Odpowiednie opinie EBC

 1. Opinia w sprawie Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Chorwacja, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinia w sprawie uprawnień BNB do nakładania sankcji w ramach bliskiej współpracy oraz oficjalnego kursu wymiany lewa bułgarskiego (CON/2020/5), Bułgaria, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2019/46), Holandia, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinia w sprawie obowiązku świadczenia usług gotówkowych przez określone instytucje kredytowe i oddziały instytucji kredytowych (CON/2019/41), Szwecja, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinia w sprawie podatkowych czynników zniechęcających do transakcji gotówkowych (CON/2019/39), Grecja, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinia w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem oraz weryfikacji autentyczności monet euro (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
 7. Opinia w sprawie zakazu stosowania banknotów o nominale 500 euro oraz zmian w ustawodawstwie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (CON/2019/5), Dania, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2019/4), Hiszpania, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinia EBC w sprawie nadzoru Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta nad agencjami informacji kredytowej i usługami płatniczymi na Malcie (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinia w sprawie zmiany fińskiej ustawy dotyczącej obowiązków w zakresie zapewnienia gotowości w sektorze finansowym (CON/2018/46), Finlandia, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinia w sprawie nowych zasad zaokrąglania płatności w euro (CON/2018/41), Belgia, 4.9.2018.
 12. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles IV”) (CON/2018/35), Dz.U. C 378 z 16.8.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 13. Opinia w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/40), Cypr, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinia w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus na organ ds. informacji oraz zastrzeżenia odpowiedniego wyjątku od wymogu zachowania tajemnicy bankowej (CON/2017/32), Cypr, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych. (CON/2017/27), Bułgaria, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Opinia w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych (CON/2017/18), Portugalia, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinia w sprawie ograniczenia obowiązku akceptacji płatności gotówkowych (CON/2017/8), Dania, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinia w sprawie uprawnień Česká národní banka do prowadzenia transakcji na rynku finansowym (CON/2016/60), Republika Czeska, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinia w sprawie przekazania zadań publicznych dotyczących monet De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Holandia, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinia w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania banknotów i monet (CON/2016/36), Polska, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 23. Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich wprowadzania do obiegu (CON/2016/25), Włochy, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2016/19), Bułgaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinia w sprawie przejęcia własności Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer przez Banque de France (CON/2016/14), Francja, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinia w sprawie wymogów dotyczących przelewów oraz poleceń zapłaty (CON/2016/13), Rumunia, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinia w sprawie zabezpieczenia środków na wycofywanie z obiegu monet przez mennicę austriacką (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinia w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz stosowania środków i kar administracyjnych (CON/2016/2), Litwa, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinia dotycząca opłaty pobieranej od wypłat gotówki w bankomatach (CON/2015/55), Irlandia, 10.12.2015.
 30. Opinia w sprawie produkcji banknotów euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinia w sprawie ochrony przed fałszowaniem pieniądza i zachowania wysokiej jakości gotówki znajdującej się w obiegu (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Opinia w sprawie nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem przepływu płatności ("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Holandia, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinia w sprawie konwersji kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich  (CON/2015/32), Chorwacja, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet (CON/2015/29), Republika Czeska, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinia w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym  (CON/2015/22), Republika Czeska, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinia w sprawie ochrony konsumentów na rynkach finansowych (CON/2015/21), Słowacja, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinia w sprawie przepisów dotyczących Narodowego Banku Polskiego (CON/2015/9), Polska, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 38. Opinia w sprawie przejrzystości finansowej, usług płatniczych oraz pieniądza elektronicznego (CON/2014/74), Dania, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro (CON/2014/65), Litwa, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinia w sprawie przewalutowania kapitału i papierów wartościowych spółek (CON/2014/63), Litwa, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinia w sprawie właściwości do emisji monet (CON/2014/56), Cypr, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Opinia w sprawie reprodukcji banknotów i monet wyrażonych w euro i w forintach na Węgrzech (CON/2014/55), Węgry, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie oraz w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Litwy (CON/2014/50), Dz.U. C 244 z 26.7.2014, str. 1.
 44. Opinia w sprawie przetwarzania, dystrybucji i ochrony przed fałszowaniem banknotów i monet na Węgrzech (CON/2014/48), Węgry, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących dokonywania i otrzymywania płatności gotówkowych (CON/2014/37), Rumunia, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinia w sprawie niektórych banknotów i monet przestających pełnić funkcję prawnych środków płatniczych (CON/2014/32), Szwecja, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Opinia w sprawie podmiotów prowadzących wymianę walut (CON/2014/27), Litwa, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinia w sprawie nadzoru dotyczącego poleceń przelewu i poleceń zapłaty (CON/2014/20), Rumunia, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Litwie (CON/2014/14), Litwa, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinia w sprawie rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 51. Opinia w sprawie zaokrąglania płatności w euro (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
 52. Opinia w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych (CON/2014/4), Litwa, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinia w sprawie przetwarzania i dystrybucji banknotów oraz ich ochrony przed fałszowaniem na Węgrzech (CON/2013/89), Węgry, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinia w sprawie środków płatniczych i systemów płatności (CON/2013/84), Francja, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinia w sprawie obsługi oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro (CON/2013/65), Łotwa, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Opinia w sprawie zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych (CON/2013/64), Polska, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 57. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Łotwy  (CON/2013/48), Dz.U. C 204 z 18.7.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
 58. Opinia w sprawie sposobu postępowania z banknotami euro zneutralizowanymi przez urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
 59. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW  (CON/2013/37), Dz.U. C 179 z 25.6.2013, str. 9.Dodatkowe informacje
 60. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (CON/2013/35), Dz.U. C 176 z 21.6.2013, str. 11.Dodatkowe informacje
 61. Opinia w sprawie wzmocnienia roli instytucjonalnej i niezależności Banca Naţională a României (CON/2013/31), Rumunia, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinia w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 63. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w kontekście wypłacania wynagrodzeń (CON/2013/11), Finlandia, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2013/9), Dania, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinia w sprawie wprowadzenia euro (CON/2012/97), Łotwa, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinia w sprawie pisowni nazwy wspólnej waluty (CON/2012/87), Łotwa, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2012/83), Słowacja, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinia w sprawie weryfikacji gotówki (CON/2012/82), Niemcy, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Opinia w sprawie przygotowań i zmian prawnych koniecznych do wprowadzenia euro  (CON/2012/73), Łotwa, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Opinia w sprawie utraty statusu środka płatniczego przez niektóre stare banknoty  (CON/2012/54), Szwecja, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Opinia w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz jakości obiegu gotówki (CON/2012/34), Niemcy, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”)  (CON/2012/17), Dz.U. C 137 z 12.5.2012, str. 7.Dodatkowe informacje
 74. Opinia w sprawie ochrony euro przed fałszerstwami oraz weryfikacji autentyczności monet euro (CON/2012/15), Grecja, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinia w sprawie systemu gwarantowania zobowiązań banków włoskich oraz wymiany banknotów w lirach (CON/2012/4), Włochy, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro i postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu oraz w sprawie środków i sankcji administracyjnych (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 77. Opinia w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz utrzymania jakości obrotu gotówkowego  (CON/2011/94), Włochy, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Opinia w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz utrzymania jakości obrotu gotówkowego  (CON/2011/92), Niemcy, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Opinia w sprawie sankcji dotyczących ochrony euro przed fałszowaniem (CON/2011/78), Słowenia, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie emisji monet euro oraz projektu rozporządzenia w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (CON/2011/65), Dz.U. C 273 z 16.9.2011, str. 2.
 81. Opinia w sprawie ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem oraz zachowania odpowiedniej jakości pieniądza w obiegu (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Opinia w sprawie powtórnego wprowadzania banknotów do obiegu oraz ochrony krajowych i zagranicznych środków płatniczych przed fałszowaniem  (CON/2011/59), Węgry, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinia w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką Francuską dotyczącego utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej (CON/2011/56), Dz.U. C 213 z 20.7.2011, str. 21.Dodatkowe informacje
 84. Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet  (CON/2011/51), Republika Czeska, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinia w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustaleń dotyczących negocjowania układu monetarnego z Republiką Francuską działającą w imieniu francuskiej zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy (CON/2011/22), Dz.U. C 213 z 20.7.2011, str. 16.
 86. Opinia w sprawie ponownego wprowadzania banknotów euro do obiegu (CON/2011/19), Francja, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity) (CON/2011/18), Dz.U. C 114 z 12.4.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
 88. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2011/14), Litwa, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinia w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie uzgodnień dotyczących renegocjacji układu monetarnego z Księstwem Monako (CON/2011/8), Dz.U. C 60 z 25.2.2011, str. 1.
 90. Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności, jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 91. Opinia w sprawie niektórych przepisów dotyczących obrotu gotówkowego (CON/2010/89), Słowacja, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Opinia w sprawie w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro oraz sankcji za niezapewnienie ochrony banknotów i monet euro przed fałszowaniem (CON/2010/87), Grecja, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych  (CON/2010/79), Bułgaria, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinia w sprawie zmian w ustawodawstwie odnoszącym się do uzgodnień dotyczących finansowych zabezpieczeń należności kredytowych (CON/2010/78), Luksemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinia w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro  (CON/2010/72), Dz.U. C 278 z 15.10.2010, str. 1.
 96. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro w Estonii oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Estonii  (CON/2010/52), Dz.U. C 190 z 14.7.2010, str. 1.
 97. Opinia w sprawie statystyki, transgranicznego przepływu środków pieniężnych oraz kompetencji Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii)  (CON/2010/43), Bułgaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Opinia w sprawie nowych nominałów monet i banknotów (CON/2010/38), Szwecja, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinia w sprawie przygotowań do wprowadzenia euro (CON/2010/16), Estonia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinia w sprawie reprodukcji banknotów wyrażonych w forintach i w euro oraz monet wyrażonych w forintach i w euro na Węgrzech (CON/2010/1), Węgry, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (CON/2009/95), Dz.U. C 284 z 25.11.2009, str. 6.Dodatkowe informacje
 102. Opinia w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino  (CON/2009/91), Dz.U. C 284 z 25.11.2009, str. 1.Dodatkowe informacje
 103. Opinia w sprawie przedłużenia terminu przedstawiania banknotów do wymiany (CON/2009/87), Węgry, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia euro (wersja ujednolicona) (CON/2009/76), Dz.U. C 246 z 14.10.2009, str. 1.
 105. Opinia w sprawie trybu zmiany oficjalnego kursu wymiany lita (CON/2009/61), Litwa, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet (CON/2009/52), Republika Czeska, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Opinia w sprawie monet o najmniejszym nominale, które tracą status prawnego środka płatniczego, oraz zmian zasad dotyczących zaokrąglania (CON/2009/8), Szwecja, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinia w sprawie sortowania i dystrybucji banknotów i monet oraz środków technicznych zapobiegających fałszerstwom (CON/2008/90), Węgry, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinia w sprawie obrotu pieniądzem gotówkowym (CON/2008/86), Słowacja, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinia w sprawie dostosowania ustawy o Magyar Nemzeti Bank (banku centralnym Węgier) do prawa wspólnotowego (CON/2008/83), Węgry, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinia w sprawie wymiany monet euro oraz niemieckich monet pamiątkowych  (CON/2008/49), Niemcy, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Opinia w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu znaków pieniężnych (CON/2008/47), Szwecja, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Opinia w sprawie medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2008/45), Dz.U. C 283 z 7.11.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 114. Opinia w sprawie dalszych szczegółowych przepisów o wymianie euro (CON/2008/40), Słowacja, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Opinia w sprawie ramowych zasad wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według jakości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki  (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 116. Opinia w sprawie przepisów dotyczących banknotów i monet  (CON/2008/36), Łotwa, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinia w sprawie wycofania monety o najniższym nominale jako prawnego środka płatniczego (CON/2008/35), Dania, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Słowacji oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do korony słowackiej (CON/2008/28), Dz.U. C 180 z 17.7.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 119. Opinia w sprawie podawania cen w dwóch walutach i zasad zaokrąglania w sektorach pracowniczym i zabezpieczenia społecznego (CON/2008/27), Słowacja, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinia w sprawie zasad wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych (CON/2008/26), Polska, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 121. Opinia w sprawie podwójnego podawania cen w sektorze gier hazardowych (CON/2008/25), Słowacja, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Opinia w sprawie projektów przepisów prawnych dotyczących podwójnego podawania cen w sektorach bankowym, rynków kapitałowych, ubezpieczeniowym oraz ubezpieczeń emerytalnych oraz o zasadach zaokrąglania wartości nominalnej określonych rodzajów papierów wartościowych (CON/2008/23), Słowacja, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Opinia w sprawie projektu ustawy o Česká národní banka  (CON/2008/21), Republika Czeska, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Opinia w sprawie konsekwencji w zakresie regulacji systemu pieniężnego wynikających ze zmiany statusu terytoriów Saint-Martin oraz Saint-Barthélemy w prawie francuskim (CON/2008/8), Francja, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinia w sprawie niemieckich przepisów dotyczących monet (CON/2008/3), Niemcy, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinia w sprawie kontroli nad reprodukcją banknotów i monet euro na Cyprze (CON/2008/1), Cypr, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinia w sprawie ram prawnych przyjęcia euro (CON/2007/43), Słowacja, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinia w sprawie upoważniania do transportu podrobionych banknotów i monet pomiędzy właściwymi władzami krajowymi oraz pomiędzy instytucjami i organami UE jako środka służącego wykrywaniu fałszerstw banknotów (CON/2007/42), Dz.U. C 27 z 31.1.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 129. Opinia w sprawie zakresu ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem i innymi przestępstwami (CON/2007/39), Cypr, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Opinia w sprawie zasad sortowania i pakowania banknotów i monet (CON/2007/28), Polska, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 131. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze i Malcie oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do funta cypryjskiego i lira maltańskiego (CON/2007/19), Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 132. Opinia w sprawie emisji pamiątkowych i kolekcjonerskich monet euro (CON/2007/5), Słowenia, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinia w sprawie ram prawnych dla przyjęcia euro oraz sprawnej wymiany walutowej (CON/2007/1), Cypr, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinia w sprawie ustanowienia ram prawnych dla wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów pod względem jakości (CON/2006/62), Portugalia, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinia w sprawie potwierdzania autentyczności monet euro oraz traktowania monet euro jako nie nadających się do ponownego wprowadzenia do obiegu (CON/2006/61), Portugalia, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinia w sprawie uzgodnienia statutu Magyar Nemzeti Bank z prawem wspólnotowym (CON/2006/55), Węgry, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Opinia w sprawie reprodukcji banknotów, monet oraz innych symboli pieniężnych w Republice Czeskiej (CON/2006/45), Republika Czeska, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Opinia w sprawie podstawy prawnej dla wymiany gotówkowej oraz zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro (CON/2006/43), Słowenia, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Opinia w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro a tolarem słoweńskim oraz innych środków niezbędnych dla wprowadzenia waluty euro w Słowenii (CON/2006/36), Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 10.Dodatkowe informacje
 140. Opinia w sprawie zmiany oraz rozszerzenia programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)  (CON/2006/35), Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 7.Dodatkowe informacje
 141. Opinia w sprawie przepisów Sveriges Riksbank dotyczących nabywania i zwrotu pieniądza gotówkowego (CON/2006/30), Szwecja, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Opinia w sprawie wprowadzenia euro (CON/2006/29), Słowenia, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Opinia w sprawie redenominacji kapitału i udziałów w spółkach oraz wprowadzenia udziałów pozbawionych wartości nominalnej w związku z wprowadzeniem euro (CON/2006/28), Estonia, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinia w sprawie kodyfikacji różnorodnych aktów prawnych dotyczących emisji i bicia monet oraz wprowadzania do obrotu i handlu  (CON/2006/22), Portugalia, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinia w sprawie zmian w statucie Banka Slovenije w związku z przygotowaniem do wprowadzenia waluty euro (CON/2006/17), Słowenia, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinia w sprawie ram prawnych dla wprowadzenia euro (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 147. Opinia w sprawie ochrony banknotów w walutach forint i euro przeciwko powielaniu w sposób bezprawny lub niezgodny z wymogami (CON/2006/2), Węgry, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinia w sprawie zmian w statucie Lietuvos Bankas związanych z przygotowaniami do przyjęcia euro (CON/2005/60), Litwa, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinia w sprawie zmian w przepisach o Eesti Pank w związku z przygotowaniami do przyjęcia euro (CON/2005/59), Estonia, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinia w sprawie dokonywanych w związku z wprowadzeniem euro redenominacji kapitału publicznych spółek kapitałowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wprowadzenia udziałów o nieoznaczonej wartości nominalnej (CON/2005/57), Słowenia, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinia w sprawie zasad wprowadzenia euro w Państwach Członkowskich które nie przyjęły jeszcze euro (CON/2005/51), Dz.U. C 316 z 13.12.2005, str. 25.Dodatkowe informacje
 152. Opinia w sprawie wynagrodzenia w wysokości stopy procentowej wypłacanego przez Sveriges Riksbank podmiotom, które oddzielają oraz przechowują pieniądz gotówkowy (CON/2005/48), Szwecja, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinia w sprawie wyłączenia Národná banka Slovenska spod odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych (CON/2005/47), Słowacja, 16.11.2005.
 154. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących obrotu dewizowego (CON/2005/44), Polska, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 155. Opinia w sprawie prawa Lietuvos bankas do emisji banknotów i monet po przyjęciu euro oraz w sprawie niezależności personalnej jego Prezesa (CON/2005/38), Litwa, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Opinia w sprawie zadań w zakresie zintegrowanego nadzoru nad całością rynku finansowego realizowanych przez Národná banka Slovenska oraz zmian w jego statucie (CON/2005/26), Słowacja, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Opinia w sprawie rozszerzenia programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (CON/2005/22), Dz.U. C 161 z 1.7.2005, str. 11.Dodatkowe informacje
 158. Opinia w sprawie przepisów prawnych regulujących wprowadzenie waluty euro (CON/2005/21), Litwa, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinia w sprawie zadań technicznych i innego rodzaju obowiązków związanych z ochroną środków płatniczych przed fałszowaniem (CON/2005/19), Węgry, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinia w sprawie rozdziału kosztów prowadzenia sytemów kart debetowych pomiędzy bankami, konsumentami oraz przedsiębiorstwami obrotu detalicznego (CON/2005/15), Dania, 31.5.2005.
 161. Opinia w sprawie zasad sortowania i dystrybucji gotówki (CON/2005/3), Węgry, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Opinia w sprawie podatku od operacji dewizowych (CON/2004/34), Belgia, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinia w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory  (CON/2004/32), Dz.U. C 256 z 16.10.2004, str. 9.Dodatkowe informacje
 164. Opinia w sprawie niektórych zagadnień związanych z obiegiem banknotów i monet (CON/2004/28), Szwecja, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Opinia w sprawie starych banknotów oraz monet wycofywanych z obiegu (CON/2004/17), Szwecja, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinia w sprawie medali i żetonów podobnych do monet euro (CON/2004/13), Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 11.Dodatkowe informacje
 167. Opinia w sprawie umowy o stosunkach monetarnych z Księstwem Andory (CON/2004/12), Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 18.
 168. Opinia w sprawie kursów wymiany pomiędzy walutą euro a walutami państw przyjmujących walutę euro (CON/2004/10), Dz.U. C 88 z 8.4.2004, str. 20.
 169. Opinia w sprawie przepisów dotyczących utylizacji banknotów i monet euro  (CON/2004/8), Francja, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Opinia w sprawie zmiany Statutu Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugalia, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Opinia w sprawie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy oraz o zmianie innych ustaw (CON/2003/25), Belgia, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Opinia w sprawie rekomendacji w odniesieniu do Porozumienia monetarnego pomiędzy Republiką Włoską, występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Stolicą Apostolską, występującą w imieniu Państwa Watykan (CON/2003/18), Dz.U. C 212 z 6.9.2003, str. 10.
 173. Opinia w sprawie analizy współpracy w odniesieniu do fałszowanych monet euro (CON/2003/16), Dz.U. C 202 z 27.8.2003, str. 31.
 174. Opinia w sprawie postanowień ustawy budżetowej na rok 2003 dotyczących banknotów i monet (CON/2002/31), Włochy, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Opinia w sprawie ochrony prawnej banknotów euro (CON/2002/26), Grecja, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Opinia w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy (CON/2002/24), Belgia, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Opinia w sprawie rozporządzenia o wyznaczeniu właściwych władz krajowych w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom (CON/2002/17), Luksemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinia w sprawie zaokrąglania płatności wyrażonych w euro dokonywanych kartą bankową lub inną kartą płatniczą do najbliższych pięciu centów  (CON/2002/15), Finlandia, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Opinia w sprawie uprawnień Ministerstwa Finansów do emisji monet pamiątkowych będących prawnym środkiem płatniczym w Finalandii (CON/2002/12), Finlandia, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Opinia w sprawie zmian do ustawy o Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczących kwot, jakie mają być wpłacane na rzecz irlandzkiego Skarbu Państwa przez Central Bank of Ireland z tytułu zysku netto z emisji monet (CON/2002/7), Irlandia, 1.2.2002.
 181. Opinia w sprawie utraty statusu prawnego środka płatniczego przez banknoty i monety wyrażone we frankach francuskich (CON/2002/6), Francja, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Opinia w sprawie zmian do ustawy o zjawisku prania brudnych pieniędzy związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu (CON/2002/4), Dania, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Opinia w sprawie zmian w ustawie o instytucjach kredytowych przeprowadzanych w celu uwzględnienia pieniądza elektronicznego (CON/2002/1), Finlandia, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Opinia w sprawie ustawy zmieniającej Statut Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Austria, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy zmieniającego podstawy prawne obrotu dewizowego (CON/2001/39), Portugalia, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Opinia w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o stawkach wynagrodzenia prawników (CON/2001/37), Austria, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Opinia w sprawie decyzji Rady ustanawiającej program szkoleń, wymiany oraz pomocy w zakresie ochrony euro przed fałszowaniem (Program Persyles) (CON/2001/31), Dz.U. C 293 z 19.10.2001, str. 3.
 188. Opinia w sprawie ustawy zmieniającej zasady naliczania opłat sądowych (CON/2001/29), Austria, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Opinia w sprawie zmian decyzji z 27 lipca 1998 r. dotyczącej ustalenia zasad w zakresie wymiany, wycofywania oraz anulowania banknotów przez De Nederlandsche Bank oraz zapewnienia powszechnego dostępu do informacji na ten temat (CON/2001/26), Holandia, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Opinia w sprawie rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzającego pilne środki w zakresie wprowadzenia i ochrony waluty euro (CON/2001/22), Włochy, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Opinia w sprawie ustawy dotyczącej obiegu banknotów i monet euro i innych związanych z tym zagadnień (CON/2001/21), Grecja, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Opinia w sprawie rozporządzenia o oznaczaniu banknotów wyrażonych we frankach (CON/2001/20), Francja, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Opinia w sprawie zmian w prawie karnym (CON/2001/19), Austria, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Opinia w sprawie ustawy dotyczącej ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Fałszowania Pieniądza oraz dołączonych do niej Protokołów, jak również zmian w niektórych przepisach kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego  (CON/2001/16), Luksemburg, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Opinia w sprawie ustawy dotyczącej wymiany dotychczasowego pieniądza gotówkowego na euro na terytorium Belgii (CON/2001/15), Belgia, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Opinia w sprawie zarządzenia o wstępnym zaopatrzeniu w banknoty i monety wyrażone w euro (CON/2001/14), Hiszpania, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Opinia w sprawie ustawy określającej środki pomocnicze stosowane w związku z wprowadzeniem waluty euro (CON/2001/9), Austria, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego wymiany pieniądza gotówkowego w 2002 r. oraz zmieniającego niektóre inne przepisy (CON/2001/7), Luksemburg, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Opinia w sprawie niektórych przepisów zawartych w projekcie ustawy o wymianie pieniądza gotówkowego (zagadnienia kwotowe) z 2001 r. (CON/2001/5), Irlandia, 20.4.2001.
 200. Opinia w sprawie podwójnego obiegu monet i banknotów wyrażonych w euro oraz w escudo oraz w sprawie zmian Statutu Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalia, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Opinia w sprawie ustawy o emisji monet (w związku z emisją monet euro) (CON/2000/29), Holandia, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Opinia w sprawie zmian istniejącego ustawodawstwa oraz środków pomocniczych przyjmowanych w zakresie wprowadzenia waluty euro w odniesieniu do spółdzielni (CON/2000/25), Austria, 26.10.2000.
 203. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/2000/22), Hiszpania, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Opinia w sprawie dodatkowych środków odnoszących się do wdrożenia rozporządzeń Rady (WE) Nr 1103/97, 974/98 oraz 2866/98, odpowiednio, w odniesieniu do wprowadzenia waluty euro (CON/2000/21), Grecja, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Opinia w sprawie ochrony waluty euro przed fałszowaniem (CON/2000/20), Dz.U. C 19 z 20.1.2001, str. 18.
 206. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro w Saint Pierre i Miquelon oraz Mayotte (CON/2000/19), Francja, 18.10.2000.
 207. Opinia w sprawie emisji złotej monety o nominale 1 DEM oraz w sprawie ustanowienia Fundacji Stabilności Monetarnej (CON/2000/17), Niemcy, 28.8.2000.
 208. Opinia w sprawie fałszowania banknotów i monet wyrażonych w euro (CON/2000/16), Irlandia, 28.8.2000.
 209. Opinia w sprawie sposobu, w jaki zastosowane mają być środki regulacji waluty w związku z emisją banknotów i monet euro (ustawa o euro), jak również sposobu w jaki wprowadzone mają zostać zmiany w ustawie o emisji monet z 1988 r. oraz w Statucie Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
 210. Opinia w sprawie zarządzeń wydawanych w związku z ustawą o Unii Walutowej i Gospodarczej z 1998 r. (CON/2000/13), Irlandia, 7.6.2000.
 211. Opinia w sprawie rozporządzeń Rady dotyczących Grecji (CON/2000/12), Dz.U. C 177 z 27.6.2000, str. 11.
 212. Opinia w sprawie handlu elektronicznego (CON/2000/11), Luksemburg, 12.7.2000.
 213. Opinia w sprawie Statutu oraz roli Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francja, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Opinia w sprawie ustawy przyznającej Banco de Portugal uprawnienia w zakresie (i) produkcji i druku papierowych banknotów oraz innych dokumentów; (ii) dystrybucji banknotów oraz (iii) rozwoju zakresu usług świadczonych w związku z wykonywaniem wskazanych uprawnień  (CON/1999/14), Portugalia, 24.9.1999.
 215. Opinia w sprawie projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (CON/1999/12), Irlandia, 15.9.1999.
 216. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1999/10), Niemcy, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Opinia w sprawie produkcji i emisji monet (CON/1999/3), Włochy, 30.4.1999.
 218. Opinia w sprawie zmian w ustawie o wprowadzeniu waluty euro (CON/1999/2), Włochy, 21.4.1999.
 219. Opinia w sprawie uzgodnień monetarnych przyjętych dla francuskich obszarów terytorialnych Saint Pierre i Miquelon oraz Mayotte (CON/1998/64), Dz.U. C 127 z 7.5.1999, str. 5.
 220. Opinia w sprawie stosunków monetarnych Wspólnoty z Księstwem Monako, Republiką San Marino oraz Watykanem (CON/1998/63), Dz.U. C 127 z 7.5.1999, str. 4.
 221. Opinia w sprawie kursów wymiany pomiędzy walutą euro a walutami krajów przyjmujących walutę euro (CON/1998/61), Dz.U. C 412 z 31.12.1998, str. 1.
 222. Opinia w sprawie stóp bazowych oraz referencyjnych stóp procentowych (CON/1998/59), Austria, 16.12.1998.
 223. Opinia w sprawie zagadnień kursu walutowego dotyczących waluty Cape Verde escudo (CON/1998/57), Dz.U. C 200 z 15.7.1999, str. 7.
 224. Opinia w sprawie wyrażenia kapitału spółek handlowych w euro oraz dokonywanych zaokrągleń (CON/1998/48), Luksemburg, 20.10.1998.
 225. Opinia w sprawie denominacji i właściwości technicznych monet euro (CON/1998/44), Dz.U. C 77 z 20.3.1999, str. 8.
 226. Opinia w sprawie zastąpienia odesłań umownych do Amsterdamskiej Międzybankowej Stopy Procentowej (AIBOR) oraz innych stóp procentowych, jak również w sprawie zmian w ustawie o nadzorze nad obrotem papierami wartościowymi z 1995 r.  (CON/1998/42), Holandia, 16.10.1998.
 227. Opinia w sprawie kwestii dotyczących kursu walutowego w odniesieniu do franka CFA oraz franka komoryjskiego (CON/1998/37), Dz.U. C 200 z 15.7.1999, str. 6.
 228. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/36), Portugalia, 7.8.1998.
 229. Opinia w sprawie rozporządzenia o wymianie waluty w odniesieniu do frankfurckiej międzybankowej stopy procentowej (CON/1998/32), Niemcy, 22.6.1998.
 230. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/31), Hiszpania, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/23), Włochy, 4.6.1998.
 232. Z chwilą ustanowienia EBC w dniu 1 czerwca 1998 r., przejął on zadania doradcze EIW.
 233. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/19), Holandia, 17.4.1998.
 234. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/18), Irlandia, 8.5.1998.
 235. Opinia w sprawie Statutu Banque de France  (CON/1998/12), Francja, 13.3.1998.
 236. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/11), Portugalia, 6.4.1998.
 237. Opinia w sprawie emisji oraz wprowadzania do obrotu środków płatniczych w terytoriach zamorskich Mayotte oraz Saint Pierre i Miquelon, jak również w sprawie ochrony systemów płatniczych oraz systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/1998/9), Francja, 19.2.1998.
 238. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/8), Belgia, 17.4.1998.
 239. Opinia w sprawie Statutu Suomen Pankki  (CON/1998/6), Finlandia, 12.2.1998.
 240. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/2), Austria, 13.2.1998.
 241. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1998/1), Austria, 13.2.1998.
 242. Opinia w sprawie Statutu Oesterreichische Nationalbank i związanych z nim aktów prawnych (CON/1997/30), Austria, 15.12.1997.
 243. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1997/24), Niemcy, 16.12.1997.
 244. Opinia w sprawie Statutu Central Bank of Ireland  (CON/1997/20), Irlandia, 29.10.1997.
 245. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1997/17), Włochy, 9.9.1997.
 246. Opinia w sprawie nominałów i specyfikacji technicznych monet euro (CON/1997/13), 24.7.1997.
 247. Opinia w sprawie jednolitych ustaleń w zakresie kursów wymiany euro oraz zmiany niektórych aktów prawnych (CON/1997/12), Holandia, 25.7.1997.
 248. Opinia o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu systemu finansowego dla celów związanych z praniem brudnych pieniędzy  (CON/1997/4), Belgia, 10.7.1997.
 249. Opinia w sprawie wprowadzenia waluty euro (CON/1996/13), Dz.U. C 205 z 5.7.1997, str. 18.
 250. Opinia w sprawie ustawy o walucie (CON/1995/16), Finlandia, 11.12.1995.
 251. Opinia w sprawie finansowania pieniężnego  (CON/1995/14), Luksemburg, 5.10.1995.
 252. Opinia w sprawie definicji ECU  (CON/1994/4), 13.9.1994.
 253. Opinia w sprawie Statutu Monetarnego Wielkiego Księstwa Luksemburga (Luksemburg) (CON/1994/1), Luksemburg, 12.4.1994.