Opinjonijiet tal-BĊE relatati

 1. Opinjoni dwar Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Il-Kroazja, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinjoni dwar is-setgħat tal-BNB li jimponi sanzjonijiet fi ħdan kooperazzjoni mill-qrib u r-rata tal-kambju uffiċjali tal-lev Bulgaru (CON/2020/5), Il-Bulgarija, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2019/46), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinjoni dwar ir-rekwiżit għal ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu u friegħi biex jipprovdu servizzi ta' flus kontanti (CON/2019/41), L-Isvezja, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinjoni dwar diżinċentivi fiskali għall-użu ta’ flus kontanti (CON/2019/39), Il-Greċja, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-euro (CON/2019/33), Il-Lussemburgu, 23.9.2019.
 7. Opinjoni dwar il-projbizzjoni tal-użu ta' karti tal-flus b'denominazzjoni ta' 500 euro u dwar ċerti emendi għal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus (AML) (CON/2019/5), Id-Danimarka, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2019/4), Spanja, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ aġenziji ta’ referenza tal-kreditu mill-Bank Ċentrali ta' Malta u s-sorveljanza tiegħu ta’ servizzi ta’ pagament (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-liġi Finlandiża li tirrigwarda l-obbligi tal-istat ta' tħejjija applikabbli fis-settur finanzjarju (CON/2018/46), Il-Finlandja, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinjoni dwar ir-regoli ġodda ta' arrotondament għal ħlasijiet iddenominati f'euro (CON/2018/41), Il-Belġju, 4.9.2018.
 12. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles IV”) (CON/2018/35), ĠU C 378, 16.8.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 13. Opinjoni dwar l-identifikazzjoni u s-superviżjoni ta’ infrastruttura kritika ghall-finijiet ta’ sigurtà tat-teknologija tal-informatika  (CON/2018/22), L-Estonja, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinjoni dwar limitazzjonijiet għal ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/40), Ċipru, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinjoni dwar in-nomina tas-Central Bank of Cyprus bħala l-awtorità ta' informazzjoni u l-inklużjoni ta' eċċezzjoni rilevanti għar-rekwiżit tas-segretezza bankarja (CON/2017/32), Ċipru, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinjoni dwar limitazzjoni fuq ħlasijiet bi flus kontanti (CON/2017/27), Il-Bulgarija, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinjoni dwar il-limitazzjoni fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/20), Il-Belġju, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar limitazzjonijiet fuq ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2017/18), Il-Portugall, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinjoni dwar il-limitazzjoni tal-obbligu li jiġu rċevuti ħlasijiet fi flus kontanti. (CON/2017/8), Id-Danimarka, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar is-setgħat ta' Česká národní banka biex iwettaq transazzjonijiet fis-suq finanzjarju (CON/2016/60), Ir-Repubblika Ċeka, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinijoni dwar it-trasferiment ta' kompiti pubbliċì fir-rigward ta' muniti lil De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinjoni dwar il-metodu u l-proċedura għall-għadd, l-issortjar, l-ipakkjar u t-tiikkettar ta' karti tal-flus u muniti (CON/2016/36), Il-Polonja, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinjoni dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-idoneità tal-karti tal-flus tal-euro u ċ-ċirkolazzjoni tagħhom (CON/2016/25), L-Italja, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinjoni dwar servizzi ta' ħlas (CON/2016/19), Il-Bulgarija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar l-akkwist ta' proprjetà legali tal-Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer mill-Banque de France (CON/2016/14), Franza, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar rekwiżiti obbligatorji għal trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti (CON/2016/13), Ir-Rumanija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinjoni dwar is-salvagwardjar tal-fidi ta' muniti miz-Zekka Awstrijaka (CON/2016/4), L-Awstrija, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta' attivitajiet ta' ġesturi ta' flus kontanti u l-impożizzjoni ta' miżuri u penali amministrattivi (CON/2016/2), Il-Litwanja, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinjoni dwar it-taxxa tal-boll fuq ġbid ta' kontanti minn automated teller machines (ATMs) (CON/2015/55), L-Irlanda, 10.12.2015.
 30. Opinjoni dwar il-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro (CON/2015/51), Il-Portugall, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-preżervazzjoni tal-kwalità tal-flus kontanti f'ċirkulazzjoni (CON/2015/50), Il-Belġju, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Opinjoni dwar is-superviżjoni tal-operat mingħajr xkiel tat-traffiku tal-ħlasijiet ("betalingsverkeer")  (CON/2015/49), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinjoni dwar il-konverżjoni ta’ selfiet bil-frank Svizzeru (CON/2015/32), Il-Kroazja, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti (CON/2015/29), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Opinjoni dwar irkupru u riżoluzzjoni fis-suq finanzjarju (CON/2015/22), Ir-Repubblika Ċeka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fis-swieq finanzjarji (CON/2015/21), Is-Slovakja, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinjoni dwar il-qafas legali għal Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Il-Polonja, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Opinjoni dwar it-trasparenza finanzjarja, is-servizzi ta'pagament u l-flus elettoniċi (CON/2014/74), Id-Danimarka, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Opinjoni dwar il-kontrolli tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2014/65), Il-Litwanja, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinjoni dwar ir-ridenominazzjoni tal-kapital u tat-titoli ta' kumpaniji (CON/2014/63), Il-Litwanja, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinjoni dwar il-kompetenza għall-ħrug ta' muniti (CON/2014/56), Ċipru, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus u muniti tal-euro u l-forint fl-Ungerija (CON/2014/55), L-Ungerija, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Opinjoni tal-BĊE tat-8 ta’ Lulju 2014 dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għal-Litwanja (CON/2014/50), ĠU C 244, 26.7.2014, pġ. 1.
 44. Opinjoni dwar l-ipproċessar, it-tqassim u l-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni tal-karti tal-flus u l-muniti fl-Ungerija (CON/2014/48), L-Ungerija, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinjoni dwar il-limitazzjoni ta' ħlasijiet u riċevuti fi flus kontanti  (CON/2014/37), Ir-Rumanija, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinjoni dwar xi karti tal-flus u muniti li ma humiex ser jibqgħu valuta legali (CON/2014/32), L-Isvezja, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Opinjoni dwar operaturi tal-kambju (CON/2014/27), Il-Litwanja, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinjoni tal-BĊE dwar is-sorveljanza tat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro fir-Rumanija (CON/2014/20), Ir-Rumanija, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro fil-Litwanja (CON/2014/14), Il-Litwanja, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinjoni dwar il-kontijiet tat-titoli dematerjalizzati ddenominati f'valuta barranija (CON/2014/13), Il-Belġju, 12.2.2014.
 51. Opinjoni dwar it-tqarrib tal-ħlasijiet iddenominati f’euro (CON/2014/6), Il-Belġju, 23.1.2014.
 52. Opinjoni dwar il-limitazzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2014/4), Il-Litwanja, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinjoni dwar l-ipproċessar u t-tqassim ta' karti tal-flus, u l-protezzjoni tagħhom kontra l-iffalsifikar fl-Ungerija (CON/2013/89), L-Ungerija, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinjoni dwar il-mezzi ta' ħlas u s-sistemi ta' ħlas (CON/2013/84), Franza, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinjoni dwar it-trattament u r-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro (CON/2013/65), Il-Latvja, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Opinjoni dwar il-prinċipji u l-proċedura għall-iskambju ta' karti tal-flus u muniti (CON/2013/64), Il-Polonja, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fil-Latvja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għal-Latvja  (CON/2013/48), ĠU C 204, 18.7.2013, pġ. 1.Aktar tagħrif
 58. Opinjoni dwar it-trattament ta' karti tal-flus tal-euro newtralizzati minn apparat kontra s-serq (CON/2013/43), Il-Belġju, 12.6.2013.
 59. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill2000/383/ĠAI (CON/2013/37), ĠU C 179, 25.6.2013, pġ. 9.Aktar tagħrif
 60. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (CON/2013/35), ĠU C 176, 21.6.2013, pġ. 11.Aktar tagħrif
 61. Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-irwol istituzzjonali u l-indipendenza tal-Banca Naţională a României (CON/2013/31), Ir-Rumanija, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinjoni dwar l-arranġamenti għall-kollateral finanzjarju (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 63. Opinjoni dwar il-limitazzjoni ta’ ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2013/18), Il-Belġju, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti fil-kuntest tal-ħlas tal-pagi  (CON/2013/11), Il-Finlandja, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Opinjoni dwar restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2013/9), Id-Danimarka, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2012/97), Il-Latvja, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinjoni dwar l-ortografija tal-munita unika (CON/2012/87), Il-Latvja, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet fi flus kontanti (CON/2012/83), Is-Slovakja, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinjoni dwar il-kontrolli ta' flus kontanti (CON/2012/82), Il-Ġermanja, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Opinjoni dwar it-tħejjijiet u l-emendi legali meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2012/73), Il-Latvja, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Opinjoni dwar ċerti karti tal-flus qodma li mhux ser jibqgħu valuta legali (CON/2012/54), L-Isvezja, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-iffalsifikar u l-kwalita' taċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2012/34), Il-Ġermanja, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”) (CON/2012/17), ĠU C 137, 12.5.2012, pġ. 7.Aktar tagħrif
 74. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar u dwar l-awtentikar tal-muniti tal-euro (CON/2012/15), Il-Greċja, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinjoni dwar skema ta’ garanzija għall-obbligazzjonijiet ta’ banek Taljani u dwar l-iskambju ta’ karti tal-flus tal-lira (CON/2012/4), L-Italja, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinjoni dwar l-awtentikar tal-muniti tal-euro u l-immaniġġjar tal-muniti tal-euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni u l-imposizzjoni ta' miżuri u penalitajiet amministrattivi (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 77. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-konservazzjoni tal-kwalità taċ-ċirkolazzjoni ta‘ flus kontanti  (CON/2011/94), L-Italja, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-konservazzjoni tal-kwalità taċ-ċirkolazzjoni ta‘ flus kontanti  (CON/2011/92), Il-Ġermanja, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Opinjoni dwar sanzjonijiet relatati mal-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni (CON/2011/78), Is-Slovenja, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Opinjoni dwar proposta għal Regolament dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro u għal Regolament dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni  (CON/2011/65), ĠU C 273, 16.9.2011, pġ. 2.
 81. Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-preservazzjoni tal-kwalita' taċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2011/64), Il-Belġju, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Opinjoni dwar ir-riċiklar tal-flus kontanti u l-protezzjoni ta' valuti legali nazzjonali u barranin kontra l-iffalsifikar  (CON/2011/59), L-Ungerija, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-konklużjoni ta’ Ftehim Monetarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża dwar iż-żamma tal-euro f’Saint-Barthélemy wara l-modifikazzjoni tal-istatus tiegħu fir-rigward tal-Unjoni Ewropea  (CON/2011/56), ĠU C 213, 20.7.2011, pġ. 21.Aktar tagħrif
 84. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u ta' muniti  (CON/2011/51), Ir-Repubblika Ċeka, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-arranġamenti għall-innegozjar ta’ Ftehim Monetarju mar-Repubblika Franċiża, għall-benefiċċju tat-territorju barrani Franċiż ta’ Saint-Barthélemy (CON/2011/22), ĠU C 213, 20.7.2011, pġ. 16.
 86. Opinjoni dwar ir-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus euro (CON/2011/19), Franza, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (kodifikazzjoni) (CON/2011/18), ĠU C 114, 12.4.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 88. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u dwar arranġamenti għal garanziji finanzjarji (CON/2011/14), Il-Litwanja, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-arranġamenti għan-negozjar mill-ġdid tal-Ftehim Monetarju mal-Prinċipalità ta’ Monako (CON/2011/8), ĠU C 60, 25.2.2011, pġ. 1.
 90. Opinjoni dwar l-awtentiċita', il-verifika tal-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 91. Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet ġodda dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2010/89), Is-Slovakja, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Opinjoni dwar l-awtentiċità, il-verifika tal-istat tajjeb u r-riċirkolazzjoni tal-karti tal-flus euro u dwar sanzjonijiet għan-nuqqas li jiġu protetti l-karti tal-flus u l-muniti euro kontra l-iffalsifikar (CON/2010/87), Il-Greċja, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet f'kontanti (CON/2010/79), Il-Bulgarija, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar l-arranġamenti għall-garanziji finanzjarji fir-rigward ta' talbiet ta' kreditu (CON/2010/78), Il-Lussemburgu, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinjoni dwar żewġ proposti għal regolamenti dwar it-trasport professjonali transkonfini ta’ flus kontanti bis-sewqan bejn Stati Membri taż-żona euro  (CON/2010/72), ĠU C 278, 15.10.2010, pġ. 1.
 96. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fl-Estonja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta' konverżjoni għall-euro għall-Estonja (CON/2010/52), ĠU C 190, 14.7.2010, pġ. 1.
 97. Opinjoni dwar statistika, caqlieq transkonfini tal-flus kontanti u l-kompetenzi tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)  (CON/2010/43), Il-Bulgarija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Opinjoni dwar denominazzjonijiet ġodda tal-muniti u l-karti tal-flus (CON/2010/38), L-Isvezja, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinjoni dwar it-tħejjijiet għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2010/16), L-Estonja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus tal-forint u tal-euro u tal-muniti forint u tal-euro fl-Ungerija (CON/2010/1), L-Ungerija, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jittratta l-awtentikar tal-muniti euro u t-trattament ta’ muniti euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni  (CON/2009/95), ĠU C 284, 25.11.2009, pġ. 6.Aktar tagħrif
 102. Opinjoni dwar rakkomandazzjonijiet għal deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-posizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunita’ Ewropea dwar in-negozjar mill-ġdid tal-ftehim monetarju mal-Istat tal-Belt tal-Vatikan u dwar il-posizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunita’ Ewropea dwar in-negozjar mill-ġdid tal-ftehim monetarju mar-Repubblika ta’ San Marino  (CON/2009/91), ĠU C 284, 25.11.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 103. Opinjoni dwar l-estensjoni taż-żmien sa meta jistgħu jiġu ppreżentati ċerti karti tal-flus biex jiġu mibdula  (CON/2009/87), L-Ungerija, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni tal-euro (verżjoni kkodifikata) (CON/2009/76), ĠU C 246, 14.10.2009, pġ. 1.
 105. Opinjoni dwar il-proċedura biex titbiddel ir-rata uffiċjali tal-kambju tal-litas  (CON/2009/61), Il-Litwanja, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u ta' muniti (CON/2009/52), Ir-Repubblika Ċeka, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Opinjoni dwar il-munita fl-iżgħar denominazzjoni tieqaf li tkun valuta legali u l-emendi tar-regoli dwar it-tqarrib  (CON/2009/8), L-Isvezja, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinjoni dwar l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-karti tal-flus u tal-muniti, u dwar miżuri tekniċi kontra l-falsifikazzjoni tal-flus  (CON/2008/90), L-Ungerija, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-valuta fi flus kontanti  (CON/2008/86), Is-Slovakja, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita` (CON/2008/83), L-Ungerija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinjoni dwar is-sostituzzjoni ta' muniti euro u muniti euro Ġermaniżi kommemorattivi (CON/2008/49), Il-Ġermanja, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Opinjoni dwar l-iskambju u l-irtirar ta' karti tal-flus u muniti  (CON/2008/47), L-Isvezja, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Opinjoni dwar midalji u towkins simili għall-muniti euro (CON/2008/45), ĠU C 283, 7.11.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 114. Opinjoni dwar aktar regoli tekniċi dettaljati dwar il-bidla fl-euro (CON/2008/40), Is-Slovakja, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Opinjoni dwar il-qafas legali għar-riċiklaġġ ta' karti tal-flus tal-euro minn istituzzjonijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 116. Opinjoni dwar leġislazzjoni dwar karti tal-flus u muniti  (CON/2008/36), Il-Latvja, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinjoni dwar l-irtirar tal-munita bl-izgħar denominazzjoni bħala valuta legali (CON/2008/35), Id-Danimarka, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro fis-Slovakkja u dwar ir-rata ta’ konversjoni ta’ l-euro għall-koruna Slovakka (CON/2008/28), ĠU C 180, 17.7.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 119. Opinjoni dwar regoli fuq dual display u rounding fis-setturi tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali (CON/2008/27), Is-Slovakja, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinjoni dwar ir-regoli għas-sostituzzjoni ta' karti tal-flus u muniti f'kundizzjoni ħażina (CON/2008/26), Il-Polonja, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinjoni dwar id-dual display ta' l-ammonti fis-settur tal-logħob ta' l-ażżard  (CON/2008/25), Is-Slovakja, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Opinjoni dwar abbozz ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi fir-rigward tad-dual display fil-kummerċ bankarju, fis-suq tal-kapital, fl-industrija ta' l-assigurazzjoni u fis-setturi ta' tfaddil għall-pensjoni, u dwar regoli ta' rounding għal ċerti tipi ta' titoli  (CON/2008/23), Is-Slovakja, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi dwar iċ-Česká národní banka  (CON/2008/21), Ir-Repubblika Ċeka, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Opinjoni dwar il-konsegwenzi għar-reġim monetarju minħabba l-bidla fl-istatus ta' Saint-Martin u Saint-Barthélemy taħt il-liġi Franċiża (CON/2008/8) (CON/2008/8), Franza, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar il-muniti  (CON/2008/3), Il-Ġermanja, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinjoni dwar il-kuntroll tar-riproduzzjoni tal-karti tal-flus u muniti euro f’Ċipru  (CON/2008/1), Ċipru, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinjoni dwar il-qafas legali fil-preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro  (CON/2007/43), Is-Slovakja, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinjoni dwar l-awtorizzazzjoni tat-trasport ta' noti u muniti ffalsifikati bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet u korpi ta' l-UE, bħala miżura għall-iskoperta ta' noti u muniti ffalsifikati  (CON/2007/42), ĠU C 27, 31.1.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 129. Opinjoni dwar l-iskop tal-protezzjoni tal-valuta legali kontra l-iffalsifikar u attivitajiet illeċiti oħra  (CON/2007/39), Ċipru, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Opinjoni dwar regoli għat-tqassim u l-ippakkjar ta' karti tal-flus u muniti (CON/2007/28), Il-Polonja, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro f’Ċipru u f’Malta, u dwar ir-rati ta' konverżjoni għall-euro applikabbli għal-lira Ċiprijotta u għal-lira Maltija (CON/2007/19), ĠU C 160, 13.7.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 132. Opinjoni dwar il-ħruġ ta' muniti euro kommemorattivi u ta' kollezzjoni (CON/2007/5), Is-Slovenja, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-adozzjoni tal-euro u t-tibdil tal-flus kontanti bla xkiel (CON/2007/1), Ċipru, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' qafas għas-sejba ta' flus iffalsifikati u l-għażla tal-karti tal-flus  (CON/2006/62), Il-Portugall, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinjoni fuq l-awtentikazzjoni tal-muniti euro u t-trattament ta' muniti euro li m'humiex tajbin għar-riċiklaġġ (CON/2006/61), Il-Portugall, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita`.  (CON/2006/55), L-Ungerija, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus, muniti u simboli oħra tal-flus fir-Repubblika Ċeka  (CON/2006/45), Ir-Repubblika Ċeka, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Opinjoni dwar bażi legali għat-tibdil tal-flus kontanti euro u l-frontloading u s-sub-frontloading  (CON/2006/43), Is-Slovenja, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Opinjoni dwar ir-rata ta' konverżjoni bejn il-euro u t-tolar Sloven u dwar miżuri oħra meħtieġa għall-introduzzjoni tal-euro fis-Slovenja (CON/2006/36), ĠU C 163, 14.7.2006, pġ. 10.Aktar tagħrif
 140. Opinjoni dwar l-emenda ta' u dwar l-estensjoni tal-programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles')  (CON/2006/35), ĠU C 163, 14.7.2006, pġ. 7.Aktar tagħrif
 141. Opinjoni dwar ir-regolamenti ta' l-iSveriges Riksbank fir-rigward tax-xiri u r-radd lura tal-flus kontanti  (CON/2006/30), L-Isvezja, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2006/29), Is-Slovenja, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Opinjoni dwar ir-ridenominazzjoni tal-kapital u ta' l-ishma tal-kumpaniji, u dwar l-introduzzjoni ta' ishma b'valur 'no-par' bħala riżultat ta' l-introduzzjoni tal-euro (CON/2006/28), L-Estonja, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinjoni dwar il-kodifikazzjoni ta' diversi liġijiet dwar il-ħruġ, iz-zekkar, it-tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni u l-promozzjoni tal-muniti  (CON/2006/22), Il-Portugall, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Banka Slovenije fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro (CON/2006/17), Is-Slovenja, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-adozzjoni ta' l-euro  (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 147. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-karti tal-flus u muniti forint u euro kontra riproduzzjonijiet illegali jew mhux konformi. (CON/2006/2), L-Ungerija, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Lietuvos bankas fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/60), Il-Litwanja, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti ta' l-Eesti Pank fil-preparazzjoni għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/59), L-Estonja, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinjoni fuq id-denominazzjoni mill-ġdid tal-kapital ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabilità limitata u ta' kumpaniji b'responsabilità limitata u l-introduzzjoni ta' ishma ta' valur no-par li jirriżultaw mill-introduzzjoni ta' l-euro (CON/2005/57), Is-Slovenja, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinjoni dwar ir-reġim għall-introduzzjoni tal-euro fl-iStati Membri li għadhom m'adottawx il-euro  (CON/2005/51), ĠU C 316, 13.12.2005, pġ. 25.
 152. Opinjoni dwar ir-remunerazzjoni ta' l-imgħax li l-iSveriges Riksbank iħallas lill-entrapriżi li jisseparaw u jaħżnu l-flus kontanti  (CON/2005/48), L-Isvezja, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Opinjoni dwar l-esklużjoni tan-Národná banka Slovenska mir-responsabbilta` legali ta' persuni ġuridiċi  (CON/2005/47), Is-Slovakja, 16.11.2005.
 154. Opinjoni dwar emendi tal-qafas legali għall-iskambju fi flus barranin  (CON/2005/44), Il-Polonja, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Opinjoni dwar id-dritt tal-Lietuvos bankas li joħroġ il-karti tal-flus u l-muniti meta tiġi adottata l-euro u meta tinkiseb l-indipendenza personali tal-Gvernatur ta' dan il-bank (CON/2005/38), Il-Litwanja, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Opinjoni dwar il-ħidma tan-Národná banka Slovenska rigward superviżjoni sħiħa tas-suq finanzjarju kollu u dwar l-emendi għall-istatuti tiegħu (CON/2005/26), Is-Slovakja, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Opinjoni dwar estenzjoni tal-programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles')  (CON/2005/22), ĠU C 161, 1.7.2005, pġ. 11.Aktar tagħrif
 158. Opinjoni dwar il-qafas legali għall-adozzjoni tal-euro  (CON/2005/21), Il-Litwanja, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinjoni dwar ħidmiet tekniċi u dmirijiet oħra dwar il-protezzjoni tal-valuta legali kontra l-iffalsifikar  (CON/2005/19), L-Ungerija, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinjoni dwar it-tqassim ta' l-ispejjeż biex titħaddem sistema ta' karta ta' debitu bejn il-banek, konsumaturi u kummerċjanti  (CON/2005/15), Id-Danimarka, 31.5.2005.
 161. Opinjoni dwar l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-flus  (CON/2005/3), L-Ungerija, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Opinjoni li titratta taxxa dwar it-tranżazzjonijiet tal-kambju fi flus barranin  (CON/2004/34), Il-Belġju, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinjoni dwar il-bidu ta' negozjati fir-rigward ta' ftehim dwar ir-relazzjonijiet monetarji ma' Andorra  (CON/2004/32), ĠU C 256, 16.10.2004, pġ. 9.
 164. Opinjoni dwar ċerti kwistjonijiet dwar iċ-ċirkulazzjoni tal-karti tal-flus u l-muniti  (CON/2004/28), L-Isvezja, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Opinjoni dwar karti tal-flus u muniti qodma li spiċċaw isarrfu f'valuta legali  (CON/2004/17), L-Isvezja, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinjoni dwar midalji u towkins li huma simili għal muniti euro (CON/2004/13), ĠU C 134, 12.5.2004, pġ. 11.
 167. Opinjoni dwar ftehim li jittratta r-relazzjonijiet monetarji ma' Andorra  (CON/2004/12), ĠU C 88, 8.4.2004, pġ. 18.
 168. Opinjoni dwar ir-rati tal-qlib bejn il-euro u l-valuti ta' l-iStati Membri li adottaw il-euro (CON/2004/10), ĠU C 88, 8.4.2004, pġ. 20.
 169. Opinjoni dwar il-qafas legali għar-riċiklaġġ tal-karti tal-flus u l-muniti euro  (CON/2004/8), Franza, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Opinjoni dwar emenda ta' l-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/2003/29), Il-Portugall, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Opinjoni dwar l-emendi tal-Liġi dwar il-prevenzjoni ta’ l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u liġijiet oħra (CON/2003/25), Il-Belġju, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-emendi tal-Ftehim Monetarju bejn ir-Repubblika Taljana għall-Komunita` Ewropeja, u s-Santa Sede għall-Istat tal-Belt tal-Vatikan (CON/2003/18), ĠU C 212, 6.9.2003, pġ. 10.
 173. Opinjoni dwar l-analiżi u l-kooperazzjoni dwar muniti euro ffalsifikati (CON/2003/16), ĠU C 202, 27.8.2003, pġ. 31.
 174. Opinjoni dwar dispożizzjoni tal-Liġi dwar l-Estimi 2003 dwar il-karti tal-flus u l-muniti  (CON/2002/31), L-Italja, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Opinjoni dwar il-protezzjoni legali tal-karti tal-flus euro (CON/2002/26), Il-Greċja, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus  (CON/2002/24), Il-Belġju, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Opinjoni dwar Regolament dwar il-ħatra ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' l-iffalsifikar  (CON/2002/17), Il-Lussemburgu, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinjoni dwar it-tqarrib għall-eqreb ħames ċenteżmi, tal-ħlasijiet iddenominati fil-euro, li jsiru b' kard tal-bank jew b' kards oħra ta' ħlas (CON/2002/15), Il-Finlandja, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Opinjoni dwar l-awtorita` tal-Ministeru tal-Finanzi biex joħroġ muniti kommemorattivi bl-istatus ta' valuta legali fil-Finlandja  (CON/2002/12), Il-Finlandja, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-Att dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja dwar id-dispożizzjonijiet għall-ħlas tad-dħul nett mill-ħruġ tal-munita, lit-Teżor tal-Gvern Irlandiż min-naħa tas-Central Bank of Ireland (CON/2002/7), L-Irlanda, 1.2.2002.
 181. Opinjoni dwar ir-revoka ta' l-istatus ta' valuta legali tal-karti tal-flus u tal-muniti ddenominati fil-frank Franċiż  (CON/2002/6), Franza, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-Att dwar il-ħasil tal-flus biex jikkumbatti l-finanzjament tat-terroriżmu  (CON/2002/4), Id-Danimarka, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Opinjoni dwar ir-reviżjoni ta' l-Att dwar l-iStituzzjonijiet ta' Kreditu biex jinkludi flus elettroniku  (CON/2002/1), Il-Finlandja, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Opinjoni dwar Liġi li temenda l-iStatut ta' l-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2001/40), L-Awstrija, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li temenda l-qafas legali tal-kambju fi flus barranin  (CON/2001/39), Il-Portugall, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Opinjoni dwar Liġi li temenda l-Att dwar l-Onorarji ta' l-Avukati  (CON/2001/37), L-Awstrija, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Opinjoni dwar Deċiżjoni tal-Kunsill li twaqqaf programm ta' taħriġ, skambju u assistenza għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm 'Pericles') (CON/2001/31), ĠU C 293, 19.10.2001, pġ. 3.
 188. Opinjoni dwar Liġi li temenda t-tariffi tal-qorti  (CON/2001/29), L-Awstrija, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Opinjoni dwar l-emenda tad-deċiżjoni tas-27 ta' Lulju, 1998, dwar l-iffissar ta' regoli dwar il-kambju, l-irtirar u l-kanċellazzjoni tal-karti tal-flus mid-De Nederlandsche Bank u l-informazzjoni dwar dan li għandha tiġi pprovduta lill-pubbliku  (CON/2001/26), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li tintroduċi dispożizzjonijiet urġenti għall-introduzzjoni u l-protezzjoni tal-euro (CON/2001/22), L-Italja, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Opinjoni dwar Liġi dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-karti tal-flus u tal-muniti euro u kwistjonijiet oħra relatati (CON/2001/21), Il-Greċja, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Opinjoni dwar Digriet dwar l-immarkar tal-karti tal-flus euro ddenominati fil-frank (CON/2001/20), Franza, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Opinjoni dwar emendi tal-liġi kriminali  (CON/2001/19), L-Awstrija, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Opinjoni dwar Att dwar l-approvazzjoni tal-Konvenzjoni Internazzjonali għat-Trażżin ta' l-Iffalsifikar tal-Valuta, u l-Protokoll; u l-emendi ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Penali u tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali  (CON/2001/16), Il-Lussemburgu, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Opinjoni dwar Liġi dwar il-bdil tal-flus kontanti għall-euro fil-Belġju (CON/2001/15), Il-Belġju, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Opinjoni dwar Ordni dwar il-'frontloading' tal-karti tal-flus u tal-muniti ddenominati fil-euro (CON/2001/14), Spanja, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Opinjoni dwar Liġi li tinkludi miżuri anċillari għall-introduzzjoni tal-euro (CON/2001/9), L-Awstrija, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Opinjoni dwar Regolament dwar il-bidla ta' l-2002 tal-flus kontanti għall-euro u li jemenda ċerta dispożizzjonijiet leġiżlattivi (CON/2001/7), Il-Lussemburgu, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Opinjoni dwar ċerti dispożizzjonijiet inklużi fl-Abbozz ta' Liġi dwar il-Bidla għall-Euro (Ammonti) (CON/2001/5), L-Irlanda, 20.4.2001.
 200. Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni doppja tal-karti tal-flus u tal-muniti ddenominati fil-euro u fl-iskudi, u l-emendi ta' l-iStatut tal-Banco de Portugal (CON/2001/1), Il-Portugall, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Opinjoni dwar Att dwar l-iZzekkar (b'konnessjoni ma' l-introduzzjoni tal-muniti euro) (CON/2000/29), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Opinjoni dwar miżuri anċillari għal-, u l-emenda tal-leġiżlazzjoni eżistenti li tirregola, l-introduzzjoni tal-euro fir-rigward tal-kooperattivi (CON/2000/25), L-Awstrija, 26.10.2000.
 203. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2000/22), Spanja, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Opinjoni dwar miżuri addizzjonali fl-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nri 1103/97, 974/98 u 2866/98, kif applikabbli, dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/2000/21), Il-Greċja, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Opinjoni dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (CON/2000/20), ĠU C 19, 20.1.2001, pġ. 18.
 206. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro f'Saint Pierre u Miquelon u Mayotte (CON/2000/19), Franza, 18.10.2000.
 207. Opinjoni dwar il-ħruġ ta' munita tad-deheb ta' DEM 1 u t-twaqqif ta' 'Fondazzjoni għall-iStabbilta` Monetarja' (CON/2000/17), Il-Ġermanja, 28.8.2000.
 208. Opinjoni dwar l-iffalsifikar tal-karti tal-flus u l-muniti ddenominati fil-euro (CON/2000/16), L-Irlanda, 28.8.2000.
 209. Opinjoni dwar il-metodi li skondhom, il-miżuri fil-qasam tal-valuta fir-rigward tal-ħruġ tal-karti tal-flus u tal-muniti euro, għandhom jiġu addottati (Att dwar il-Euro), u li skondhom l-Att dwar l-iZzekkar 1988 u l-iStatut ta' l-Oesterreichische Nationalbank għandhom jiġu emendati (CON/2000/14), L-Awstrija, 28.6.2000.
 210. Opinjoni dwar Ordnijiet skond l-Att ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, 1998  (CON/2000/13), L-Irlanda, 7.6.2000.
 211. Opinjoni dwar ir-regolamenti tal-Kunsill dwar il-Greċja  (CON/2000/12), ĠU C 177, 27.6.2000, pġ. 11.
 212. Opinjoni dwar il-kummerċ elettroniku  (CON/2000/11), Il-Lussemburgu, 12.7.2000.
 213. Opinjoni dwar l-iStatut u r-rwol ta' l-Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)  (CON/1999/20), Franza, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Opinjoni dwar Liġi li tagħti lill-Banco de Portugal il-kompetenza (i) li jipproduċi u jistampa flus tal-karti u dokumenti oħra; (ii) li jiddistribbwixxi karti tal-flus; u (iii) li jiżviluppa servizzi relatati mas-segwiment ta' dawn l-attivitajiet (CON/1999/14) (CON/1999/14), Il-Portugall, 24.9.1999.
 215. Opinjoni dwar Abbozz ta' Liġi dwar id-Drittijiet ta' l-Awtur u Drittijiet Relatati  (CON/1999/12), L-Irlanda, 15.9.1999.
 216. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1999/10), Il-Ġermanja, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Opinjoni dwar il-produzzjoni u l-ħruġ ta' muniti  (CON/1999/3), L-Italja, 30.4.1999.
 218. Opinjoni dwar l-emendi tal-liġi dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1999/2), L-Italja, 21.4.1999.
 219. Opinjoni dwar l-arranġamenti monetarji fil-komunitajiet territorjali Franċiżi ta' Saint Pierre u Miquelon u Mayotte (CON/1998/64), ĠU C 127, 7.5.1999, pġ. 5.
 220. Opinjoni dwar ir-relazzjonijiet monetarji tal-Komunita` mal-Prinċipalita` ta' Monako, ir-Repubblika ta' San Marino u l-Belt tal-Vatikan  (CON/1998/63), ĠU C 127, 7.5.1999, pġ. 4.
 221. Opinjoni dwar ir-rati tal-bidla bejn il-euro u l-valuti ta' l-iStati Membri li jaddottaw l-euro (CON/1998/61), ĠU C 412, 31.12.1998, pġ. 1.
 222. Opinjoni dwar ir-rati bażi u r-rati ta' l-imgħax ta' referenza  (CON/1998/59), L-Awstrija, 16.12.1998.
 223. Opinjoni dwar kwistjonijiet tar-rata tal-kambju fir-rigward ta' l-iskud tal-Cape Verde (CON/1998/57), ĠU C 200, 15.7.1999, pġ. 7.
 224. Opinjoni dwar id-denominazzjoni mill-ġdid tal-kapital ta' kumpaniji kummerċjali fil-euro u t-tqarrib (CON/1998/48), Il-Lussemburgu, 20.10.1998.
 225. Opinjoni dwar id-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti euro (CON/1998/44), ĠU C 77, 20.3.1999, pġ. 8.
 226. Opinjoni dwar is-sostituzzjoni tar-referenzi kuntrattwali, magħmulin lir-Rata Offruta ta' Bejn il-Banek ta' Amsterdam (AIBOR) u lir-rati l-oħra ta' l-imgħax ta' referenza, u l-emenda ta' l-Att dwar is-Superviżjoni tan-Negozju tat-Titoli 1995  (CON/1998/42), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 16.10.1998.
 227. Opinjoni dwar kwistjonijiet tar-rata tal-kambju li għandhom x'jaqsmu mal-frank tas-CFA u l-frank Komorjan  (CON/1998/37), ĠU C 200, 15.7.1999, pġ. 6.
 228. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/36), Il-Portugall, 7.8.1998.
 229. Opinjoni dwar ir-Regolament tal-Bidla dwar ir-Rata Offruta ta' Bejn il-Banek ta' Frankfurt (FIBOR) (CON/1998/32), Il-Ġermanja, 22.6.1998.
 230. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/31), Spanja, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/23), L-Italja, 4.6.1998.
 232. Meta l-BĊE twaqqaf fl-1 ta’ Ġunju 1998 huwa ħa r-responsabbiltà tal-funzjonijiet konsultattivi tal-IME.
 233. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/19), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 17.4.1998.
 234. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/18), L-Irlanda, 8.5.1998.
 235. Opinjoni dwar l-iStatut tal-Banque de France (CON/1998/12), Franza, 13.3.1998.
 236. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/11), Il-Portugall, 6.4.1998.
 237. Opinjoni dwar il-ħruġ u t-tpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni ta' flus fit-territorji barranin ta' Mayotte u Saint Pierre u Miquelon, u l-protezzjoni ta' sistemi ta' ħlas u ta' ftehim finali dwar it-titoli  (CON/1998/9), Franza, 19.2.1998.
 238. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/8), Il-Belġju, 17.4.1998.
 239. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Suomen Pankki (CON/1998/6), Il-Finlandja, 12.2.1998.
 240. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/2), L-Awstrija, 13.2.1998.
 241. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1998/1), L-Awstrija, 13.2.1998.
 242. Opinjoni dwar l-iStatut ta’ l-Oesterreichische Nationalbank u leġiżlazzjoni relatata (CON/1997/30), L-Awstrija, 15.12.1997.
 243. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1997/24), Il-Ġermanja, 16.12.1997.
 244. Opinjoni dwar l-iStatut tas-Central Bank of Ireland (CON/1997/20), L-Irlanda, 29.10.1997.
 245. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1997/17), L-Italja, 9.9.1997.
 246. Opinjoni dwar id-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti euro (CON/1997/13), 24.7.1997.
 247. Opinjoni dwar l-arranġamenti tar-rati tal-kambju li huma komuni għall-euro, u l-emendi ta’ diversi Atti (CON/1997/12), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 25.7.1997.
 248. Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskopijiet tal-ħasil tal-flus  (CON/1997/4), Il-Belġju, 10.7.1997.
 249. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-euro (CON/1996/13), ĠU C 205, 5.7.1997, pġ. 18.
 250. Opinjoni dwar l-Att dwar il-Valuta (CON/1995/16), Il-Finlandja, 11.12.1995.
 251. Opinjoni dwar il-finanzjament monetarju (CON/1995/14), Il-Lussemburgu, 5.10.1995.
 252. Definizzjoni tal-ECU (CON/1994/4), 13.9.1994.
 253. L-iStatut monetarju tal-Grand-Duchy tal-Lussemburgu (CON/1994/1), Il-Lussemburgu, 12.4.1994.