Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Croația, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la prerogativele de sancționare ale BNB în cadrul cooperării strânse și cursul de schimb oficial al levei bulgare (CON/2020/5), Bulgaria, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/46), Țările de Jos, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Aviz cu privire la cerința aplicabilă anumitor instituții de credit și sucursale de a furniza servicii cu numerar  (CON/2019/41), Suedia, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Aviz cu privire la m?suri fiscale de descurajare a utiliz?rii numerarului  (CON/2019/39), Grecia, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Aviz cu privire la protejarea euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
 7. Aviz cu privire la interzicerea bancnotelor cu cupiura de 500 euro și cu privire la anumite modificări ale legislației privind combaterea spălării banilor (CON/2019/5), Danemarca, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Aviz cu privire la limitarea plăților în numerar (CON/2019/4), Spania, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Aviz cu privire la revizuirea legii finlandeze privind obligațiile de pregătire aplicabile în sectorul financiar (CON/2018/46), Finlanda, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Aviz cu privire la noi reguli de rotunjire pentru plățile în euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
 12. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles IV”) (CON/2018/35), JO C 378, 16.8.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 13. Aviz cu privire la identificarea și supravegherea infrastructurii critice în scopul asigurării securității IT (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. 1.Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar  (CON/2017/40), Cipru, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Aviz cu privire la desemnarea Central Bank of Cyprus ca autoritate în domeniul informației și includerea excepției relevante de la cerința secretului bancar (CON/2017/32), Cipru, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2017/27), Bulgaria, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la limitarea plăţilor în numerar (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la limitele aplicabile plăților cu numerar (CON/2017/18), Portugalia, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Aviz cu privire la limitarea obligației de a accepta plăți în numerar (CON/2017/8), Danemarca, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la competențele Česká národní banka de a desfășura tranzacții pe piața financiară (CON/2016/60), Cehia, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la transferul atribuțiilor publice privind monedele metalice către De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Țările de Jos, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Aviz cu privire la metoda și procedura pentru numărarea, sortarea, ambalarea și etichetarea bancnotelor și monedelor (CON/2016/36), Polonia, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Aviz cu privire la verificarea autenticității și a calității și punerea în circulație a bancnotelor euro (CON/2016/25), Italia, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Aviz cu privire la serviciile de plată (CON/2016/19), Bulgaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer de către Banque de France (CON/2016/14), Franța, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Aviz cu privire la cerințele minime obligatorii pentru operațiunile de transfer credit și debitarea directă (CON/2016/13), România, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 27. Aviz cu privire la asigurarea resurselor pentru răscumpărarea de monede de către Monetăria Austriei (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Aviz cu privire la supravegherea activităților agenților care operează cu numerar și impunerea de măsuri și sancțiuni administrative (CON/2016/2), Lituania, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Aviz cu privire la comisionul aplicabil retragerilor de numerar de la bancomat (CON/2015/55), Irlanda, 10.12.2015.
 30. Aviz cu privire la producerea de bancnote euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Aviz cu privire la protecția împotriva contrafacerii și menținerea calității numerarului aflat în circulație  (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Aviz cu privire la monitorizarea bunei funcționări a traficului de plăți („betalingsverkeer”)  (CON/2015/49), Țările de Jos, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Aviz cu privire la conversia creditelor în franci elvețieni  (CON/2015/32), Croația, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2015/29), Cehia, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Aviz cu privire la redresare și rezoluție pe piața financiară (CON/2015/22), Cehia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Aviz cu privire la protecția consumatorilor pe piețele financiare (CON/2015/21), Slovacia, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Aviz cu privire la cadrul legal aplicabil Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polonia, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Aviz cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică  (CON/2014/74), Danemarca, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Aviz cu privire la verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro (CON/2014/65), Lituania, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Aviz cu privire la redenominarea capitalului si titlurilor de valoare ale societatilor comerciale  (CON/2014/63), Lituania, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Aviz cu privire la competenţa de a emite monede metalice (CON/2014/56), Cipru, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor şi monedelor metalice forint şi euro în Ungaria (CON/2014/55), Ungaria, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Lituania şi cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Lituania (CON/2014/50), JO C 244, 26.7.2014, p. 1.
 44. Aviz cu privire la procesarea, distribuirea şi protecţia împotriva contrafacerii a bancnotelor şi monedelor metalice în Ungaria (CON/2014/48), Ungaria, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Aviz cu privire la limitarea plăţilor şi încasărilor în numerar (CON/2014/37), România, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 46. Aviz cu privire la încetarea calităţii de mijloc legal de plată a anumitor bancnote şi monede (CON/2014/32), Suedia, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Aviz cu privire la operatorii de schimb valutar (CON/2014/27), Lituania, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Aviz cu privire la monitorizarea operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro (CON/2014/20), România, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 49. Aviz cu privire la introducerea monedei euro în Lituania  (CON/2014/14), Lituania, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Aviz cu privire la conturile titlurilor de valoare dematerializate exprimate în valută (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 51. Aviz cu privire la rotunjirea plăţilor în euro (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
 52. Aviz cu privire la limitele aplicabile plăţilor cu numerar (CON/2014/4), Lituania, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea bancnotelor şi protecţia acestora împotriva contrafacerii în Ungaria (CON/2013/89), Ungaria, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la mijloace de plată şi sisteme de plăţi (CON/2013/84), Franța, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Aviz cu privire la procesarea şi repunerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice euro (CON/2013/65), Letonia, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Aviz cu privire la principiile şi procedura de preschimbare a bancnotelor şi monedelor metalice  (CON/2013/64), Polonia, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea euro în Letonia și cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Letonia  (CON/2013/48), JO C 204, 18.7.2013, p. 1.Informaţii suplimentare
 58. Aviz cu privire la tratamentul aplicat bancnotelor euro neutralizate de dispozitive antifurt (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
 59. Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (CON/2013/37), JO C 179, 25.6.2013, p. 9.Informaţii suplimentare
 60. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro destinate circulaţiei (CON/2013/35), JO C 176, 21.6.2013, p. 11.Informaţii suplimentare
 61. Aviz cu privire la consolidarea rolului instituţional şi a independenţei Băncii Naţionale a României (CON/2013/31), România, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 62. Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 63. Aviz cu privire la limitarea plăţilor cu numerar (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Aviz cu privire la limitarea plăţilor cu numerar în contextul plăţii salariilor (CON/2013/11), Finlanda, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Aviz cu privire la limitarea platilor cu numerar (CON/2013/9), Danemarca, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/2012/97), Letonia, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Aviz cu privire la ortografierea denumirii monedei unice (CON/2012/87), Letonia, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Aviz cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar (CON/2012/83), Slovacia, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Aviz cu privire la verificarea numerarului (CON/2012/82), Germania, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Aviz cu privire la pregătirile şi modificările legislative necesare pentru introducerea euro (CON/2012/73), Letonia, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Aviz cu privire la anumite bancnote vechi care nu mai au calitatea de mijloc legal de plată (CON/2012/54), Suedia, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi calitatea circulaţiei numerarului (CON/2012/34), Germania, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”)  (CON/2012/17), JO C 137, 12.5.2012, p. 7.Informaţii suplimentare
 74. Aviz cu privire la protecţia euro împotriva contrafacerii şi verificarea autenticităţii monedelor euro (CON/2012/15), Grecia, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Aviz cu privire la o schemă de garantare pentru pasivele băncilor italiene şi la preschimbarea bancnotelor în lire italiene (CON/2012/4), Italia, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Aviz cu privire la stabilirea autenticităţii monedelor euro şi procesarea monedelor euro necorespunzătoare pentru circulaţie, precum şi la impunerea de măsuri administrative şi penalităţi (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 77. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie  (CON/2011/94), Italia, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie  (CON/2011/92), Germania, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Aviz cu privire la sancţiunile aplicabile în vederea protejării euro împotriva contrafacerii (CON/2011/78), Slovenia, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Aviz cu privire la o propunere de regulament privind emiterea de monede euro şi cu privire la o propunere de regulament privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro care urmează să intre în circulaţie (CON/2011/65), JO C 273, 16.9.2011, p. 2.
 81. Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi păstrarea calităţii numerarului aflat în circulaţie (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Aviz cu privire la reciclarea numerarului şi protejarea mijloacelor legale de plată naţionale şi străine împotriva contrafacerii  (CON/2011/59), Ungaria, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea şi încheierea Acordului monetar între Uniunea Europeană şi Republica Franceză, cu referire la păstrarea euro ca monedă în Saint-Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană  (CON/2011/56), JO C 213, 20.7.2011, p. 21.Informaţii suplimentare
 84. Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice  (CON/2011/51), Cehia, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Avizul BCE din 11 martie 2011 cu privire la o recomandare de decizie a Consiliului privind modalităţile de negociere a acordului monetar cu Republica Franceză, care acţionează în numele colectivităţii franceze de peste mări Saint-Barthélemy (CON/2011/22), JO C 213, 20.7.2011, p. 16.
 86. Aviz cu privire la repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (CON/2011/19), Franța, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie (text codificat)  (CON/2011/18), JO C 114, 12.4.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
 88. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară (CON/2011/14), Lituania, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Aviz cu privire la o recomandare de decizie a Consiliului privind modalităţile de renegociere a acordului monetar cu Principatul Monaco (CON/2011/8), JO C 60, 25.2.2011, p. 1.
 90. Aviz cu privire la autenticitatea, verificarea calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 91. Aviz cu privire la anumite dispoziţii noi privind circulaţia numerarului  (CON/2010/89), Slovacia, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Aviz cu privire la autenticitatea, verificarea calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro şi la sancţiunile pentru nerespectarea măsurilor privind protejarea bancnotelor euro împotriva falsificării (CON/2010/87), Grecia, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Aviz cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar (CON/2010/79), Bulgaria, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind contractele de garanţie financiară în ceea ce priveşte creanţele private (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Aviz cu privire la două propuneri de regulament privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro  (CON/2010/72), JO C 278, 15.10.2010, p. 1.
 96. Avizul cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea euro în Estonia și cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce privește cursul de schimb față de euro pentru Estonia (CON/2010/52), JO C 190, 14.7.2010, p. 1.
 97. Aviz cu privire la statistică, fluxurile transfrontaliere de numerar şi competenţele Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2010/43), Bulgaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Aviz cu privire la valoarea nominală a unor noi monede metalice şi bancnote (CON/2010/38), Suedia, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Aviz cu privire la pregătirile în vederea introducerii euro (CON/2010/16), Estonia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor forint şi euro şi a monedelor metalice forint şi euro în Ungaria (CON/2010/1), Ungaria, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului privind autentificarea monedelor euro şi procesarea monedelor euro improprii circulaţiei (CON/2009/95), JO C 284, 25.11.2009, p. 6.Informaţii suplimentare
 102. Aviz cu privire la recomandările de Decizii ale Consiliului privind poziţia care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Cetatea Vaticanului şi privind poziţia care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Republica San Marino  (CON/2009/91), JO C 284, 25.11.2009, p. 1.
 103. Aviz cu privire la prorogarea termenului pentru preschimbarea anumitor bancnote (CON/2009/87), Ungaria, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului privind introducerea euro (versiune codificată) (CON/2009/76), JO C 246, 14.10.2009, p. 1.
 105. Aviz cu privire la procedura de modificare a cursului de schimb oficial al litas-ului (CON/2009/61), Lituania, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2009/52), Cehia, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Aviz cu privire la încetarea de a fi mijloc legal de plată a monedei metalice cu cea mai mică valoare şi modificările regulilor de rotunjire (CON/2009/8), Suedia, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea bancnotelor şi monedelor metalice şi la măsurile tehnice pentru prevenirea falsificării (CON/2008/90), Ungaria, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Aviz cu privire la circulaţia numerarului (CON/2008/86), Slovacia, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Aviz cu privire la alinierea statutului Magyar Nemzeti Bank la dreptul comunitar (CON/2008/83), Ungaria, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Aviz cu privire la înlocuirea monedelor euro şi a monedelor euro comemorative germane (CON/2008/49), Germania, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Aviz privind preschimbarea şi retragerea bancnotelor şi monedelor metalice (CON/2008/47), Suedia, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Aviz cu privire la medaliile şi jetoanele similare monedelor euro (CON/2008/45), JO C 283, 7.11.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 114. Aviz cu privire la anumite norme tehnice detaliate suplimentare privind substituirea monedei fiduciare cu moneda euro (CON/2008/40), Slovacia, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru reciclarea bancnotelor euro de către instituţiile de credit şi alte entităţi care operează, cu titlu profesional, cu numerar (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 116. Aviz cu privire la legislaţia asupra bancnotelor şi monedelor metalice (CON/2008/36), Letonia, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Aviz cu privire la retragerea din circulaţie ca mijloc legal de plată a monedei metalice cu cea mai mică valoare nominală (CON/2008/35), Danemarca, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Aviz cu privire la introducerea euro în Slovacia şi la cursul de schimb faţă de euro al coroanei slovace  (CON/2008/28), JO C 180, 17.7.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 119. Aviz cu privire la regulile de dublă afişare şi de rotunjire aplicabile în sectoarele ocupării forţei de muncă şi securităţii sociale (CON/2008/27), Slovacia, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Aviz cu privire la regulile de înlocuire a bancnotelor şi monedelor deteriorate (CON/2008/26), Polonia, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Aviz cu privire la dubla afişare a sumelor în domeniul jocurilor de noroc (CON/2008/25), Slovacia, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Aviz cu privire la proiectele de reglementare referitoare la dubla afişare în sectorul bancar, al pieţei de capital, al asigurărilor şi al pensiilor, precum şi referitoare la regulile de rotunjire pentru anumite tipuri de valori mobiliare (CON/2008/23), Slovacia, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Aviz cu privire la proiectul de lege referitor la Česká národní banka  (CON/2008/21), Cehia, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Aviz cu privire la consecinţele asupra regimului monetar al Saint-Martin şi al Saint-Barthélemy determinate de schimbarea statutului acestora, în temeiul dreptului francez  (CON/2008/8), Franța, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Aviz privind legislaţia germană asupra monedelor metalice (CON/2008/3), Germania, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Aviz privind controlul reproducerii bancnotelor şi monedelor metalice euro în Cipru (CON/2008/1), Cipru, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru pregătirea în vederea adoptării euro (CON/2007/43), Slovacia, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Aviz cu privire la autorizarea transportului bancnotelor şi monedelor falsificate între autorităţile naţionale competente, precum şi între acestea şi instituţiile şi organismele UE ca măsură de depistare a falsificărilor (CON/2007/42), JO C 27, 31.1.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 129. Aviz privind sfera protecţiei mijloacelor de plată legale împotriva falsificării şi a altor activităţi ilicite (CON/2007/39), Cipru, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Aviz privind reglementările referitoare la sortarea şi ambalarea bancnotelor şi monedelor  (CON/2007/28), Polonia, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Aviz privind introducerea monedei euro în Cipru şi în Malta şi privind cursurile de schimb în euro pentru lira cipriotă şi lira malteză (CON/2007/19), JO C 160, 13.7.2007, p. 1.Informaţii suplimentare
 132. Aviz privind emiterea de monede euro comemorative şi de colecţie (CON/2007/5), Slovenia, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Aviz privind cadrul legal pentru adoptarea euro şi o trecere armonioasă la euro (CON/2007/1), Cipru, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Aviz cu privire la stabilirea unui cadru pentru detectarea falsurilor şi sortarea calitativă a bancnotelor (CON/2006/62), Portugalia, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Aviz cu privire la autentificarea monedelor metalice euro şi la regimul aplicabil monedelor metalice euro necorespunzǎtoare recirculǎrii monetare (CON/2006/61), Portugalia, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Aviz cu privire la asigurarea concordanţei statutului Magyar Nemzeti Bank cu dreptul comunitar (CON/2006/55), Ungaria, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Aviz cu privire la reproducerea bancnotelor, a monedelor metalice şi a altor simboluri monetare în Republica Cehă (CON/2006/45), Cehia, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Aviz cu privire la temeiul juridic pentru substituirea monedei fiduciare cu moneda euro şi pentru alimentarea anticipată şi alimentarea anticipată secundară (CON/2006/43), Slovenia, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Aviz cu privire la regulamentele Sveriges Riksbank referitoare la cumpărarea şi returnarea de numerar  (CON/2006/30), Suedia, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/2006/29), Slovenia, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Aviz cu privire la redenominarea capitalului şi acţiunilor societăţilor comerciale şi la introducerea acţiunilor fără valoare nominală ca rezultat al introducerii monedei euro (CON/2006/28), Estonia, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Aviz cu privire la codificarea anumitor legi privind emisiunea, confecţionarea, punerea în circulaţie şi comercializarea monedelor metalice (CON/2006/22), Portugalia, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Aviz cu privire la modificarea statutului Banka Slovenije în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/17), Slovenia, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru adoptarea euro (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 145. Aviz cu privire la protecţia bancnotelor şi monedelor metalice forint şi euro împotriva reproducerilor ilegale sau neconforme (CON/2006/2), Ungaria, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Aviz cu privire la modificarea statutului Lietuvos bankas în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2005/60), Lituania, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Aviz cu privire la modificarea statutului Eesti Pank în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2005/59), Estonia, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Aviz cu privire la redenominarea capitalului societăţilor comerciale pe acţiuni sau cu răspundere limitată şi la introducerea acţiunilor fără valoare nominală ca rezultat al introducerii euro (CON/2005/57), Slovenia, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Aviz cu privire la remunerarea de către Sveriges Riksbank a costurilor cu dobânda ale societăţilor care separă şi depozitează numerarul  (CON/2005/48), Suedia, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Aviz cu privire la excluderea Národná banka Slovenska din rândul persoanelor juridice care răspund penal (CON/2005/47), Slovacia, 16.11.2005.
 151. Aviz cu privire la modificările cadrului juridic privind valuta (CON/2005/44), Polonia, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Aviz cu privire la dreptul Lietuvos bankas de a emite bancnote şi monede metalice la adoptarea euro şi cu privire la independenţa personală a guvernatorului acesteia (CON/2005/38), Lituania, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Aviz cu privire la misiunea Národná banka Slovenska de supraveghere integrată a pieţei financiare în ansamblul său şi cu privire la modificarea statutului acesteia  (CON/2005/26), Slovacia, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Aviz cu privire la cadrul juridic privind adoptarea euro (CON/2005/21), Lituania, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Aviz cu privire la sarcinile tehnice şi la alte îndatoriri legate de protecţia mijloacelor legale de plată împotriva falsificării (CON/2005/19), Ungaria, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Aviz cu privire la repartizarea costurilor de operare a sistemului de carduri de debit între bănci, consumatori şi comercianţii cu amănuntul (CON/2005/15), Danemarca, 31.5.2005.
 157. Aviz cu privire la procesarea şi distribuirea numerarului (CON/2005/3), Ungaria, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Aviz cu privire la impozitul pe tranzacţii valutare (CON/2004/34), Belgia, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Aviz cu privire la anumite probleme legate de circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2004/28), Suedia, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Aviz cu privire la vechile bancnote şi monede metalice care încetează să mai fie mijloace legale de plată (CON/2004/17), Suedia, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru reciclarea bancnotelor şi monedelor metalice euro (CON/2004/8), Franța, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Aviz cu privire la modificarea statutului Banco de Portugal (CON/2003/29), Portugalia, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Aviz cu privire la modificarea Legii asupra prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi cu privire la modificarea altor legi (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Aviz cu privire la o dispoziţie a Legii bugetului pe anul 2003 privind bancnotele şi monedele metalice (CON/2002/31), Italia, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Aviz cu privire la protecţia juridică a bancnotelor euro (CON/2002/26), Grecia, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Aviz cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Aviz cu privire la regulamentul privind desemnarea autorităţilor naţionale competente în materie de falsificare (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Aviz cu privire la rotunjirea până la cinci cenţi a plăţilor în euro efectuate prin card bancar sau prin alte carduri de plată (CON/2002/15), Finlanda, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Aviz cu privire la competenţa Ministerului de Finanţe de a emite monede metalice comemorative cu statut de mijloc legal de plată în Finlanda (CON/2002/12), Finlanda, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Aviz cu privire la modificarea prevederilor legii privind Uniunea economică şi monetară referitoare la plata de către Central Bank of Ireland către Trezoreria irlandeză a veniturilor nete din încasările rezultate din emiterea de monedă metalică (CON/2002/7), Irlanda, 1.2.2002.
 171. Aviz cu privire la abrogarea statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor şi monedelor metalice exprimate în franci francezi (CON/2002/6), Franța, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Aviz cu privire la modificarea, în vederea combaterii finanţării terorismului, a Legii privind spălarea banilor  (CON/2002/4), Danemarca, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Aviz cu privire la revizuirea Legii privind instituţiile de credit în scopul includerii monedei electronice (CON/2002/1), Finlanda, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Aviz cu privire la legea de modificare a Statutului Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Austria, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Aviz cu privire la un decret-lege de modificare a regimului valutar (CON/2001/39), Portugalia, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Aviz cu privire la legea de modificare a legii privind onorariile avocaţilor (CON/2001/37), Austria, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Aviz cu privire la legea de modificare a cheltuielilor de judecată (CON/2001/29), Austria, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Aviz cu privire la modificarea deciziei din 27 iulie 1998 privind stabilirea normelor referitoare la schimbul, retragerea şi anularea bancnotelor de către De Nederlandsche Bank şi informarea publicului (CON/2001/26), Țările de Jos, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Aviz cu privire la Decretul-lege privind introducerea de dispoziţii urgente pentru introducerea şi protejarea euro (CON/2001/22), Italia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Aviz cu privire la legea asupra circulaţiei bancnotelor şi a monedelor metalice euro şi alte aspecte referitoare la acestea (CON/2001/21), Grecia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Aviz cu privire la decretul privind marcarea bancnotelor exprimate în franci (CON/2001/20), Franța, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Aviz cu privire la modificările legii penale (CON/2001/19), Austria, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Aviz cu privire la legea referitoare la aprobarea Convenţiei Internaţionale privind stoparea falsificării de monedă precum şi a protocolului la aceasta, şi modificarea anumitor prevederi ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală (CON/2001/16), Luxemburg, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Aviz cu privire la legea asupra substituirii monedei fiduciare cu euro în Belgia (CON/2001/15), Belgia, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Aviz cu privire la ordinul referitor la alimentarea anticipată cu bancnote şi monede metalice euro (CON/2001/14), Spania, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Aviz cu privire la legea cuprinzând măsurile auxiliare pentru introducerea euro (CON/2001/9), Austria, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Aviz cu privire la regulamentul referitor la substituirea monedei fiduciare cu moneda euro în 2002 şi de modificare a anumitor prevederi legislative (CON/2001/7), Luxemburg, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Aviz cu privire la anumite dispoziţii incluse în legea privind trecerea la euro  (CON/2001/5), Irlanda, 20.4.2001.
 189. Aviz cu privire la circulaţia în paralel a bancnotelor şi monedelor cu valoare nominală exprimată în euro, respectiv în escudos şi cu privire la modificările statutului Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalia, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Aviz cu privire la legea monedei metalice (în ceea ce priveşte introducerea monedelor metalice euro) (CON/2000/29), Țările de Jos, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Aviz cu privire la măsurile auxiliare şi la modificarea legislaţiei în vigoare care reglementează introducerea euro în privinţa cooperativelor (CON/2000/25), Austria, 26.10.2000.
 192. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/2000/22), Spania, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Aviz cu privire la măsurile suplimentare privind punerea în aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 1103/97, nr. 974/98 şi nr. 2866/98 ale Consiliului, privind introducerea euro (CON/2000/21), Grecia, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Aviz cu privire la introducerea euro în Saint Pierre şi Miquelon şi în Mayotte (CON/2000/19), Franța, 18.10.2000.
 195. Aviz cu privire la emiterea unei monede de aur cu valoarea de 1 DEM şi înfiinţarea unei „Fundaţii pentru stabilitate monetară” (CON/2000/17), Germania, 28.8.2000.
 196. Aviz cu privire la falsificarea bancnotelor şi a monedelor metalice exprimate în euro (CON/2000/16), Irlanda, 28.8.2000.
 197. Aviz cu privire la modalităţile de adoptare a măsurilor în domeniul monetar referitoare la emiterea bancnotelor şi monedelor metalice euro (Legea privind euro) şi a modalităţilor de modificare a Legii din anul 1998 privind emiterea de monede metalice, precum şi a Statutului Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
 198. Aviz cu privire la ordinele emise în temeiul legii din 1998 privind Uniunea Economică şi Monetară  (CON/2000/13), Irlanda, 7.6.2000.
 199. Aviz cu privire la comerţul electronic (CON/2000/11), Luxemburg, 12.7.2000.
 200. Aviz cu privire la statutul şi rolul Institut d'émission des départements d'outre-mer (CON/1999/20), Franța, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Aviz cu privire la legea referitoare la acordarea de competenţe pentru Banco de Portugal (i) de producere şi tipărire a banilor şi a altor documente; (ii) de distribuire de bancnote şi (iii) de dezvoltare a serviciilor legate de îndeplinirea acestor activităţi (CON/1999/14), Portugalia, 24.9.1999.
 202. Aviz cu privire la legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe (CON/1999/12), Irlanda, 15.9.1999.
 203. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/1999/10), Germania, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Aviz cu privire la producţia şi emisiunea de monede metalice (CON/1999/3), Italia, 30.4.1999.
 205. Aviz cu privire la modificările la legea privind introducerea euro (CON/1999/2), Italia, 21.4.1999.
 206. Aviz cu privire la ratele de bază şi la ratele de referinţă ale dobânzilor (CON/1998/59), Austria, 16.12.1998.
 207. Aviz cu privire la redenominarea capitalului societăţilor comerciale în euro şi la rotunjire (CON/1998/48), Luxemburg, 20.10.1998.
 208. Aviz cu privire la înlocuirea trimiterilor contractuale la Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) şi la alte rate ale dobânzii de referinţă, precum şi modificarea legii din 1995 privind supravegherea tranzacţiilor cu valori mobiliare  (CON/1998/42), Țările de Jos, 16.10.1998.
 209. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/1998/36), Portugalia, 7.8.1998.
 210. Aviz cu privire la Regulamentul de înlocuire a ratei interbancare oferite în Frankfurt (FIBOR) (CON/1998/32), Germania, 22.6.1998.
 211. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/1998/31), Spania, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Aviz cu privire la introducerea euro (CON/1998/23), Italia, 4.6.1998.