Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Horvātija, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Atzinums par BNB sankciju noteikšanas pilnvarām ciešas sadarbības ietvaros un Bulgārijas levas oficiālo maiņas kursu (CON/2020/5), Bulgārija, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2019/46), Nīderlande, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Atzinums par prasību noteiktām kredītiestādēm un filiālēm nodrošināt skaidrās naudas pakalpojumus (CON/2019/41), Zviedrija, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Atzinums par negatīviem nodokļu stimuliem skaidrās naudas izmantošanai (CON/2019/39), Grieķija, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu un euro monētu autentificēšanu (CON/2019/33), Luksemburga, 23.9.2019.
 7. Atzinums par banknošu ar 500 euro nominālvērtību izmantošanas aizliegumu un dažiem grozījumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktos (CON/2019/5), Dānija, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2019/4), Spānija, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Atzinums par Central Bank of Malta veikto kredītinformācijas aģentūru uzraudzību un maksājumu pakalpojumu pārraudzību (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Atzinums par Somijas tiesību aktu pārskatīšanu saistībā ar finanšu sektoram piemērojamiem sagatavotības pienākumiem (CON/2018/46), Somija, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Atzinums par jauniem euro denominētu maksājumu noapaļošanas noteikumiem (CON/2018/41), Beļģija, 4.9.2018.
 12. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) (CON/2018/35), OV C 378, 16.8.2018, 2. lpp..Papildus informācija
 13. Atzinums par kritiskās infrastruktūras identifikāciju un uzraudzību informācijas tehnoloģiju drošības vajadzībām (CON/2018/22), Igaunija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2017/40), Kipra, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Atzinums par Central Bank of Cyprus noteikšanu par informācijas iestādi un par attiecīga izņēmuma iekļaušanu banku noslēpuma prasībā (CON/2017/32), Kipra, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/27), Bulgārija, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Atzunums par maksājumu skaidrā naudā ierobežošanu (CON/2017/20), Beļģija, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2017/18), Portugāle, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Please insert the title. (CON/2017/8), Dānija, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Atzinums par Česká národní banka pilnvarām veikt darījumus finanšu tirgū (CON/2016/60), Čehijas Republika, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Atzinums par ar monētām saistīto valsts uzdevumu nodošanu De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nīderlande, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Atzinums banknošu un monētu skaitīšanas, šķirošanas, iepakošanas un marķēšanas metodi un procedūru (CON/2016/36), Polija, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Atzinums par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, un to apgrozību (CON/2016/25), Itālija, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Atzinums par maksājumu pakalpojumiem (CON/2016/19), Bulgārija, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Atzinums par to, kā Banque de France iegūst juridiskās īpašuma tiesības uz Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer by the Banque de France (CON/2016/14), Francija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Atzinums par obligātajām prasībām kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem (CON/2016/13), Rumānija, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Atzinums par monētu atgriešanas nodrošinājumu Austrijas kaltuvē (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Atzinums par skaidrās naudas apstrādes iestāžu darbības uzraudzību un administratīvo lēmumu un sodu piemērošanu (CON/2016/2), Lietuva, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Atzinums par nodevu skaidras naudas izņemšanai no bankomātiem (CON/2015/55), Īrija, 10.12.2015.
 30. Atzinums par euro banknošu izgatavošanu (CON/2015/51), Portugāle, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Atzinums par skaidrās naudas apgrozībā aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu (CON/2015/50), Beļģija, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Atzinums par maksājumu norises raitas darbības pārraudzību (CON/2015/49), Nīderlande, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Atzinums par aizdevumu Šveices frankos konvertāciju (CON/2015/32), Horvātija, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Atzinums par banknošu un monētu apgrozību (CON/2015/29), Čehijas Republika, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Atzinums par sanāciju un noregulējumu finanšu tirgū (CON/2015/22), Čehijas Republika, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. ECB atzinums par patērētāju aizsardzību finanšu tirgū (CON/2015/21), Slovākija, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Atzinums par Narodowy Bank Polski tiesisko regulējumu (CON/2015/9), Polija, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Atzinums par finansiālo caurredzamību, maksājumu sistēmām un elektronisko naudu (CON/2014/74), Dānija, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Atzinums par euro banknošu un monētu autentiskuma un derīguma pārbaudi un to atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2014/65), Lietuva, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Atzinums par sabiedrību kapitāla un vērtspapīru redenomināciju (CON/2014/63), Lietuva, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Atzinums par kompetenci attiecībā uz monētu emisiju (CON/2014/56), Kipra, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Atzinums par euro un forinta banknošu un monētu atveidošanu Ungārijā (CON/2014/55), Ungārija, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. ECB Atzinums ( 2014. gada 8. jūlijs ) par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Lietuvā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Lietuvai (CON/2014/50), OV C 244, 26.7.2014, 1. lpp..
 44. Atzinums par banknošu un monētu apstrādi, laišanu apgrozībā un aizsardzību pret viltošanu Ungārijā (CON/2014/48), Ungārija, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā veikšanas un saņemšanas ierobežojumiem  (CON/2014/37), Rumānija, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Atzinums par to, ka noteiktas banknotes un monētas vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (CON/2014/32), Zviedrija, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Atzinums par valūtas maiņas operatoriem (CON/2014/27), Lietuva, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Atzinums par euro kredīta pārvedumu un tiešā debeta pārraudzību (CON/2014/20), Rumānija, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Atzinums par euro ieviešanu Lietuvā (CON/2014/14), Lietuva, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Atzinums par dematerializēto vērtspapīru kontiem ārvalstu valūtā (CON/2014/13), Beļģija, 12.2.2014.
 51. Atzinums par euro denominētu maksājumu noapaļošanu (CON/2014/6), Beļģija, 23.1.2014.
 52. Atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2014/4), Lietuva, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Atzinums par banknošu apstrādi un laišanu apgrozībā, un to aizsardzību pret viltošanu Ungārijā (CON/2013/89), Ungārija, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Atzinums par maksāšanas līdzekļiem un maksājumu sistēmām (CON/2013/84), Francija, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Atzinums par euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā  (CON/2013/65), Latvija, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 56. Atzinums par banknošu un monētu apmaiņas principiem un procedūrām (CON/2013/64), Polija, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Latvijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Latvi (CON/2013/48), OV C 204, 18.7.2013, 1. lpp..Papildus informācija
 58. Atzinums par to, kā rīkoties ar euro banknotēm, ko neitralizējušas aizsargierīces (CON/2013/43), Beļģija, 12.6.2013.
 59. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (CON/2013/37), OV C 179, 25.6.2013, 9. lpp..Papildus informācija
 60. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem  (CON/2013/35), OV C 176, 21.6.2013, 11. lpp..Papildus informācija
 61. Atzinums par Banca Naţională a României institucionālā statusa un neatkarības stiprināšanu (CON/2013/31), Rumānija, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Atzinums par finanšu nodrošinājuma režīmu (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
 63. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2013/18), Beļģija, 18.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem saistībā ar algu izmaksu (CON/2013/11), Somija, 8.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2013/9), Dānija, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Atzinums par euro ieviešanu  (CON/2012/97), Latvija, 27.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 67. Atzinums par vienotās valūtas nosaukuma rakstību (CON/2012/87), Latvija, 13.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem  (CON/2012/83), Slovākija, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Atzinums par skaidrās naudas pārbaudi (CON/2012/82), Vācija, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Atzinums par euro ieviešanai nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem un grozījumiem tiesību aktos (CON/2012/73), Latvija, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 71. Atzinums par likumīga maksāšanas līdzekļa statusa atcelšanu noteiktām vecām banknotēm  (CON/2012/54), Zviedrija, 17.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Atzinums par aizsardzību pret viltošanu un apgrozībā esošās skaidrās naudas kvalitāti (CON/2012/34), Vācija, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un apmācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls 2020”)  (CON/2012/17), OV C 137, 12.5.2012, 7. lpp..Papildus informācija
 74. Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu un euro monētu autentiskuma noteikšanu (CON/2012/15), Grieķija, 29.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Atzinums par garantiju shēmu Itālijas banku saistībām un liru banknošu maiņu (CON/2012/4), Itālija, 24.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Atzinums par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām, kā arī par administratīvo pasākumu un sodu noteikšanu (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
 77. Atzinums par aizsardzību pret viltošanu un skaidrās naudas aprites kvalitātes saglabāšanu (CON/2011/94), Itālija, 18.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Atzinums par aizsardzību pret viltošanu un skaidrās naudas aprites kvalitātes saglabāšanu (CON/2011/92), Vācija, 11.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Atzinums par sankcijām saistībā ar euro aizsardzību pret viltošanu (CON/2011/78), Slovēnija, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Atzinums par priekšlikumu regulai par euro monētu emisiju un priekšlikumu regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām  (CON/2011/65), OV C 273, 16.9.2011, 2. lpp..
 81. Atzinums par apgrozībā esošās skaidrās naudas aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu (CON/2011/64), Beļģija, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Atzinums par skaidrās naudas atkārtotu laišanu apgrozībā un nacionālo un ārvalstu likumīgo maksāšanas līdzekļu aizsardzību pret viltošanu (CON/2011/59), Ungārija, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Eiropas Savienības un Francijas Republikas monetāro nolīgumu par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību  (CON/2011/56), OV C 213, 20.7.2011, 21. lpp..Papildus informācija
 84. Atzinums par banknošu un monētu apgrozību  (CON/2011/51), Čehijas Republika, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. ECB atzinums par ieteikumu Padomes lēmumam par kārtību sarunām par monetāru nolīgumu ar Francijas Republiku, kas rīkojas Francijas Senbartelmī aizjūras kopienas vārdā (CON/2011/22), OV C 213, 20.7.2011, 16. lpp..
 86. Atzinums par euro banknošu atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2011/19), Francija, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija)  (CON/2011/18), OV C 114, 12.4.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 88. Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/14), Lietuva, 24.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Atzinums par Ieteikumu Padomes lēmumam par kārtību atkārtotām sarunām par Monetāro nolīgumu ar Monako Firstisti  (CON/2011/8), OV C 60, 25.2.2011, 1. lpp..
 90. Atzinums par euro banknošu autentiskumu, derīguma pārbaudi un atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 91. Atzinums par dažiem noteikumiem attiecībā uz skaidrās naudas apriti (CON/2010/89), Slovākija, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Atzinums par euro banknošu autentiskumu, derīguma pārbaudi un atkārtotu laišanu apgrozībā, kā arī par sankcijām par euro banknošu un monētu aizsardzības pret viltošanu nenodrošināšanu (CON/2010/87), Grieķija, 6.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Atzinums par skaidras naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2010/79), Bulgārija, 10.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Atzinums par grozījumiem finanšu nodrošinājuma līgumu tiesību aktos attiecībā uz kredītprasībām (CON/2010/78), Luksemburga, 5.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Atzinums par priekšlikumiem regulām par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm (CON/2010/72), OV C 278, 15.10.2010, 1. lpp..
 96. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Igaunijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Igaunijai (CON/2010/52), OV C 190, 14.7.2010, 1. lpp..
 97. Atzinums par statistiku, naudas pārrobežu apriti un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) kompetenci (CON/2010/43), Bulgārija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Atzinums par jaunām monētu un banknošu nominālvērtībām (CON/2010/38), Zviedrija, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Atzinums par sagatavošanās darbiem euro ieviešanai (CON/2010/16), Igaunija, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Atzinums par forinta un euro banknošu un monētu atveidošanu Ungārijā (CON/2010/1), Ungārija, 5.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām  (CON/2009/95), OV C 284, 25.11.2009, 6. lpp..Papildus informācija
 102. Atzinums par ieteikumiem Padomes lēmumiem par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti un Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku (CON/2009/91), OV C 284, 25.11.2009, 1. lpp..Papildus informācija
 103. Atzinums par termiņa, kurā apmaiņai var iesniegt dažas banknotes, pagarinājumu (CON/2009/87), Ungārija, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Atzinums par priekšlikumu Padomes Regulai par euro ieviešanu (kodificēta versija) (CON/2009/76), OV C 246, 14.10.2009, 1. lpp..
 105. Atzinums par oficiālā lita kursa maiņas procedūru (CON/2009/61), Lietuva, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Atzinums par banknošu un monētu apgrozību (CON/2009/52), Čehijas Republika, 18.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Atzinums par mazākā nomināla monētu likumīgā maksāšanas līdzekļa statusa pārtaukšanu un grozījumiem noapaļošanas noteikumos (CON/2009/8), Zviedrija, 4.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Atzinums par banknošu un monētu apstrādi un izplatīšanu, kā arī tehniskajiem pasākumiem viltošanas novēršanai (CON/2008/90), Ungārija, 22.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Atzinums par skaidrās naudas apgrozību (CON/2008/86), Slovākija, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesībām (CON/2008/83), Ungārija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Atzinums par euro monētu aizstāšanu un Vācijas euro piemiņas monētām (CON/2008/49), Vācija, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Atzinums par banknošu un monētu apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (CON/2008/47), Zviedrija, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Atzinums par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (CON/2008/45), OV C 283, 7.11.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 114. Atzinums par turpmākiem detalizētiem euro ieviešanas tehniskajiem noteikumiem (CON/2008/40), Slovākija, 2.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Atzinums par juridisko bāzi banknošu atkārtotai laišanai apgrozībā, ko veic kredītiestādes un citas specializētās skaidrās naudas apstrādes iestādes (CON/2008/38), Malta, 27.8.2008.
 116. Atzinums par tiesību aktiem par naudas zīmēm (CON/2008/36), Latvija, 5.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildus informācija
 117. Atzinums par mazākās nominālvērtības monētas kā likumīga maksāšanas līdzekļa izņemšanu no apgrozības (CON/2008/35), Dānija, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Atzinums par euro ieviešanu Slovākijā un Slovākijas kronas maiņas kursu attiecībā pret euro  (CON/2008/28), OV C 180, 17.7.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 119. Atzinums par cenu paralēlas norādīšanas un noapaļošanas noteikumiem nodarbinātības un sociālās nodrošināšanas jomās (CON/2008/27), Slovākija, 1.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Atzinums par bojātu banknošu un monētu apmaiņas noteikumiem (CON/2008/26), Polija, 16.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Atzinums par summu paralēlu norādīšanu azartspēļu nozarē (CON/2008/25), Slovākija, 12.6.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Atzinums par tiesību aktu projektiem, kas attiecas uz cenu paralēlu norādīšanu banku, kapitāla tirgus, apdrošināšanas un pensiju uzkrājumu nozarēs, kā arī noapaļošanas noteikumiem dažiem vērtspapīru veidiem (CON/2008/23), Slovākija, 30.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Atzinums par likumprojektu par Česká národní banka (CON/2008/21), Čehijas Republika, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Atzinums par izmaiņām Saint-Martin un Saint-Barthélemy monetārajā režīmā, kas notikušas to statusa maiņas dēļ Francijas likumos (CON/2008/8), Francija, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Atzinums par Vācijas tiesību aktiem par monētām (CON/2008/3), Vācija, 9.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Atzinums par euro banknošu un monētu reproducēšanas kontroli Kiprā (CON/2008/1), Kipra, 4.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Atzinums par euro ieviešanas tiesisko regulējumu (CON/2007/43), Slovākija, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Atzinums par atļauju viltojumu atklāšanas nolūkā veikt viltotu banknošu un monētu transportēšanu kompetento nacionālo iestāžu, kā arī ES iestāžu un organizāciju starpā (CON/2007/42), OV C 27, 31.1.2008, 1. lpp..Papildus informācija
 129. Atzinums par likumīgo maksāšanas līdzekļu aizsardzību pret viltošanu un citām nelikumīgām aktivitātēm (CON/2007/39), Kipra, 30.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Atzinums par banknošu un monētu šķirošanas un iepakošanas noteikumiem  (CON/2007/28), Polija, 25.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Atzinums par euro ieviešanu Kiprā un Maltā, un par euro maiņas kursu Kipras mārciņai un Maltas lirai (CON/2007/19), OV C 160, 13.7.2007, 1. lpp..Papildus informācija
 132. Atzinums par piemiņas un kolekcijas euro monētu emisiju (CON/2007/5), Slovēnija, 21.2.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Atzinums par euro ieviešanas un skaidrās naudas nomaiņas veicināšanas tiesisko regulējumu (CON/2007/1), Kipra, 15.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Atzinums par pamatnoteikumu izveidi viltojumu atklāšanai un banknošu šķirošanai pēc to derīguma. (CON/2006/62), Portugāle, 29.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Atzinums par euro monētu autentificēšanu un darbībām ar laišanai atkārtotā apgrozībā nederīgām euro monētām (CON/2006/61), Portugāle, 20.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Atzinums par Magyar Nemzeti Bank Statūtu saskaņošanu ar Kopienas tiesību aktiem (CON/2006/55), Ungārija, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Atzinums par banknošu, monētu un citu naudas simbolu attēlošanu Čehijas Republikā (CON/2006/45), Čehijas Republika, 28.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Atzinums par tiesisko pamatu pārejai uz euro skaidru naudu, kā arī banknošu priekšpiegādei un tās otrajai fāzei (CON/2006/43), Slovēnija, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Atzinums par euro un Slovēnijas tolara maiņas kursu un citiem euro ieviešanai Slovēnijā vajadzīgajiem pasākumiem (CON/2006/36), OV C 163, 14.7.2006, 10. lpp..Papildus informācija
 140. Atzinums par grozījumiem apmaiņas, atbalsta un mācību programmā euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmā) un šīs programmas turpināšanu (CON/2006/35), OV C 163, 14.7.2006, 7. lpp..Papildus informācija
 141. Atzinums par Sveriges Riksbank noteikumiem par skaidras naudas pirkšanu un atgriešanu (CON/2006/30), Zviedrija, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Atzinums par euro ieviešanu (CON/2006/29), Slovēnija, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Atzinums par uzņēmumu kapitāla un akciju denominācijas maiņu un akciju bez nominālvērtības ieviešanu euro piņemšanas rezultātā (CON/2006/28), Igaunija, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Atzinums par dažādu likumu kodifikāciju, kas attiecas uz monētu emisiju, kalšanu, laišanu apgrozībā un tirdzniecību (CON/2006/22), Portugāle, 28.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Atzinums par grozījumiem Banka Slovenije statūtos, gatavojoties euro pieņemšanai (CON/2006/17), Slovēnija, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Atzinums par euro pieņemšanas tiesisko regulējumu (CON/2006/10), Malta, 23.2.2006.
 147. Atzinums par forinta un euro banknošu un monētu aizsardzību pret nelegālu vai neatbilstošu reprodukciju (CON/2006/2), Ungārija, 6.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Atzinums par grozījumiem Lietuvos bankas statūtos saistībā ar euro pieņemšanu (CON/2005/60), Lietuva, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Atzinums par grozījumiem Eesti Pank statūtos saistībā ar euro pieņemšanu (CON/2005/59), Igaunija, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Atzinums par akciju sabiedrību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību kapitāla denominācijas maiņu un kapitāldaļu bez nominālvērtības ieviešanu sakarā ar euro ieviešanu (CON/2005/57), Slovēnija, 16.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Atzinums par euro ieviešanas režīmu dalībvalstīs, kuras euro vēl nav pieņēmušas (CON/2005/51), OV C 316, 13.12.2005, 25. lpp..Papildus informācija
 152. Atzinums par procentu maksājumiem, ko Sveriges Riksbank maksā uzņēmumiem, kuri šķiro un glabā skaidru naudu (CON/2005/48), Zviedrija, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Atzinums par juridisko personu kriminālatbildības neattiecināšanu uz Národná banka Slovenska (CON/2005/47), Slovākija, 16.11.2005.
 154. Atzinums par grozījumiem valūtas maiņas tiesiskajā regulējumā (CON/2005/44), Polija, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Atzinums par Lietuvos bankas tiesībām emitēt banknotes un monētas pēc euro pieņemšanas, kā arī par tās prezidenta neatkarību (CON/2005/38), Lietuva, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Atzinums par Národná banka Slovenska uzdevumu saistībā ar visa finanšu tirgus integrētu uzraudzību, kā arī par grozījumiem tās statūtos (CON/2005/26), Slovākija, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Atzinums par apmaiņas, atbalsta un mācību programmas euro aizsardzībai pret viltošanu („Perikla” programmas) pagarināšanu (CON/2005/22), OV C 161, 1.7.2005, 11. lpp..Papildus informācija
 158. Atzinums par euro ieviešanas tiesisko regulējumu (CON/2005/21), Lietuva, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Atzinums par tehniskajiem uzdevumiem un citiem pienākumiem saistībā ar likumīgo maksāšanas līdzekļu aizsardzību pret viltošanu (CON/2005/19), Ungārija, 7.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Atzinums par debetkaršu sistēmas darbības izmaksu sadali banku, patērētāju un mazumtirgotāju starpā (CON/2005/15), Dānija, 31.5.2005.
 161. Atzinums par skaidrās naudas apstrādi un izplatīšanu (CON/2005/3), Ungārija, 9.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Atzinums par nodokli valūtas maiņas operācijām (CON/2004/34), Beļģija, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Atzinums par sarunu sākšanu attiecībā uz nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoru (CON/2004/32), OV C 256, 16.10.2004, 9. lpp..Papildus informācija
 164. Atzinums par dažiem jautājumiem saistībā ar banknošu un monētu apriti (CON/2004/28), Zviedrija, 31.8.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Atzinums par vecajām banknotēm un monētām, kas vairs nav likumīgs maksāšanas līdzeklis (CON/2004/17), Zviedrija, 17.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Atzinums par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām (CON/2004/13), OV C 134, 12.5.2004, 11. lpp..Papildus informācija
 167. Atzinums par nolīgumu par monetārajām attiecībām ar Andoru (CON/2004/12), OV C 88, 8.4.2004, 18. lpp..
 168. Atzinums par euro un to dalībvalstu, kuras pieņem euro, valūtu konversijas kursu (CON/2004/10), OV C 88, 8.4.2004, 20. lpp..
 169. Atzinums par tiesisko regulējumu attiecībā uz euro banknošu un monētu pārstrādi (CON/2004/8), Francija, 16.3.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Atzinums par grozījumiem Banco de Portugal statūtos (CON/2003/29), Portugāle, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Atzinums par grozījumiem Likumā par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā novēršanu un grozījumiem citos likumos (CON/2003/25), Beļģija, 25.11.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Atzinums par ieteikumu attiecībā uz grozījumiem Monetārajā nolīgumā starp Itālijas Republiku, kura pārstāv Eiropas Kopienu, un Vatikānu, kuru pārstāv Svētais Krēsls (CON/2003/18), OV C 212, 6.9.2003, 10. lpp..
 173. Atzinums par analīzi un sadarbību saistībā ar viltotām euro monētām (CON/2003/16), OV C 202, 27.8.2003, 31. lpp..
 174. Atzinums par 2003. gada Budžeta likuma noteikumiem par banknotēm un monētām (CON/2002/31), Itālija, 13.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Atzinums par euro banknošu tiesisko aizsardzību (CON/2002/26), Grieķija, 10.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Atzinums par finanšu sistēmas izmantošanas naudas atmazgāšanas mērķiem novēršanu (CON/2002/24), Beļģija, 30.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Atzinums par Kompetento valsts iestāžu viltojumu jomā statusa piešķiršanas noteikumiem (CON/2002/17), Luksemburga, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Atzinums par euro denominētu maksājumu, kas veikti ar banku kartēm vai citām maksājumu kartēm, noapaļošanu līdz tuvākajiem pieciem centiem (CON/2002/15), Somija, 30.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Atzinums par Finanšu ministrijas pilnvarām emitēt jubilejas un piemiņas monētas, kam ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss Somijā (CON/2002/12), Somija, 23.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Atzinums par grozījumiem Ekonomikas un monetārās savienības akta noteikumos attiecībā uz tīro ieņēmumu no monētu emisijas iemaksu Īrijas Valsts kasē, ko veic Central Bank of Ireland (CON/2002/7), Īrija, 1.2.2002.
 181. Atzinums par likumīga maksāšanas līdzekļa statusa atcelšanu Francijas frankos denominētām banknotēm un monētām (CON/2002/6), Francija, 24.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Atzinums par Akta par naudas atmazgāšanu grozījumiem, lai novērstu terorisma finansēšanu (CON/2002/4), Dānija, 18.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Atzinums par Kredītiestāžu akta pārskatīšanu, lai iekļautu tajā noteikumus par elektronisko naudu (CON/2002/1), Somija, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Atzinums par likumu, ar kuru groza Oesterreichische Nationalbank statūtus (CON/2001/40), Austrija, 20.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Atzinums par likumu, ar kuru groza ārvalstu valūtas tiesisko regulējumu (CON/2001/39), Portugāle, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Atzinums par likumu, ar kuru groza Aktu par advokātu honorāriem (CON/2001/37), Austrija, 16.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Atzinums par Padomes Lēmumu, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu ("Perikla" programma) (CON/2001/31), OV C 293, 19.10.2001, 3. lpp..
 188. Atzinums par likumu, ar kuru groza tiesas nodevas (CON/2001/29), Austrija, 28.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Atzinums par grozījumiem 1998. gada 27. jūlija lēmumā par noteikumu ieviešanu, kas attiecas uz banknošu maiņu, izņemšanu un dzēšanu, kuru veic De Nederlandsche Bank, kā arī informāciju, kuru par šīm darbībām sniedz sabiedrībai (CON/2001/26), Nīderlande, 19.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Atzinums par likumu, ar kuru nosaka ārkārtas noteikumus euro ieviešanai un drošībai (CON/2001/22), Itālija, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Atzinums par Likumu par euro banknošu un monētu apriti un saistītajiem jautājumiem (CON/2001/21), Grieķija, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Atzinums par likumu, kas attiecas uz frankos denominētu banknošu marķēšanu (CON/2001/20), Francija, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Atzinums par grozījumiem krimināllikumā (CON/2001/19), Austrija, 24.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Atzinums par Aktu par Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas novēršanu un tās protokola apstiprināšanu, kā arī grozījumiem dažos Sodu kodeksa un Kriminālprocesa kodeksa noteikumos (CON/2001/16), Luksemburga, 28.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Atzinums par Likumu par naudas maiņu uz euro Beļģijā (CON/2001/15), Beļģija, 26.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Atzinums par Rīkojumu par euro denominētu banknošu un monētu iepriekšēju izsniegšanu (CON/2001/14), Spānija, 18.6.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Atzinums par likumu, kas ietver papildpasākumus saistībā ar euro ieviešanu (CON/2001/9), Austrija, 17.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Atzinums par Noteikumiem par naudas maiņu uz euro 2002. gadā un dažu tiesību normu grozījumiem (CON/2001/7), Luksemburga, 26.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Atzinums par dažiem noteikumiem 2001. gada Likumā par naudas maiņu uz euro (CON/2001/5), Īrija, 20.4.2001.
 200. Atzinums par euro un eskudo denominētu banknošu un monētu paralēlu apriti, kā arī grozījumiem Banco de Portugal statūtos (CON/2001/1), Portugāle, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Atzinums par Monētu aktu (saistībā ar euro monētu ieviešanu) (CON/2000/29), Nīderlande, 19.12.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Atzinums par papildu pasākumiem to spēkā esošo tiesību aktu grozīšanai, kuri regulē euro ieviešanu saistībā ar kooperatīviem (CON/2000/25), Austrija, 26.10.2000.
 203. Atzinums par euro ieviešanu (CON/2000/22), Spānija, 5.10.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Atzinums par papildu pasākumiem Padomes Regulu (EK) Nr. 1103/97, 974/98 un 2866/98 īstenošanā, kas saistīti ar euro ieviešanu (CON/2000/21), Grieķija, 1.9.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu (CON/2000/20), OV C 19, 20.1.2001, 18. lpp..
 206. Atzinums par euro ieviešanu Senpjērā un Mikelonā un Majotā (CON/2000/19), Francija, 18.10.2000.
 207. Atzinums par 1 DEM zelta monētas emisiju un „Monetārās stabilitātes fonda” izveidi (CON/2000/17), Vācija, 28.8.2000.
 208. Atzinums par euro denominētu banknošu un monētu viltošanu (CON/2000/16), Īrija, 28.8.2000.
 209. Atzinums par to, kā saistībā ar euro banknošu un monētu emisiju veic pasākumus valūtas jomā, (Euro aktu) un to, kā groza 1998. gada Monētu aktu un Oesterreichische Nationalbank statūtus (CON/2000/14), Austrija, 28.6.2000.
 210. Atzinums par rīkojumiem, kas izdoti saskaņā ar 1998. gada Ekonomikas un monetārās savienības aktu (CON/2000/13), Īrija, 7.6.2000.
 211. Atzinums par Padomes regulām attiecībā uz Grieķiju (CON/2000/12), OV C 177, 27.6.2000, 11. lpp..
 212. Atzinums par elektronisko tirdzniecību (CON/2000/11), Luksemburga, 12.7.2000.
 213. Atzinums par Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) statūtiem un funkcijām (CON/1999/20), Francija, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Atzinums par likumu, ar kuru Banco de Portugal tiek noteikta kompetence i) pavairot un iespiest papīra naudu un citus dokumentus; ii) izplatīt banknotes; iii) sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar šo darbību veikšanu (CON/1999/14), Portugāle, 24.9.1999.
 215. Atzinums par Autortiesību un blakustiesību likumu (CON/1999/12), Īrija, 15.9.1999.
 216. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1999/10), Vācija, 3.9.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Atzinums par monētu izgatavošanu un emisiju (CON/1999/3), Itālija, 30.4.1999.
 218. Atzinums par grozījumiem likumā par euro ieviešanu (CON/1999/2), Itālija, 21.4.1999.
 219. Atzinums par monetāro režīmu Francijas Senpjēras un Mikelonas un Majotas teritorijās (CON/1998/64), OV C 127, 7.5.1999, 5. lpp..
 220. Atzinums par Kopienas monetārajām attiecībām ar Monako Firstisti, Sanmarīno Republiku un Vatikānu (CON/1998/63), OV C 127, 7.5.1999, 4. lpp..
 221. Atzinums par euro un to dalībvalstu, kuras pieņem euro, valūtu maiņas kursiem (CON/1998/61), OV C 412, 31.12.1998, 1. lpp..
 222. Atzinums par pamatlikmēm un standarta procentu likmēm (CON/1998/59), Austrija, 16.12.1998.
 223. Atzinums par maiņas kursa jautājumiem saistībā ar Kaboverdes eskudo (CON/1998/57), OV C 200, 15.7.1999, 7. lpp..
 224. Atzinums par komercsabiedrību kapitāla redenomināciju euro un noapaļošanu (CON/1998/48), Luksemburga, 20.10.1998.
 225. Atzinums par euro monētu denominācijām un tehniskajām specifikācijām (CON/1998/44), OV C 77, 20.3.1999, 8. lpp..
 226. Atzinums par to atsauču līgumos aizstāšanu, kas attiecas uz Amsterdamas starpbanku likmi (AIBOR) un citām standarta procentu likmēm, kā arī grozījumiem 1995. gada Vērtspapīru tirdzniecības uzraudzības aktā (CON/1998/42), Nīderlande, 16.10.1998.
 227. Atzinums par maiņas kursa jautājumiem saistībā ar CFA franku un Komoru franku (CON/1998/37), OV C 200, 15.7.1999, 6. lpp..
 228. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/36), Portugāle, 7.8.1998.
 229. Atzinums par Maiņas noteikumiem attiecībā uz Frankfurtes starpbanku likmi (FIBOR) (CON/1998/32), Vācija, 22.6.1998.
 230. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/31), Spānija, 21.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/23), Itālija, 4.6.1998.
 232. Kad 1998. gada 1. jūnijā tika izveidota ECB, tā pārņēma EMI padomdevēja funkcijas.
 233. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/19), Nīderlande, 17.4.1998.
 234. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/18), Īrija, 8.5.1998.
 235. Atzinums par Banque de France statūtiem (CON/1998/12), Francija, 13.3.1998.
 236. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/11), Portugāle, 6.4.1998.
 237. Atzinums par naudas emisiju un laišanu apgrozībā Majotas un Senpjēras un Mikelonas aizjūras teritorijās, kā arī par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu aizsardzību (CON/1998/9), Francija, 19.2.1998.
 238. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/8), Beļģija, 17.4.1998.
 239. Atzinums par Suomen Pankki statūtiem (CON/1998/6), Somija, 12.2.1998.
 240. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/2), Austrija, 13.2.1998.
 241. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1998/1), Austrija, 13.2.1998.
 242. Atzinums par Oesterreichische Nationalbank statūtiem un ar tiem saistītajiem tiesību aktiem (CON/1997/30), Austrija, 15.12.1997.
 243. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1997/24), Vācija, 16.12.1997.
 244. Atzinums par Central Bank of Ireland statūtiem (CON/1997/20), Īrija, 29.10.1997.
 245. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1997/17), Itālija, 9.9.1997.
 246. Atzinums par euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām (CON/1997/13), 24.7.1997.
 247. Atzinums par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz euro maiņas kursu un par grozījumiem vairākos tiesību aktos (CON/1997/12), Nīderlande, 25.7.1997.
 248. Atzinums par finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nolūkā novēršanu (CON/1997/4), Beļģija, 10.7.1997.
 249. Atzinums par euro ieviešanu (CON/1996/13), OV C 205, 5.7.1997, 18. lpp..
 250. Atzinums par Valūtas likumu (CON/1995/16), Somija, 11.12.1995.
 251. Atzinums par monetāro finansēšanu (CON/1995/14), Luksemburga, 5.10.1995.
 252. Atzinums par ECU definīciju (CON/1994/4), 13.9.1994.
 253. Atzinums par Luksemburgas Lielhercogistes Monetāro likumu (CON/1994/1), Luksemburga, 12.4.1994.