/29), Holandsko, 19. 12. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Stanovisko k doplňujúcim opatreniam na zavedenie eura vo vzťahu k družstvám a k zmenám a doplneniam existujúcej právnej úpravy, ktorou sa riadi zavedenie eura vo vzťahu družstvám (CON/2000/25), Rakúsko, 26. 10. 2000.
 201. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/2000/22), Španielsko, 5. 10. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko k doplňujúcim opatreniam na vykonávanie nariadení Rady (ES) č. 1103/97, 974/98 a 2866/98 o zavedení eura (CON/2000/21), Grécko, 1. 9. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Stanovisko k ochrane eura pred falšovaním (CON/2000/20), Ú. v. ES C 19, 20. 1. 2001, s. 18.
 204. Stanovisko k zavedeniu eura na Saint Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/2000/19), Francúzsko, 18. 10. 2000.
 205. Stanovisko k vydaniu zlatej mince v nominálnej hodnote 1 DEM a k zriadeniu „Nadácie pre menovú stabilitu“ (CON/2000/17), Nemecko, 28. 8. 2000.
 206. Stanovisko k falšovaniu bankoviek a mincí znejúcich na euro (CON/2000/16), Írsko, 28. 8. 2000.
 207. Stanovisko k spôsobu, ktorým sa majú prijať opatrenia v menovej oblasti v súvislosti s emisiou eurobankoviek a euromincí (zákon o eure) a ktorým sa má zmeniť a doplniť zákon o razení mincí z roku 1988 a štatút Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Rakúsko, 28. 6. 2000.
 208. Stanovisko k vyhláškam podľa zákona o hospodárskej a menovej únii z roku 1998 (CON/2000/13), Írsko, 7. 6. 2000.
 209. Stanovisko k nariadeniam Rady týkajúcim sa Grécka (CON/2000/12), Ú. v. ES C 177, 27. 6. 2000, s. 11.
 210. Stanovisko k elektronickému obchodu (CON/2000/11), Luxembursko, 12. 7. 2000.
 211. Stanovisko k štatútu a úlohe Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francúzsko, 17. 2. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Stanovisko k zákonu, ktorým sa Banco de Portugal zveruje právomoc (i) vyrábať a tlačiť papierové peniaze a iné dokumenty, (ii) distribuovať banknovky a (iii) rozvíjať služby súvisiace s výkonom takýchto činností (CON/1999/14), Portugalsko, 24. 9. 1999.
 213. Stanovisko k návrhu zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (CON/1999/12), Írsko, 15. 9. 1999.
 214. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1999/10), Nemecko, 3. 9. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Stanovisko k výrobe a vydávaniu mincí (CON/1999/3), Taliansko, 30. 4. 1999.
 216. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o zavedení eura (CON/1999/2), Taliansko, 21. 4. 1999.
 217. Stanovisko k menovým opatreniam vo francúzskych územných spoločenstvách Saint Pierre a Miquelon a Mayotte (CON/1998/64), Ú. v. ES C 127, 7. 5. 1999, s. 5.
 218. Stanovisko k menovým vzťahom spoločenstva s Monackým kniežatstvom, Sanmarínskou republikou a Vatikánom (CON/1998/63), Ú. v. ES C 127, 7. 5. 1999, s. 4.
 219. Stanovisko k prepočítavacím kurzom medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro (CON/1998/61), Ú. v. ES C 412, 31. 12. 1998, s. 1.
 220. Stanovisko k základným sadzbám a referenčným úrokovým sadzbám (CON/1998/59), Rakúsko, 16. 12. 1998.
 221. Stanovisko k problematike výmenného kurzu kapverdského escuda (CON/1998/57), Ú. v. ES C 200, 15. 7. 1999, s. 7.
 222. Stanovisko k redenominácii základného imania obchodných spoločností na euro a zaokrúhľovaniu (CON/1998/48), Luxembursko, 20. 10. 1998.
 223. Stanovisko k nominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám euromincí (CON/1998/44), Ú. v. ES C 77, 20. 3. 1999, s. 8.
 224. Stanovisko k nahradeniu odkazov na amsterdamskú medzibankovú referenčnú sadzbu (AIBOR) a ostatné referenčné úrokové sadzby v zmluvných dojednaniach a k zmene a doplneniu zákona o dohľade nad obchodovaním s cennými papiermi z roku 1995 (CON/1998/42), Holandsko, 16. 10. 1998.
 225. Stanovisko k problematike výmenného kurzu CFA franku a komorského franku (CON/1998/37), Ú. v. ES C 200, 15. 7. 1999, s. 6.
 226. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/36), Portugalsko, 7. 8. 1998.
 227. Stanovisko k nariadeniu o nahradení frankfurtskej medzibankovej referenčnej sadzby (FIBOR) (CON/1998/32), Nemecko, 22. 6. 1998.
 228. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/31), Španielsko, 21. 7. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/23), Taliansko, 4. 6. 1998.
 230. Od svojho zriadenia 1. júna 1998 ECB prevzala poradné funkcie EMI.
 231. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/19), Holandsko, 17. 4. 1998.
 232. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/18), Írsko, 8. 5. 1998.
 233. Stanovisko k štatútu Banque de France (CON/1998/12), Francúzsko, 13. 3. 1998.
 234. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/11), Portugalsko, 6. 4. 1998.
 235. Stanovisko k emisii a uvádzaniu peňazí do obehu v zámorských územiach Mayotte a Saint Pierre a Miquelon a k ochrane platobných systémov a systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi (CON/1998/9), Francúzsko, 19. 2. 1998.
 236. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/8), Belgicko, 17. 4. 1998.
 237. Stanovisko k štatútu Suomen Pankki (CON/1998/6), Fínsko, 12. 2. 1998.
 238. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/2), Rakúsko, 13. 2. 1998.
 239. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1998/1), Rakúsko, 13. 2. 1998.
 240. Stanovisko k štatútu Oesterreichische Nationalbank a súvisiacim právnym predpisom (CON/1997/30), Rakúsko, 15. 12. 1997.
 241. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1997/24), Nemecko, 16. 12. 1997.
 242. Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Írsko, 29. 10. 1997.
 243. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1997/17), Taliansko, 9. 9. 1997.
 244. Stanovisko k nominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám euromincí (CON/1997/13), 24. 7. 1997.
 245. Stanovisko k spoločným dojednaniam o výmennom kurze eura a k zmenám a doplneniam rôznych zákonov (CON/1997/12), Holandsko, 25. 7. 1997.
 246. Stanovisko k predchádzaniu využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí (CON/1997/4), Belgicko, 10. 7. 1997.
 247. Stanovisko k zavedeniu eura (CON/1996/13), Ú. v. ES C 205, 5. 7. 1997, s. 18.
 248. Stanovisko k menovému zákonu (CON/1995/16), Fínsko, 11. 12. 1995.
 249. Stanovisko k menovému financovaniu (CON/1995/14), Luxembursko, 5. 10. 1995.
 250. Stanovisko k definícii ECU (CON/1994/4), 13. 9. 1994.
 251. Stanovisko k menovému statusu Luxemburského veľkovojvodstva (CON/1994/1), Luxembursko, 12. 4. 1994.