Menu

Aanverwante ECB-adviezen

 1. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten met betrekking tot postale betalingen en maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld (CON/2020/17), België, 25.5.2020.
 2. Advies inzake de hervorming van Sveriges Riksbank (CON/2020/13), Zweden, 20.4.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Advies inzake Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Kroatië, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de BNB in het kader van nauwe samenwerking en de officiële wisselkoers van de Bulgaarse lev (CON/2020/5), Bulgarije, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Advies inzake de beperkingen op contante betalingen  (CON/2019/46), Nederland, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 6. Advies inzake de verplichting voor bepaalde kredietinstellingen en bijkantoren om contant-gelddiensten te verrichten (CON/2019/41), Zweden, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Advies inzake negatieve fiscale prikkels voor het gebruik van contanten (CON/2019/39), Griekenland, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Advies inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidscontrole van euromunten in Luxemburg (CON/2019/33), Luxemburg, 23.9.2019.
 9. Advies inzake het verbieden van het gebruik van bankbiljetten van 500 euro en inzake bepaalde wijzigingen in de antiwitwaswetgeving (CON/2019/5), Denemarken, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2019/4), Spanje, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Advies inzake het toezicht van de Centrale Bank van Malta op kredietinformatiebureaus en het toezicht op betalingsdiensten (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Advies inzake de herziening van de Finse wet inzake paraatheidsverplichtingen in de financiële sector (CON/2018/46), Finland, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Advies inzake nieuwe afrondingsregels voor betalingen in euro  (CON/2018/41), België, 4.9.2018.Aanvullende informatie
 14. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het „Pericles IV-programma”) (CON/2018/35), PB C 378 van 16.8.2018, blz. 2.Aanvullende informatie
 15. Advies inzake de identificatie van en het toezicht op kritieke infrastructuren ten behoeve van informatietechnologiebeveiliging  (CON/2018/22), Estland, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2017/40), Cyprus, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als de informatieautoriteit en de opname van de relevante uitzondering op het bankgeheimvereiste (CON/2017/32), Cyprus, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/27), Bulgarije, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Advies inzake de beperking van het gebruik van contanten (CON/2017/20), België, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 20. Advies inzake contante betalingen (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Advies inzake de beperking van de verplichting tot het ontvangen van contante betalingen (CON/2017/8), Denemarken, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Advies inzake de bevoegdheden van Česká národní banka voor het uitvoeren van financiële markttransacties  (CON/2016/60), Tsjechië, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Advies in verband met de overdracht van publieke taken betreffende munten aan De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nederland, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 24. Advies inzake de methode en procedure voor het tellen, sorteren, verpakken en etiketteren van bankbiljetten en muntstukken (CON/2016/36), Polen, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles van eurobankbiljetten en de omloop ervan  (CON/2016/25), Italië, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. advies inzake betalingsdiensten (CON/2016/19), Bulgarije, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Advies inzake de verkrijging van de juridische eigendom van het Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer door de Banque de France (CON/2016/14), Frankrijk, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Advies inzake bindende vereiste voor overmakingen en automatische afschrijvingen (CON/2016/13), Roemenië, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Advies inzake muntstukkeninwisseling door de Oostenrijkse Munt (CON/2016/4), Oostenrijk, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Advies inzake toezicht op activiteiten van geldverwerkers en oplegging van administratieve maatregelen en sancties (CON/2016/2), Litouwen, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Advies inzake zegelrecht op opnames in contanten vanuit geldautomaten (CON/2015/55), Ierland, 10.12.2015.
 32. Advies inzake de eurobankbiljettenproductie  (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop (CON/2015/50), België, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 34. Advies betreffende oversight op de goede werking van het betalingsverkeer (CON/2015/49), Nederland, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 35. Advies inzake de conversie van in Zwitserse frank luidende leningen (CON/2015/32), Kroatië, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Advies inzake de circulatie van bankbiljetten en muntstukken (CON/2015/29), Tsjechië, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Advies inzake he herstel en afwikkeling in de financiële markt (CON/2015/22), Tsjechië, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Advies inzake consumentenbescherming in de financiële markten  (CON/2015/21), Slowakije, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Advies inzake het juridische kader voor Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Polen, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Advies inzake financiële transparantie, betalingsdiensten en elektronisch geld  (CON/2014/74), Denemarken, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontrole en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en euromunten (CON/2014/65), Litouwen, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Advies inzake de herdenominatie van het kapitaal en van de effecten van ondernemingen (CON/2014/63), Litouwen, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Advies inzake de bevoegdheid voor muntstukkenuitgifte (CON/2014/56), Cyprus, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Advies inzake de reproductie van eurobankbiljetten en forint bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/55), Hongarije, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Litouwen en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Litouwen (CON/2014/50), PB C 244 van 26.7.2014, blz. 1.
 46. Advies inzake het verwerken, de distributie en bescherming tegen vervalsing van bankbiljetten en muntstukken in Hongarije (CON/2014/48), Hongarije, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Advies inzake de beperking op contante betalingen en ontvangsten (CON/2014/37), Roemenië, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Advies inzake bepaalde bankbiljetten en muntstukken die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2014/32), Zweden, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Advies inzake valutawisselexploitanten (CON/2014/27), Litouwen, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Advies inzake oversight op geldovermakingen en incasso's in euro (CON/2014/20), Roemenië, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Advies inzake de invoering van de Euro in Litouwen (CON/2014/14), Litouwen, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Advies inzake gedematerialiseerde in vreemde valuta luidende effectenrekeningen (CON/2014/13), België, 12.2.2014.Aanvullende informatie
 53. Advies inzake het afronden van in Euro luidende betalingen (CON/2014/6), België, 23.1.2014.Aanvullende informatie
 54. Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2014/4), Litouwen, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Advies inzake de verwerking en de distributie van bankbiljetten, en hun bescherming tegen valsemunterij in Hongarije (CON/2013/89), Hongarije, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Advies inzake betaalmiddelen en betalingssystemen (CON/2013/84), Frankrijk, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Advies inzake de verwerking en het weer in omloop brengen van eurobankbiljetten en muntstukken (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Advies inzake de beginselen en procedure voor de inwisseling van bankbiljetten en muntstukken (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Letland  (CON/2013/48), PB C 204 van 18.7.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
 60. Advies inzake de behandeling van door anti-diefstalapparatuur geneutraliseerde eurobankbiljetten (CON/2013/43), België, 12.6.2013.Aanvullende informatie
 61. Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (CON/2013/37), PB C 179 van 25.6.2013, blz. 9.Aanvullende informatie
 62. Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (CON/2013/35), PB C 176 van 21.6.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
 63. Advies inzake de versterking van de institutionele rol en de onafhankelijkheid van Banca Naţională a României (CON/2013/31), Roemenië, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Advies inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 65. Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2013/18), België, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 66. Advies inzake beperkingen van betalingen in contanten bij loonuitbetaling (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2013/9), Denemarken, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Advies inzake de invoering van de euro (CON/2012/97), Letland, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Advies inzake de spelling van de eenheidsmunt (CON/2012/87), Letland, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Advies inzake beperkte contante betalingen (CON/2012/83), Slowakije, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Advies inzake het controleren van cash (CON/2012/82), Duitsland, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Advies inzake de voor de invoering van de euro vereiste voorbereidingen en juridische wijzigingen (CON/2012/73), Letland, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Advies inzake oude bankbiljetten die niet langer wettig betaalmiddel zijn (CON/2012/54), Zweden, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en de kwaliteit van de chartale geldomloop (CON/2012/34), Duitsland, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma „Pericles 2020”)  (CON/2012/17), PB C 137 van 12.5.2012, blz. 7.Aanvullende informatie
 76. Adviez inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidsbevinding van euromuntstukken (CON/2012/15), Griekenland, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Advies inzake een garantieregeling voor de verplichtingen van Italiaanse banken en inzake de inwisseling van Lira bankbiljetten (CON/2012/4), Italië, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Advies inzake de echtheidsbevinding van voor omloop ongeschikte euromuntstukken en het opleggen van administratieve maatregelen en boetes (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 79. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/94), Italië, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/92), Duitsland, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Advies inzake sancties in verband met de bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2011/78), Slovenië, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Advies inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de uitgifte van euromunten en inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken  (CON/2011/65), PB C 273 van 16.9.2011, blz. 2.
 83. Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop  (CON/2011/64), België, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 84. Advies betreffende de recirculatie van contant geld en de bescherming van nationale en buitenlandse wettige betaalmiddelen tegen valsemunterij  (CON/2011/59), Hongarije, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie  (CON/2011/56), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 21.Aanvullende informatie
 86. Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten  (CON/2011/51), Tsjechië, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Advies van de ECB van 11 maart 2011 inzake een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy (CON/2011/22), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 16.
 88. Advies inzake het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2011/19), Frankrijk, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie)  (CON/2011/18), PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 90. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkelingen en betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten  (CON/2011/14), Litouwen, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Advies inzake een aanbeveling voor een Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de heronderhandeling over de monetaire overeenkomst met het Vorstendom Monaco  (CON/2011/8), PB C 60 van 25.2.2011, blz. 1.
 92. Advies inzake de echtheid, geschiktheid en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 93. ECB-Advies inzake enige nieuwe bepalingen betreffende contant geld in omloop  (CON/2010/89), Slowakije, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Advies inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten en inzake sancties vanwege het niet beschermen van eurobankbiljetten en euromuntstukken tegen valsemunterij (CON/2010/87), Griekenland, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Advies inzake beperkingen van contante betalingen (CON/2010/79), Bulgarije, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen (CON/2010/78), Luxemburg, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Advies inzake twee voorstellen voor verordeningen betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van het eurogebied  (CON/2010/72), PB C 278 van 15.10.2010, blz. 1.
 98. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro in Estland en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Estland (CON/2010/52), PB C 190 van 14.7.2010, blz. 1.
 99. Advies inzake statistieken, grensoverschrijdend vervoer van contant geld en bevoegdheden van Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (CON/2010/43), Bulgarije, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Advies inzake nieuwe denominaties voor muntstuken en bankbiljetten (CON/2010/38), Zweden, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Advies betreffende de voorbereidingen op de invoering van de euro (CON/2010/16), Estland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Advies inzake de reproductie van forint- en eurobankbiljetten en van forint- en euromunten in Hongarije (CON/2010/1), Hongarije, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (CON/2009/95), PB C 284 van 25.11.2009, blz. 6.Aanvullende informatie
 104. Advies inzake aanbevelingen voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad en met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino (CON/2009/91), PB C 284 van 25.11.2009, blz. 1.Aanvullende informatie
 105. Advies betreffende verlenging van de uiterste termijn voor het inleveren van bepaalde bankbiljetten voor omwisseling  (CON/2009/87), Hongarije, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Advies betreffende een Voorstel voor een Verordening van de Raad over de invoering van de euro(Gecodificeerde versie)  (CON/2009/76), PB C 246 van 14.10.2009, blz. 1.
 107. Advies aangaande de procedure tot wijziging van de officiële wisselkoers van de litas (CON/2009/61), Litouwen, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten (CON/2009/52), Tsjechië, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Advies aangaande de afschaffing van de kleinste denominatie als wettig betaalmiddel en wijzigingen aan de afrondingsregels (CON/2009/8), Zweden, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Advies aangaande de productie en de distributie van bankbiljetten en munten en technische maatregelen ter vermijding van valsemunterij  (CON/2008/90), Hongarije, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Advies betreffende het chartale geldcircuit (CON/2008/86), Slowakije, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapsrecht (CON/2008/83), Hongarije, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Advies betreffende de vervanging van euromuntstukken en Duitse herdenkingsmunten (CON/2008/49), Duitsland, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Advies betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van bankbiljetten en muntstukken (CON/2008/47), Zweden, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Advies betreffende op euromuntstukken lijkende medailles en penningen (CON/2008/45), PB C 283 van 7.11.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 116. Advies betreffende verdere gedetailleerde technische regeles betreffende de omschakeling naar de euro (CON/2008/40), Slowakije, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Advies betreffende het juridisch kader voor het recirculeren van eurobankbiljetten door kredietinstellingen en andere personen die beroepshalve met contant geld omgaan (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 118. Advies inzake wetgeving betreffende bankbiljetten en muntstukken  (CON/2008/36), Letland, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Advies inzake het als wettig betaalmiddel uit omloop nemen van de kleinste muntdenominatie  (CON/2008/35), Denemarken, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Advies inzake de invoering van de euro in Slowakije en inzake de omrekeningskoers naar de euro voor Slowaakse koruna (CON/2008/28), PB C 180 van 17.7.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 121. Advies inzake dubbele aanduiding en afrondingsregels in de sectoren arbeid en sociale zekerheid (CON/2008/27), Slowakije, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Advies inzake de regels voor het inwisselen van beschadigde bankbiljetten en muntstukken (CON/2008/26), Polen, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Advies inzake de duale vermelding van bedragen in de sector van de kansspelen  (CON/2008/25), Slowakije, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Advies inzake ontwerpen van wettelijke bepalingen betreffende de dubbele prijsaanduiding in de bancaire sector, de kapitaalmarkt, verzekerings- en de pensioensparenbranche en betreffende afrondingsregels voor bepaalde soorten effecten  (CON/2008/23), Slowakije, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Advies inzake een wetsontwerp betreffende Česká národní banka  (CON/2008/21), Tsjechië, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Advies inzake de gevolgen van de gewijzigde status van voor Saint-Martin en Saint-Barthélémy onder Frans recht voor hun monetaire regime (CON/2008/8), Frankrijk, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Advies inzake Duitse wetgeving betreffende muntstukken  (CON/2008/3), Duitsland, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Advies inzake de reproduktiecontrole op eurobankbiljetten en –munten in Cyprus  (CON/2008/1), Cyprus, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Advies inzake het juridische kader ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2007/43), Slowakije, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Advies inzake het toestaan van het vervoer van valse bankbiljetten en munten tussen de bevoegde nationale instanties, alsook tussen EU-instellingen en –organen als een maatregel voor de detectie van vervalsingen  (CON/2007/42), PB C 27 van 31.1.2008, blz. 1.Aanvullende informatie
 131. Advies inzake de werkingssfeer van de bescherming van het wettig betaalmiddel tegen namaak en andere illegale activiteiten  (CON/2007/39), Cyprus, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Advies inzake regels betreffende het sorteren en verpakken van bankbiljetten en muntstukken (CON/2007/28), Polen, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Advies betreffende de invoering van de euro in Cyprus en Malta en betreffende de omrekeningskoersen naar de euro voor de Cyprische pond en de Maltese lira (CON/2007/19), PB C 160 van 13.7.2007, blz. 1.Aanvullende informatie
 134. Advies inzake de uitgifte van gedenkpenningen en euromuntstukken voor verzamelaars  (CON/2007/5), Slovenië, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Advies inzake het juridische kader voor de aanneming van de euro en een soepele omschakeling (CON/2007/1), Cyprus, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Advies inzake het opzetten van een kader voor de detectie van vervalsingen en de sortering op fitness van bankbiljetten (CON/2006/62), Portugal, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Advies inzake de authentificatie van euromuntstukken en de behandeling van euromuntstukken die niet voor recirculatie in aanmerking komen (CON/2006/61), Portugal, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Advies inzake afstemming van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapswetgeving (CON/2006/55), Hongarije, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Advies inzake de reproductie van bankbiljetten, muntstukken en andere geldsymbolen in de Tsjechische Republiek (CON/2006/45), Tsjechië, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Advies inzake een juridische basis voor de omschakeling naar de chartale euro en bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf (CON/2006/43), Slovenië, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Advies inzake de omrekeningskoers tussen de euro en de Sloveense tolar en inzake andere voor de invoering van de euro in Slovenië vereiste maatregelen (CON/2006/36), PB C 163 van 14.7.2006, blz. 10.Aanvullende informatie
 142. Advies inzake een wijziging en uitbreiding van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma “PERICLES”) (CON/2006/35), PB C 163 van 14.7.2006, blz. 7.Aanvullende informatie
 143. Advies inzake Sveriges Riksbank’s regelingen betreffende de aankoop en teruggave van cash (CON/2006/30), Zweden, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Advies inzake de invoering van de euro (CON/2006/29), Slovenië, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Advies inzake de redenominatie van het kapitaal en aandelen van ondernemingen en de invoering van aandelen zonder nominale waarde, zulks ten gevolge van de invoering van de euro (CON/2006/28), Estland, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Advies inzake de codificatie van een aantal wetten betreffende de uitgifte, het slaan, het in omloop brengen en het op de markt brengen van muntstukken (CON/2006/22), Portugal, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Banka Slovenije ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2006/17), Slovenië, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Advies inzake het juridische kader voor de aanneming van de euro (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 149. Advies inzake de bescherming van forint en eurobankbiljetten en -muntstukken tegen illegale of niet-conforme reproducties (CON/2006/2), Hongarije, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Lietuvos bankas ter voorbereiding van de aanneming van de euro (CON/2005/60), Litouwen, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Advies inzake wijzigingen van de statuten van Eesti Pank ter voorbereiding van de aanneming van de euro  (CON/2005/59), Estland, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Advies inzake de redenominatie van het kapitaal van naamloze en besloten vennootschappen en de invoering van aandelen zonder nominale waarde als resultaat van de invoering van de euro (CON/2005/57), Slovenië, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Advies inzake het stelsel voor de invoering van de euro in de lidstaten die de euro nog niet hebben aangenomen (CON/2005/51), PB C 316 van 13.12.2005, blz. 25.Aanvullende informatie
 154. Advies inzake de vergoeding van rentekosten die Sveriges Riksbank betaalt aan ondernemingen die contanten scheiden en opslaan (CON/2005/48), Zweden, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Advies inzake de uitsluiting van Národná banka Slovenska van strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (CON/2005/47), Slowakije, 16.11.2005.
 156. Advies inzake het gewijzigde juridische kader betreffende valuta's (CON/2005/44), Polen, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Advies inzake het recht van Lietuvos bankas om bij de aanneming van de euro bankbiljetten en munten uit te geven en inzake de persoonlijke onafhankelijkheid van haar president (CON/2005/38), Litouwen, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Advies inzake de taak van Národná banka Slovenska in verband met geïntegreerd toezicht op de gehele financiële markt en wijzigingen van haar statuten (CON/2005/26), Slowakije, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Advies betreffende een uitbreiding van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles")  (CON/2005/22), PB C 161 van 1.7.2005, blz. 11.Aanvullende informatie
 160. Advies inzake het juridisch kader voor aanneming van de euro (CON/2005/21), Litouwen, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Advies inzake technische taken en verplichtingen in verband met de bescherming van het wettelijk betaalmiddel tegen valsemunterij. (CON/2005/19), Hongarije, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Advies inzake de verdeling van de exploitatiekosten van een betaalkaartsysteem tussen banken, consumenten en winkeliers  (CON/2005/15), Denemarken, 31.5.2005.
 163. Advies inzake het verwerken en distribueren van cash (CON/2005/3), Hongarije, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Advies inzake een heffing op deviezentransacties (CON/2004/34), België, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 165. Advies inzake het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met Andorra  (CON/2004/32), PB C 256 van 16.10.2004, blz. 9.Aanvullende informatie
 166. Advies inzake bepaalde aangelegenheden in verband met het verkeer van bankbiljetten en munten (CON/2004/28), Zweden, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Advies betreffende oude bankbiljetten en munten die ophouden wettig betaalmiddel te zijn (CON/2004/17), Zweden, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Advies inzake op euromunten lijkende medailles en penningen  (CON/2004/13), PB C 134 van 12.5.2004, blz. 11.Aanvullende informatie
 169. Advies inzake een overeenkomst over de monetaire betrekkingen met Andorra. (CON/2004/12), PB C 88 van 8.4.2004, blz. 18.Aanvullende informatie
 170. Advies inzake de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen  (CON/2004/10), PB C 88 van 8.4.2004, blz. 20.Aanvullende informatie
 171. Advies inzake het juridische kader voor het recycleren van eurobankbiljetten en euromunten (CON/2004/8), Frankrijk, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Advies betreffende een wijziging van de statuten van de Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugal, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Advies betreffende wijzigingen van de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en andere wetten (CON/2003/25), België, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 174. Advies inzake een aanbeveling betreffende wijzigingen in de Monetaire Overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en Vaticaanstad en namens deze de Heilige Stoel (CON/2003/18), PB C 212 van 6.9.2003, blz. 10.Aanvullende informatie
 175. Advies inzake de analyse en samenwerking betreffende valse euromunten (CON/2003/16), PB C 202 van 27.8.2003, blz. 31.Aanvullende informatie
 176. Advies inzake een bepaling in de begrotingswet 2003 betreffende bankbiljetten en munten (CON/2002/31), Italië, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Advies inzake de juridische bescherming voor eurobankbiljetten (CON/2002/26), Griekenland, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Advies betreffende voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (CON/2002/24), België, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 179. Advies inzake de regeling voor de aanwijzing van bevoegde nationale autoriteiten met betrekking tot vervalsingen (CON/2002/17), Luxemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Advies inzake de afronding op vijf cent van in euro luidende betalingen verricht met een bankpas of een andere betaalkaart (CON/2002/15), Finland, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Advies inzake de bevoegdheid van het Finse Ministerie van Financiën om herdenkingsmunten uit te geven die in Finland de status van wettig betaalmiddel hebben (CON/2002/12), Finland, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Advies betreffende wijziging van de wet inzake de Economische en Monetaire Unie betreffende bepalingen ten aanzien van de overdracht door de Central Bank of Ireland van netto inkomsten uit de uitgifte van munten aan de Ierse Schatkist (CON/2002/7), Ierland, 1.2.2002.
 183. Advies inzake de intrekking van de status van wettig betaalmiddel van in Franse franken luidende bankbiljetten en munten (CON/2002/6), Frankrijk, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Advies betreffende wijziging van de wet inzake het witwassen van geld teneinde het financieren van terrorisme tegen te gaan (CON/2002/4), Denemarken, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Advies betreffende bepalingen inzake elektronisch geld toegevoegd aan de wet op de kredietinstellingen (CON/2002/1), Finland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Advies inzake wijziging van de statuten van de Oesterreichische Nationalbank (CON/2001/40), Oostenrijk, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Advies betreffende een wet tot wijziging van het wettelijk kader inzake deviezen (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Advies inzake wijziging van de Wet op de advocatenhonoraria n.a.v. de invoering van de euro (CON/2001/37), Oostenrijk, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Advies inzake een voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een actieprogramma inzake opleiding, uitwisselingen en bijstand voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma Pericles) (CON/2001/31), PB C 293 van 19.10.2001, blz. 3.Aanvullende informatie
 190. Advies inzake een wet tot wijziging van gerechtelijke kosten (Euro-Gerichtsgebühren-Novelle) (CON/2001/29), Oostenrijk, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Advies inzake wijziging van het Besluit van 27 juli 1998, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten door De Nederlandsche Bank en de aan het publiek te verstrekken informatie hieromtrent (CON/2001/26), Nederland, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 192. Advies betreffende een noodwet inzake de invoering en beveiliging van de euro (CON/2001/22), Italië, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Advies inzake een wet betreffende het in omloop brengen van eurobankbiljetten en munten en hiermee samenhangende bepalingen (CON/2001/21), Griekenland, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Advies betreffende een wet inzake het merken van in franken luidende bankbiljetten (CON/2001/20), Frankrijk, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Advies inzake wijziging van het Oostenrijkse strafrecht (CON/2001/19), Oostenrijk, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Advies inzake een wet betreffende toetreding tot de Internationale Conventie inzake de Bestraffing van Valsemunterij en het bijbehorende Protocol; en wijziging van enkele bepalingen in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (CON/2001/16), Luxemburg, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Advies inzake de Wet betreffende de chartale overgang op de euro in België (CON/2001/15), België, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 198. Advies betreffende een verordening inzake de “frontloading” van eurobankbiljetten en -munten (CON/2001/14), Spanje, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Advies betreffende een wet houdende aanvullende maatregelen in verband met de invoering van de euro (CON/2001/9), Oostenrijk, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Advies inzake een Groothertogelijk Besluit betreffende de chartale omwisseling in 2002 en tot wijziging van bepaalde wetsbepalingen (CON/2001/7), Luxemburg, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Advies betreffende enkele bepalingen in het wetsvoorstel inzake de overgang op de euro (CON/2001/5), Ierland, 20.4.2001.
 202. Advies inzake het tegelijkertijd in omloop zijn van in euro and escudo luidende bankbiljetten en munten en inzake wijziging van de statuten van de Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugal, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Advies inzake wijziging van de Muntwet (in verband met de invoering van euromuntstukken) (CON/2000/29), Nederland, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Aanvullende informatie
 204. Advies inzake aanvullende maatregelen voor en wijziging van bestaande wetgeving ter zake van de invoering van de euro met betrekking tot coöperatieve verenigingen (CON/2000/25), Oostenrijk, 26.10.2000.
 205. Advies inzake de invoering van de euro (CON/2000/22), Spanje, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Advies inzake aanvullende maatregelen ter uitvoering van Raadsverordeningen (EG) 1103/97, 974/98 en 2866/98 betreffende de invoering van de euro (CON/2000/21), Griekenland, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Advies inzake bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2000/20), PB C 19 van 20.1.2001, blz. 18.Aanvullende informatie
 208. Advies inzake de invoering van de euro in Saint Pierre en Miquelon en Mayotte (CON/2000/19), Frankrijk, 18.10.2000.
 209. Advies inzake uitgifte van een gouden munt van DEM 1 en oprichting van een Stichting ‘Monetaire Stabiliteit’ (CON/2000/17), Duitsland, 28.8.2000.
 210. Advies betreffende de vervalsing van eurobankbiljetten en -muntstukken (CON/2000/16), Ierland, 28.8.2000.
 211. Advies betreffende de wijze waarop maatregelen betreffende chartaal geld in verband met de uitgifte van eurobankbiljetten en -muntstukken moeten worden genomen (Eurowet) en de wijze waarop de Oostenrijkse Muntwet van 1988 en de statuten van de Oesterreichische Nationalbank moeten worden gewijzigd (CON/2000/14), Oostenrijk, 28.6.2000.
 212. Advies inzake uitvoeringsbesluiten op grond van de Wet op de Economische en Monetaire Unie van 1998 (CON/2000/13), Ierland, 7.6.2000.
 213. Advies inzake Raadsverordeningen betreffende de euro voor Griekenland (CON/2000/12), PB C 177 van 27.6.2000, blz. 11.Aanvullende informatie
 214. Advies inzake elektronische handel (CON/2000/11), Luxemburg, 12.7.2000.
 215. Advies inzake de statuten en rol van het IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer) (CON/1999/20), Frankrijk, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Advies inzake een wetsontwerp waarbij aan de Banco de Portugal de bevoegdheid wordt toegekend (i) papiergeld en andere waardepapieren aan te maken en te drukken, (ii) de distributie van bankbiljetten uit te voeren en (iii) diensten daarvoor te ontwikkelen (CON/1999/14), Portugal, 24.9.1999.
 217. Advies inzake een wetsontwerp aangaande auteursrecht en aanverwante rechten (CON/1999/12), Ierland, 15.9.1999.
 218. Advies inzake de invoering van de euro (CON/1999/10), Duitsland, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Advies betreffende de aanmaak en uitgifte van munten (CON/1999/3), Italië, 30.4.1999.
 220. Advies inzake wijziging van de wet betreffende de invoering van de euro (CON/1999/2), Italië, 21.4.1999.
 221. Advies inzake monetaire regelingen in de Franse territoriale gemeenschappen Saint Pierre en Miquelon en Mayotte (CON/1998/64), PB C 127 van 7.5.1999, blz. 5.Aanvullende informatie
 222. Advies inzake de monetaire betrekkingen van de Gemeenschap met het Vorstendom Monaco, de Republiek San Marino en Vaticaanstad (CON/1998/63), PB C 127 van 7.5.1999, blz. 4.
 223. Advies inzake de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die overgaan tot de euro (CON/1998/61), PB C 412 van 31.12.1998, blz. 1.
 224. Advies inzake basisrente en referentierentes (CON/1998/59), Oostenrijk, 16.12.1998.
 225. Advies inzake wisselkoersaangelegenheden betreffende de Kaapverdische escudo (CON/1998/57), PB C 200 van 15.7.1999, blz. 7.
 226. Advies betreffende de redenominatie van het kapitaal van commerciële ondernemingen in euro en afronding (CON/1998/48), Luxemburg, 20.10.1998.
 227. Advies inzake de denominaties en technische specificaties van euromuntstukken (CON/1998/44), PB C 77 van 20.3.1999, blz. 8.Aanvullende informatie
 228. Advies betreffende de vervanging van de contractuele verwijzigingen naar de Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) en andere referentierentes, en wijziging van de Wet Toezicht effectenverkeer (CON/1998/42), Nederland, 16.10.1998.Aanvullende informatie
 229. Advies inzake wisselkoersaangelegenheden betreffende de CFA-frank en de Comoriaanse frank (CON/1998/37), PB C 200 van 15.7.1999, blz. 6.
 230. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/36), Portugal, 7.8.1998.
 231. Advies betreffende de overgangsregeling voor de Frankfurt Interbank Offered Rate (FIBOR) (CON/1998/32), Duitsland, 22.6.1998.
 232. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/31), Spanje, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/23), Italië, 4.6.1998.
 234. Toen de ECB op 1 juni 1998 werd opgericht, nam zij de adviesfuncties van het EMI over.
 235. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/19), Nederland, 17.4.1998.Aanvullende informatie
 236. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/18), Ierland, 8.5.1998.
 237. Advies betreffende de statuten van de Banque de France (CON/1998/12), Frankrijk, 13.3.1998.
 238. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/11), Portugal, 6.4.1998.
 239. Advies betreffende de uitgifte en in omloop brengen van geld in de overzeese gebiedsdelen Mayotte en Saint Pierre en Miquelon, en de bescherming van betalings- en effectenafwikkelingssystemen (CON/1998/9), Frankrijk, 19.2.1998.
 240. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/8), België, 17.4.1998.Aanvullende informatie
 241. Advies betreffende de statuten van Suomen Pankki (CON/1998/6), Finland, 12.2.1998.
 242. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/2), Oostenrijk, 13.2.1998.
 243. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1998/1), Oostenrijk, 13.2.1998.
 244. Advies betreffende de statuten van de Oesterreichische Nationalbank en samenhangende wetgeving (CON/1997/30), Oostenrijk, 15.12.1997.
 245. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1997/24), Duitsland, 16.12.1997.
 246. Advies betreffende de statuten van de Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Ierland, 29.10.1997.
 247. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1997/17), Italië, 9.9.1997.
 248. Advies betreffende denominaties en technische specificaties van euromuntstukken (CON/1997/13), 24.7.1997.Aanvullende informatie
 249. Advies betreffende gemeenschappelijke wisselkoersregelingen voor de euro, en wijzigingen van verschillende wetten (CON/1997/12), Nederland, 25.7.1997.Aanvullende informatie
 250. Advies betreffende de verhindering van gebruik van het financiële systeem voor witwasdoeleinden (CON/1997/4), België, 10.7.1997.Aanvullende informatie
 251. Advies betreffende de invoering van de euro (CON/1996/13), PB C 205 van 5.7.1997, blz. 18.Aanvullende informatie
 252. Advies betreffende de Valutawet (CON/1995/16), Finland, 11.12.1995.
 253. Advies betreffende monetaire financiering (CON/1995/14), Luxemburg, 5.10.1995.
 254. Advies inzake de definitie van de ECU (CON/1994/4), 13.9.1994.Aanvullende informatie
 255. Advies betreffende het monetaire statuut van het Groothertogdom Luxemburg (CON/1994/1), Luxemburg, 12.4.1994.