Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Kroatija, 2020 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Nuomonė dėl Bulgarijos nacionalinio banko įgaliojimų nustatyti sankcijas glaudaus bendradarbiavimo kontekste ir dėl Bulgarijos levo oficialaus keitimo kurso (CON/2020/5), Bulgarija, 2020 1 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/46), Nyderlandai, 2019 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Nuomonė dėl tam tikrų kredito įstaigų ir filialų pareigos teikti grynųjų pinigų paslaugas (CON/2019/41), Švedija, 2019 11 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Nuomonė dėl mokestinių paskatų nenaudoti grynųjų pinigų (CON/2019/39), Graikija, 2019 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl euro monetų autentiškumo nustatymo (CON/2019/33), Liuksemburgas, 2019 9 23.
 7. ECB nuomonė dėl draudimo naudoti 500 eurų nominalo banknotus ir dėl tam tikrų kovos su pinigų plovimu teisės aktų pakeitimų (CON/2019/5), Danija, 2019 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2019/4), Ispanija, 2019 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Nuomonė dėl Central Bank of Malta vykdomos kreditų vertinimo balų teikimo agentūrų priežiūros ir mokėjimo sistemų priežiūrinės stebėsenos (CON/2019/2), Malta, 2019 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Nuomonė dėl Suomijos teisės aktų, reglamentuojančių finansų sektoriuje taikytinus pasirengimo įsipareigojimus, peržiūros  (CON/2018/46), Suomija, 2018 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl naujų apvalinimo taisyklių atliekant mokėjimus eurais Belgijoje (CON/2018/41), Belgija, 2018 9 4.
 12. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (CON/2018/35), OL C 378, 2018 8 16, p. 2.Papildoma informacija
 13. Nuomonė dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priežiūros informacinių technologijų saugumo tikslais (CON/2018/22), Estija, 2018 4 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/40), Kipras, 2017 10 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo informavimo institucija ir atitinkamos išimties dėl banko konfidencialios informacijos reikalavimo įtraukimo (CON/2017/32), Kipras, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/27), Bulgarija, 2017 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/20), Belgija, 2017 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/18), Portugalija, 2017 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Nuomonė dėl pareigos priimti mokėjimus grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2017/8), Danija, 2017 3 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl Česká národní banka įgaliojimų vykdyti sandorius finansų rinkoje (CON/2016/60), Čekija, 2016 12 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Nuomonė dėl su monetomis susijusių viešųjų uždavinių perleidimo De Nederlandsche Bank  (CON/2016/58), Nyderlandai, 2016 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Nuomonė dėl banknotų ir monetų skaičiavimo, rūšiavimo, pakavimo ir žymėjimo metodų ir procedūros  (CON/2016/36), Lenkija, 2016 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei jų išleidimo į apyvartą (CON/2016/25), Italija, 2016 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų (CON/2016/19), Bulgarija, 2016 3 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Nuomonė dėl Banque de France atliekamo Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer įsigijimo nuosavybės teise  (CON/2016/14), Prancūzija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų privalomų reikalavimų (CON/2016/13), Rumunija, 2016 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo (CON/2016/4), Austrija, 2016 1 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos priežiūros ir administracinių priemonių ir sankcijų taikymo (CON/2016/2), Lietuva, 2016 1 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Nuomonė dėl žyminio mokesčio, taikomo grynųjų pinigų išėmimui iš bankomatų  (CON/2015/55), Airija, 2015 12 10.
 30. Nuomonė dėl eurų banknotų gamybos (CON/2015/51), Portugalija, 2015 11 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės išsaugojimo  (CON/2015/50), Belgija, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Nuomonė dėl sklandaus mokėjimų srautų (oland.„betalingsverkeer“) valdymo priežiūros  (CON/2015/49), Nyderlandai, 2015 11 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Nuomonė dėl paskolų Šveicarijos frankais perskaičiavimo (CON/2015/32), Kroatija, 2015 9 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2015/29), Čekija, 2015 8 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Nuomonė dėl gaivinimo ir pertvarkymo finansų rinkoje (CON/2015/22), Čekija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Nuomonė dėl vartotojų apsaugos finansų rinkoje (CON/2015/21), Slovakija, 2015 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski teisinės sistemos (CON/2015/9), Lenkija, 2015 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Nuomonė dėl finansinio skaidrumo, mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų Danijoje (CON/2014/74), Danija, 2014 10 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2014/65), Lietuva, 2014 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 40. Nuomonė dėl bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos keitimo (CON/2014/63), Lietuva, 2014 8 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 41. Nuomonė dėl įgaliojimų išleisti monetas (CON/2014/56), Kipras, 2014 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Nuomonė dėl eurų ir forintų banknotų ir monetų atkūrimo Vengrijoje (CON/2014/55), Vengrija, 2014 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Lietuvoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 (CON/2014/50), OL C 244, 2014 7 26, p. 1.
 44. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apdorojimo, platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2014/48), Vengrija, 2014 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Nuomonė dėl mokėjimų ir įplaukų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/37), Rumunija, 2014 5 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Nuomonė dėl tam tikrų banknotų ir monetų teisėtos mokėjimo priemonės statuso panaikinimo (CON/2014/32), Švedija, 2014 5 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Nuomonė dėl valiutos keityklų operatorių (CON/2014/27), Lietuva, 2014 4 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 48. Nuomonė dėl kredito pervedimų ir tiesioginio debeto eurais priežiūros (CON/2014/20), Rumunija, 2014 3 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Nuomonė dėl euro įvedimo Lietuvoje (CON/2014/14), Lietuva, 2014 2 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 50. Nuomonė dėl nematerialių vertybinių popierių sąskaitų užsienio valiuta (CON/2014/13), Belgija, 2014 2 12.
 51. Nuomonė dėl mokėjimų eurais apvalinimo (CON/2014/6), Belgija, 2014 1 23.
 52. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2014/4), Lietuva, 2014 1 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 53. Nuomonė dėl banknotų apdorojimo ir platinimo bei apsaugos nuo padirbinėjimo Vengrijoje (CON/2013/89), Vengrija, 2013 12 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl mokėjimo priemonių ir mokėjimo sistemų (CON/2013/84), Prancūzija, 2013 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų tvarkymo ir pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2013/65), Latvija, 2013 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Nuomonė dėl banknotų ir monetų keitimo principų ir procedūros (CON/2013/64), Lenkija, 2013 8 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl euro įvedimo Latvijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98, ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl Latvijai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98  (CON/2013/48), OL C 204, 2013 7 18, p. 1.Papildoma informacija
 58. Nuomonė dėl apsaugos nuo vagysčių įranga neutralizuotų eurų banknotų traktavimo (CON/2013/43), Belgija, 2013 6 12.
 59. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR, pasiūlymo  (CON/2013/37), OL C 179, 2013 6 25, p. 9.Papildoma informacija
 60. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (CON/2013/35), OL C 176, 2013 6 21, p. 11.Papildoma informacija
 61. Nuomonė dėl Banca Naţională a României institucinio vaidmens ir nepriklausomumo stiprinimo (CON/2013/31), Rumunija, 2013 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Nuomonė dėl finansinio užtikrinimo susitarimų (CON/2013/24), Malta, 2013 4 5.
 63. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/18), Belgija, 2013 3 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo išmokant atlyginimus (CON/2013/11), Suomija, 2013 2 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo (CON/2013/9), Danija, 2013 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2012/97), Latvija, 2012 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Nuomonė dėl bendros valiutos rašybos (CON/2012/87), Latvija, 2012 11 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2012/83), Slovakija, 2012 10 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Nuomonė dėl grynųjų pinigų tikrinimo (CON/2012/82), Vokietija, 2012 10 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Nuomonė dėl euro įvedimui reikalingų pasirengimų ir teisės aktų pakeitimų (CON/2012/73), Latvija, 2012 10 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Nuomonė dėl tam tikrų senų banknotų, kurie nebebus teisėta mokėjimo priemonė (CON/2012/54), Švedija, 2012 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Nuomonė dėl apsaugos nuo pinigų padirbinėjimo ir apyvartoje esančių pinigų kokybės (CON/2012/34), Vokietija, 2012 5 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“)  (CON/2012/17), OL C 137, 2012 5 12, p. 7.Papildoma informacija
 74. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl eurų monetų autentiškumo nustatymo (CON/2012/15), Graikija, 2012 2 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Nuomonė dėl Italijos bankų įsipareigojimų garantijų sistemos ir liros banknotų keitimosi (CON/2012/4), Italija, 2012 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Nuomonė dėl eurų monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų eurų monetų tvarkymo bei administracinių priemonių ir baudų taikymo (CON/2011/105), Malta, 2011 12 9.
 77. Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo  (CON/2011/94), Italija, 2011 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo (CON/2011/92), Vokietija, 2011 11 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Nuomonė dėl sankcijų, susijusių su euro apsauga nuo padirbinėjimo (CON/2011/78), Slovėnija, 2011 10 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl eurų monetų leidimo ir dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų  (CON/2011/65), OL C 273, 2011 9 16, p. 2.
 81. Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl grynųjų pinigų apyvartos kokybės išlaikymo (CON/2011/64), Belgija, 2011 8 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Nuomonė dėl pakartotinio pinigų išleidimo į apyvartą ir nacionalinės bei užsienio teisėtų atsiskaitymo priemonių apsaugos nuo padirbinėjimo  (CON/2011/59), Vengrija, 2011 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu  (CON/2011/56), OL C 213, 2011 7 20, p. 21.Papildoma informacija
 84. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2011/51), Čekija, 2011 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos Sen Bartelemi užjūrio bendrijos naudai, derybų tvarkos (CON/2011/22), OL C 213, 2011 7 20, p. 16.
 86. Nuomonė dėl eurų banknotų pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2011/19), Prancūzija, 2011 3 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)  (CON/2011/18), OL C 114, 2011 4 12, p. 1.Papildoma informacija
 88. Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo įstatymų dalinių pakeitimų  (CON/2011/14), Lietuva, 2011 2 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 89. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Monako Kunigaikštyste persvarstymo tvarkos  (CON/2011/8), OL C 60, 2011 2 25, p. 1.
 90. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2010/90), Malta, 2010 12 13.
 91. Nuomonė dėl kai kurių naujų nuostatų dėl grynųjų pinigų apyvartos (CON/2010/89), Slovakija, 2010 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Nuomonė dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio jų išleidimo į apyvartą ir dėl sankcijų už eurų banknotų ir monetų neapsaugojimą nuo padirbinėjimo (CON/2010/87), Graikija, 2010 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų (CON/2010/79), Bulgarija, 2010 11 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Nuomonė dėl teisės aktų dėl susitarimų dėl finansinio įkaito dalinių pakeitimų, susijusių su kredito reikalavimais (CON/2010/78), Liuksemburgas, 2010 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Nuomonė dėl dviejų pasiūlymų dėl reglamentų dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (CON/2010/72), OL C 278, 2010 10 15, p. 1.
 96. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo Estijoje ir dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Estijai taikytino euro perskaičiavimo kurso (CON/2010/52), OL C 190, 2010 7 14, p. 1.
 97. Dėl statistikos, tarptautinių grynųjų pinigų judėjimų ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų (CON/2010/43), Bulgarija, 2010 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Nuomonė dėl naujų monetų ir banknotų nominalų (CON/2010/38), Švedija, 2010 5 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Nuomonė dėl pasirengimo euro įvedimui (CON/2010/16), Estija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Nuomonė dėl forinto ir euro banknotų ir forinto ir euro monetų atkūrimo Vengrijoje (CON/2010/1), Vengrija, 2010 1 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo pasiūlymo (CON/2009/95), OL C 284, 2009 11 25, p. 6.Papildoma informacija
 102. Nuomonė dėl rekomendacijų dėl Tarybos sprendimų dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su Vatikano Miesto Valstybe ir dėl Europos bendrijos pozicijos persvarstant Susitarimą dėl pinigų su San Marino Respublika  (CON/2009/91), OL C 284, 2009 11 25, p. 1.Papildoma informacija
 103. Nuomonė dėl tam tikrų keistinų banknotų pateikimo termino pratęsimo (CON/2009/87), Vengrija, 2009 10 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Nuomonė dėl Tarybos reglamento dėl euro įvedimo (Kodifikuota redakcija) pasiūlymo (CON/2009/76), OL C 246, 2009 10 14, p. 1.
 105. Nuomonė dėl oficialaus lito kurso keitimo tvarkos (CON/2009/61), Lietuva, 2009 7 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos (CON/2009/52), Čekija, 2009 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Nuomonė dėl mažiausio nominalo monetos nebebuvimo teisėta mokėjimo priemone ir dėl apvalinimo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2009/8), Švedija, 2009 2 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Nuomonė dėl banknotų ir monetų apdorojimo ir platinimo ir užkertančių kelią padirbinėjimui techninių priemonių  (CON/2008/90), Vengrija, 2008 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Nuomonė dėl grynųjų pinigų apyvartos (CON/2008/86), Slovakija, 2008 12 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statuto suderinimo su Bendrijos teise (CON/2008/83), Vengrija, 2008 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Nuomonė dėl eurų monetų ir vokiškų proginių eurų monetų išėmimo iš apyvartos (CON/2008/49), Vokietija, 2008 10 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Nuomonė dėl dėl banknotų ir monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos (CON/2008/47), Švedija, 2008 10 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Nuomonė dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (CON/2008/45), OL C 283, 2008 11 7, p. 1.Papildoma informacija
 114. Nuomonė dėl išsamesnių techninių euro įvedimo taisyklių (CON/2008/40), Slovakija, 2008 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Nuomonė dėl kredito įstaigų ir kitų profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų atliekamo pakartotinio eurų banknotų išleidimo į apyvartą teisinio reglamentavimo (CON/2008/38), Malta, 2008 8 27.
 116. Nuomonė dėl banknotų ir monetų teisės akto (CON/2008/36), Latvija, 2008 8 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Nuomonė dėl mažiausio nominalo monetos kaip teisėtos mokėjimo priemonės išėmimo iš apyvartos (CON/2008/35), Danija, 2008 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Nuomonė dėl euro įvedimo Slovakijoje ir dėl Slovakijos kronos perskaičiavimo į eurą kurso (CON/2008/28), OL C 180, 2008 7 17, p. 1.Papildoma informacija
 119. Nuomonė dėl dvigubo valiutų nurodymo ir apvalinimo taisyklių darbo ir socialinio saugumo sektoriuose (CON/2008/27), Slovakija, 2008 7 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Nuomonė dėl sugadintų banknotų ir monetų pakeitimo taisyklių (CON/2008/26), Lenkija, 2008 6 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Nuomonė dėl dvigubo valiutų sumų nurodymo lošimų sektoriuje (CON/2008/25), Slovakija, 2008 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Nuomonė dėl teisės aktų nuostatų dėl dvigubo kainų nurodymo bankininkystės, kapitalo rinkų, draudimo ir pensijų taupymo sektoriuose ir dėl tam tikrų vertybinių popierių apvalinimo taisyklių  (CON/2008/23), Slovakija, 2008 5 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Nuomonė dėl įstatymo projekto dėl Česká národní banka (CON/2008/21), Čekija, 2008 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Nuomonė dėl pagal Prancūzijos teisę pakeisto Saint-Martin ir Saint-Barthélemy statuso įtakos jų pinigų politikos režimui  (CON/2008/8), Prancūzija, 2008 2 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Nuomonė dėl Vokietijos teisės aktų dėl monetų (CON/2008/3), Vokietija, 2008 1 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų atkūrimo kontrolės Kipre (CON/2008/1), Kipras, 2008 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Nuomonė dėl teisinės sistemos rengiantis euro įvedimui (CON/2007/43), Slovakija, 2007 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Nuomonė dėl leidimo gabenti padirbtus banknotus ir monetas tarp kompetentingų nacionalinių institucijų ir ES institucijų bei įstaigų kaip priemonės padirbtiems banknotams aptikti (CON/2007/42), OL C 27, 2008 1 31, p. 1.Papildoma informacija
 129. Nuomonė dėl teisėtos mokėjimo priemonės apsaugos nuo padirbinėjimo ir kitos neteisėtos veiklos apimties (CON/2007/39), Kipras, 2007 11 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Nuomonė dėl banknotų ir monetų rūšiavimo ir pakavimo taisyklių (CON/2007/28), Lenkija, 2007 9 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Nuomonė dėl euro įvedimo Kipre ir Maltoje ir dėl Kipro svaro ir Maltos lyros perskaičiavimo į eurus kursų (CON/2007/19), OL C 160, 2007 7 13, p. 1.Papildoma informacija
 132. Nuomonė dėl proginių ir kolekcinių eurų monetų emisijos (CON/2007/5), Slovėnija, 2007 2 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Nuomonė dėl euro įvedimo ir sklandaus keitimo teisinės sistemos  (CON/2007/1), Kipras, 2007 1 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Nuomonė dėl padirbtų banknotų aptikimo ir apyvartai tinkamų banknotų rūšiavimo sistemos sukūrimo (CON/2006/62), Portugalija, 2006 12 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Nuomonė dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir pakartotiniam išleidimui į apyvartą netinkamų euro monetų tvarkymo (CON/2006/61), Portugalija, 2006 12 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įstatymų suderinimo su Bendrijos teise (CON/2006/55), Vengrija, 2006 12 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Nuomonė dėl banknotų, monetų ir kitų pinigų simbolių atkūrimo Čekijos Respublikoje (CON/2006/45), Čekija, 2006 8 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Nuomonė dėl grynųjų pinigų keitimo į eurą bei išankstinio pristatymo ir išankstinio sub-pristatymo teisinio pagrindo (CON/2006/43), Slovėnija, 2006 8 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Nuomonė dėl euro ir Slovėnijos tolaro perskaičiavimo kurso ir dėl kitų priemonių, reikalingų euro įvesti Slovėnijoje (CON/2006/36), OL C 163, 2006 7 14, p. 10.Papildoma informacija
 140. Nuomonė dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos), dalinio pakeitimo ir išplėtimo (CON/2006/35), OL C 163, 2006 7 14, p. 7.Papildoma informacija
 141. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank taisyklių dėl grynųjų pinigų pirkimo ir grąžinimo (CON/2006/30), Švedija, 2006 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2006/29), Slovėnija, 2006 6 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Nuomonė dėl su euro įvedimu susijusio bendrovių kapitalo ir akcijų nominalios vertės pakeitimo ir nenominaliosios vertės akcijų įvedimo (CON/2006/28), Estija, 2006 6 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Nuomonė dėl įvairių įstatymų dėl monetų išleidimo, kaldinimo, išleidimo į apyvartą ir prekybos jomis kodifikavimo (CON/2006/22), Portugalija, 2006 4 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Nuomonė dėl Banka Slovenije statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/17), Slovėnija, 2006 3 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Nuomonė dėl euro įvedimo teisinės sistemos (CON/2006/10), Malta, 2006 2 23.
 147. Nuomonė dėl forintų bei eurų banknotų ir monetų apsaugos nuo neteisėtų ar neatitinkančių reikalavimų kopijų (CON/2006/2), Vengrija, 2006 1 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Nuomonė dėl Lietuvos banko statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2005/60), Lietuva, 2005 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 149. Nuomonė dėl Eesti Pank statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2005/59), Estija, 2005 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Nuomonė dėl su euro įvedimu susijusio akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių kapitalo nominalios vertės pakeitimo ir nenominaliosios vertės akcijų įvedimo (CON/2005/57), Slovėnija, 2005 12 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Nuomonė dėl euro įvedimo euro dar neįsivedusiose valstybėse narėse tvarkos (CON/2005/51), OL C 316, 2005 12 13, p. 25.Papildoma informacija
 152. Nuomonė dėl palūkanų išlaidų atlyginimo, Sveriges Riksbank mokamo įmonėms, kurios skirsto ir saugo grynuosius pinigus (CON/2005/48), Švedija, 2005 11 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Nuomonė dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės netaikymo Národná banka Slovenska (CON/2005/47), Slovakija, 2005 11 16.
 154. Nuomonė dėl užsienio valiutos teisinės sistemos dalinių pakeitimų (CON/2005/44), Lenkija, 2005 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Nuomonė dėl Lietuvos banko teisės leisti banknotus ir monetas po euro įvedimo ir dėl banko valdybos pirmininko asmeninio nepriklausomumo (CON/2005/38), Lietuva, 2005 10 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 156. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska uždavinio, susijusio su integruota visos finansų rinkos priežiūra, ir jo statutų dalinių pakeitimų (CON/2005/26), Slovakija, 2005 8 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Nuomonė dėl dėl mainų, paramos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo klastojimo (Periklio programos) pratęsimo (CON/2005/22), OL C 161, 2005 7 1, p. 11.Papildoma informacija
 158. Nuomonė dėl euro įvedimo teisinio pagrindo (CON/2005/21), Lietuva, 2005 6 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 159. Nuomonė dėl techninių uždavinių ir kitų pareigų, susijusių su teisėtos mokėjimo priemonės apsauga nuo klastojimo (CON/2005/19), Vengrija, 2005 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Nuomonė dėl debeto kortelės sistemos veikimo išlaidų paskirstymo tarp bankų, vartotojų ir mažmenininkų (CON/2005/15), Danija, 2005 5 31.
 161. Nuomonė dėl grynųjų pinigų apdorojimo ir paskirstymo (CON/2005/3), Vengrija, 2005 2 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Nuomonė dėl užsienio valiutų keitimo sandorių mokesčio (CON/2004/34), Belgija, 2004 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Nuomonė dėl derybų dėl piniginius santykius reglamentuojančio susitarimo su Andora pradėjimo  (CON/2004/32), OL C 256, 2004 10 16, p. 9.Papildoma informacija
 164. Nuomonė dėl tam tikrų klausimų, susijusių su banknotų ir monetų apyvarta (CON/2004/28), Švedija, 2004 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Nuomonė dėl senų banknotų ir monetų, nustojančių būti teisėta mokėjimo priemone (CON/2004/17), Švedija, 2004 5 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Nuomonė dėl į eurų monetas panašių medalių ir žetonų (CON/2004/13), OL C 134, 2004 5 12, p. 11.Papildoma informacija
 167. Nuomonė dėl susitarimo dėl piniginių santykių su Andora (CON/2004/12), OL C 88, 2004 4 8, p. 18.
 168. Nuomonė dėl perskaičiavimo kursų tarp euro ir eurą įsivedančių valstybių narių valiutų (CON/2004/10), OL C 88, 2004 4 8, p. 20.
 169. Nuomonė dėl euro banknotų ir monetų perdirbimo teisinių sąlygų (CON/2004/8), Prancūzija, 2004 3 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Nuomonė dėl Banco de Portugal statuto dalinio pakeitimo (CON/2003/29), Portugalija, 2003 12 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Nuomonė dėl Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos įstatymo ir kitų įstatymų dalinių pakeitimų (CON/2003/25), Belgija, 2003 11 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl, Europos bendrijos vardu, Italijos Respublikos ir, Vatikano Miesto Valstybės vardu, Šventojo sosto Susitarimo dėl pinigų dalinių pakeitimų (CON/2003/18), OL C 212, 2003 9 6, p. 10.
 173. Nuomonė dėl analizės ir bendradarbiavimo ryšium su padirbtų eurų monetų padirbinėjimu (CON/2003/16), OL C 202, 2003 8 27, p. 31.
 174. Nuomonė dėl 2003 m. Biudžeto įstatymo nuostatos dėl banknotų ir monetų (CON/2002/31), Italija, 2002 12 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Nuomonė dėl eurų banknotų teisinės apsaugos (CON/2002/26), Graikija, 2002 10 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Nuomonė dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos (CON/2002/24), Belgija, 2002 9 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Nuomonė dėl Nutarimo dėl kompetentingų nacionalinių institucijų paskyrimo ryšium su padirbinėjimu (CON/2002/17), Liuksemburgas, 2002 6 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Nuomonė dėl eurais išreikštų banko kortele ar kitomis mokėjimo kortelėmis vykdomų mokėjimų apvalinimo iki artimiausių penkių centų (CON/2002/15), Suomija, 2002 4 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Nuomonė dėl Finansų ministerijos kompetencijos išleisti teisėtos mokėjimo priemonės statusą turinčias jubiliejines monetas Suomijoje (CON/2002/12), Suomija, 2002 4 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Nuomonė dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos įstatymo nuostatų dėl Central Bank of Ireland įplaukų iš monetų emisijos kaip grynųjų pajamų mokėjimo Airijos valstybės iždui dalinių pakeitimų (CON/2002/7), Airija, 2002 2 1.
 181. Nuomonė dėl Prancūzijos frankais išreikštų banknotų ir monetų teisėtos mokėjimo priemonės statuso panaikinimo (CON/2002/6), Prancūzija, 2002 1 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Nuomonė dėl pinigų plovimo įstatymo dalinių pakeitimų siekiant priešintis terorizmo finansavimui (CON/2002/4), Danija, 2002 1 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Nuomonė dėl Kredito įstaigų įstatymo pakeitimo siekiant įtraukti elektroninius pinigus (CON/2002/1), Suomija, 2002 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Nuomonė dėl įstatymo, iš dalies pakeičiančio Oesterreichische Nationalbank statutą (CON/2001/40), Austrija, 2001 12 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, pakeičiančio užsienio valiutos teisinę sistemą (CON/2001/39), Portugalija, 2001 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Nuomonė dėl Įstatymo, iš dalies pakeičiančio Teisininkų užmokesčio įstatymą (CON/2001/37), Austrija, 2001 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Nuomonė dėl Tarybos sprendimo, nustatančio mainų, paramos ir mokymo programą, skirtą euro apsaugai nuo padirbinėjimo (Periklio programą) (CON/2001/31), OL C 293, 2001 10 19, p. 3.
 188. Nuomonė dėl įstatymo, keičiančio teismo išlaidas (CON/2001/29), Austrija, 2001 9 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Nuomonė dėl 1998 m. liepos 27 d. sprendimo dėl taisyklių dėl De Nederlandsche Bank banknotų keitimo, išėmimo iš apyvartos ir paskelbimo negaliojančiais bei susijusios informacijos, kuri turi būti teikiama visuomenei, nustatymo (CON/2001/26), Nyderlandai, 2001 9 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, pateikiančio skubias nuostatas dėl euro įvedimo ir apsaugos priemonių (CON/2001/22), Italija, 2001 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Nuomonė dėl Įstatymo dėl eurų banknotų ir monetų apyvartos ir kitų susijusių klausimų (CON/2001/21), Graikija, 2001 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Nuomonė dėl Dekreto dėl frankais išreikštų banknotų žymėjimo (CON/2001/20), Prancūzija, 2001 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Nuomonė dėl baudžiamosios teisės dalinių pakeitimų (CON/2001/19), Austrija, 2001 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Nuomonė dėl įstatymo dėl Tarptautinės konvencijos dėl kovos su pinigų padirbinėjimu ir jos protokolo patvirtinimo bei tam tikrų Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų dalinių pakeitimų (CON/2001/16), Liuksemburgas, 2001 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Nuomonė dėl įstatymo, susijusio su grynųjų pinigų pakeitimu į eurus Belgijoje (CON/2001/15), Belgija, 2001 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Nuomonė dėl įsakymo dėl pirmą kartą gaunamų eurų banknotų ir monetų (CON/2001/14), Ispanija, 2001 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Nuomonė dėl įstatymo, nustatančio papildomas priemones euro įvedimui (CON/2001/9), Austrija, 2001 5 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Nuomonė dėl nutarimo dėl 2002 m. euro grynųjų pinigų pakeitimo ir iš dalies pakeičiančio tam tikras teisines nuostatas (CON/2001/7), Liuksemburgas, 2001 4 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Nuomonė dėl tam tikrų nuostatų, įtrauktų į įstatymo projektą dėl pakeitimo į eurą (sumų) (CON/2001/5), Airija, 2001 4 20.
 200. Nuomonė dėl dvigubos eurais ir eskudais išreikštų banknotų ir monetų cirkuliacijos ir dėl Banco de Portugal statuto dalinių pakeitimų (CON/2001/1), Portugalija, 2001 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Nuomonė dėl Monetų kalimo įstatymo (ryšium su eurų monetų išleidimu) (CON/2000/29), Nyderlandai, 2000 12 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Nuomonė dėl papildomų priemonių euro įvedimui kooperatyvų atžvilgiu ir jį reglamentuojančių galiojančių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2000/25), Austrija, 2000 10 26.
 203. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/2000/22), Ispanija, 2000 10 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Nuomonė dėl papildomų priemonių taikytinų įgyvendinant Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1103/97, 974/98 ir 2866/98 dėl euro įvedimo (CON/2000/21), Graikija, 2000 9 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo (CON/2000/20), OL C 19, 2001 1 20, p. 18.
 206. Nuomonė dėl euro įvedimo Sen Pjere ir Mikelone bei Majote (CON/2000/19), Prancūzija, 2000 10 18.
 207. Nuomonė dėl DEM 1 aukso monetos išleidimo ir „Pinigų stabilumo fondo“ įkūrimo (CON/2000/17), Vokietija, 2000 8 28.
 208. Nuomonė dėl eurais išreikštų banknotų ir monetų padirbinėjimo (CON/2000/16), Airija, 2000 8 28.
 209. Nuomonė dėl būdų, kuriais valiutos srityje turi būti imamasi priemonių ryšium su eurų banknotų ir monetų išleidimu (Euro įstatymas), bei kuriais 1988 Monetų kalimo įstatymas ir Oesterreichische Nationalbank statutas turi būti iš dalies pakeičiami (CON/2000/14), Austrija, 2000 6 28.
 210. Nuomonė dėl įsakymų pagal 1998 m. Ekonominės ir pinigų sąjungos įstatymą (CON/2000/13), Airija, 2000 6 7.
 211. Nuomonė dėl Tarybos reglamentų dėl Graikijos (CON/2000/12), OL C 177, 2000 6 27, p. 11.
 212. Nuomonė dėl elektroninės komercijos (CON/2000/11), Liuksemburgas, 2000 7 12.
 213. Nuomonė dėl Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) statuto ir vaidmens (CON/1999/20), Prancūzija, 2000 2 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Nuomonė dėl įstatymo, suteikiančio Banco de Portugal kompetenciją (i) gaminti ir spausdinti popierinius pinigus ir kitus dokumentus; (2) skirstyti banknotus; ir (iii) vystyti paslaugas, susijusias su tokios veiklos vykdymu (CON/1999/14), Portugalija, 1999 9 24.
 215. Nuomonė dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo projekto (CON/1999/12), Airija, 1999 9 15.
 216. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1999/10), Vokietija, 1999 9 3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Nuomonė dėl monetų gamybos ir išleidimo (CON/1999/3), Italija, 1999 4 30.
 218. Nuomonė dėl įstatymo dėl euro įvedimo dalinių pakeitimų (CON/1999/2), Italija, 1999 4 21.
 219. Nuomonė dėl piniginių susitarimų Prancūzijos Sen Pjero ir Mikelono bei Majoto teritorinėse bendrijose (CON/1998/64), OL C 127, 1999 5 7, p. 5.
 220. Nuomonė dėl Bendrijos piniginių santykių su Monako Kunigaikštyste, San Marino Respublika ir Vatikano miestu (CON/1998/63), OL C 127, 1999 5 7, p. 4.
 221. Nuomonė dėl perskaičiavimo kursų tarp euro ir eurą įsivedančių valstybių narių valiutų (CON/1998/61), OL C 412, 1998 12 31, p. 1.
 222. Nuomonė dėl bazinių normų ir orientacinių palūkanų normų (CON/1998/59), Austrija, 1998 12 16.
 223. Nuomonė dėl valiutos keitimo kurso klausimų, susijusių su Kape Verde eskudu (CON/1998/57), OL C 200, 1999 7 15, p. 7.
 224. Nuomonė dėl komercinių bendrovių kapitalo išraiškos pakeitimo eurais ir apvalinimo (CON/1998/48), Liuksemburgas, 1998 10 20.
 225. Nuomonė dėl eurų monetų valiutinių išraiškų ir techninių specifikacijų (CON/1998/44), OL C 77, 1999 3 20, p. 8.
 226. Nuomonė dėl sutartinių nuorodų į vidutinę Amsterdamo tarpbankinėje rinkoje siūlomą palūkanų normą (AIBOR) ir į kitas orientacines palūkanų normas pakeitimo, ir 1995 m. Prekybos vertybiniais popieriais priežiūros įstatymo dalinio pakeitimo (CON/1998/42), Nyderlandai, 1998 10 16.
 227. Nuomonė dėl valiutų keitimo kurso klausimų, susijusių su CFA franku ir Komorų franku (CON/1998/37), OL C 200, 1999 7 15, p. 6.
 228. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/36), Portugalija, 1998 8 7.
 229. Nuomonė dėl keitimo norminio teisės akto dėl vidutinės Frankfurto tarpbankinėje rinkoje siūlomos palūkanų normos (FIBOR) (CON/1998/32), Vokietija, 1998 6 22.
 230. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/31), Ispanija, 1998 7 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/23), Italija, 1998 6 4.
 232. Kai 1998 m. birželio 1 d. buvo įsteigtas ECB, jis perėmė EPI patariamąsias funkcijas.
 233. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/19), Nyderlandai, 1998 4 17.
 234. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/18), Airija, 1998 5 8.
 235. Nuomonė dėl Banque de France statuto (CON/1998/12), Prancūzija, 1998 3 13.
 236. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/11), Portugalija, 1998 4 6.
 237. Nuomonė dėl pinigų emisijos ir išleidimo į apyvartą Majoto bei Sen Pjero ir Mikelono užjūrio teritorijose, ir dėl mokėjimų bei vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų apsaugos (CON/1998/9), Prancūzija, 1998 2 19.
 238. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/8), Belgija, 1998 4 17.
 239. Nuomonė dėl Suomen Pankki statuto (CON/1998/6), Suomija, 1998 2 12.
 240. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/2), Austrija, 1998 2 13.
 241. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1998/1), Austrija, 1998 2 13.
 242. Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank statuto ir susijusių teisės aktų (CON/1997/30), Austrija, 1997 12 15.
 243. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1997/24), Vokietija, 1997 12 16.
 244. Nuomonė dėl Central Bank of Ireland statuto (CON/1997/20), Airija, 1997 10 29.
 245. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1997/17), Italija, 1997 9 9.
 246. Nuomonė dėl eurų monetų nominalų ir techninių specifikacijų (CON/1997/13), 1997 7 24.
 247. Nuomonė dėl bendro valiutų keitimo kurso susitarimų dėl euro, ir įvairių teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/1997/12), Nyderlandai, 1997 7 25.
 248. Nuomonė dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimo tikslais prevencijos (CON/1997/4), Belgija, 1997 7 10.
 249. Nuomonė dėl euro įvedimo (CON/1996/13), OL C 205, 1997 7 5, p. 18.
 250. Nuomonė dėl Valiutos įstatymo (CON/1995/16), Suomija, 1995 12 11.
 251. Nuomonė dėl piniginio finansavimo (CON/1995/14), Liuksemburgas, 1995 10 5.
 252. Nuomonė dėl ECU apibrėžimo (CON/1994/4), 1994 9 13.
 253. Nuomonė dėl Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės pinigų statuto (CON/1994/1), Liuksemburgas, 1994 4 12.