Az EKB kapcsolódó véleményei

 1. Vélemény a Hrvatska Narodna Bankáról (CON/2020/8), Horvátország, 2020.3.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Vélemény a BNB szankcionálási hatásköréről a szoros együttműködés keretében, valamint a bolgár leva hivatalos árfolyamáról (CON/2020/5), Bulgária, 2020.1.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Vélemény a készpénzfizetés korlátozásáról (CON/2019/46), Hollandia, 2019.12.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Vélemény a bizonyos hitelintézetek és fióktelepek számára készpénzszolgáltatások nyújtását előíró követelményről  (CON/2019/41), Svédország, 2019.11.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Vélemény a készpénzhasználat visszafogására irányuló adóügyi intézkedésekről  (CON/2019/39), Görögország, 2019.11.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelméről és az euroérmék hitelesítéséről (CON/2019/33), Luxemburg, 2019.9.23.
 7. Vélemény az 500 eurós címletű bankjegyek használatának tilalmáról és a pénzmosás elleni küzdelemről szóló jogszabályok egyes módosításáról (CON/2019/5), Dánia, 2019.2.12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2019/4), Spanyolország, 2019.2.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Vélemény a hitelinformációs ügynökségek Bank Ċentrali ta’ Malta általi felügyeletéről és a pénzforgalmi szolgáltatások általa való felvigyázásáról (CON/2019/2), Málta, 2019.1.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Vélemény a pénzügyi ágazatban alkalmazandó felkészültségi kötelezettségekről szóló finn törvény felülvizsgálatáról (CON/2018/46), Finnország, 2018.10.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Vélemény az euróban történő fizetésekre vonatkozó új kerekítési szabályokról (CON/2018/41), Belgium, 2018.9.4.
 12. Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/35), HL C 378., 2018.8.16., 2. o.Kiegészítő információ
 13. Vélemény a kritikus infrastruktúra információtechnológiai biztonsági célból történő azonosításáról és felügyeletéről (CON/2018/22), Észtország, 2018.4.27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról (CON/2017/40), Ciprus, 2017.10.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. A Central Bank of Cyprus információs hatóságként való kijelöléséről és a banki titoktartás követelménye alóli lényeges kivétel beillesztéséről szóló vélemény (CON/2017/32), Ciprus, 2017.8.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/27), Bulgária, 2017.7.11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/20), Belgium, 2017.5.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/18), Portugália, 2017.5.22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. A készpénzfizetések elfogadására vonatkozó kötelezettség korlátozásáról szóló vélemény (CON/2017/8), Dánia, 2017.3.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. A Česká národní banka pénzügyi piaci műveletek végzésére vonatkozó hatásköréről szóló vélemény (CON/2016/60), Csehország, 2016.12.15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Az érmékkel kapcsolatos közfeladatoknak a De Nederlandsche Bankra történő átruházásáról szóló vélemény (CON/2016/58), Hollandia, 2016.12.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. A bankjegyek és érmék számlálására, válogatására, csomagolására és címkézésére vonatkozó módszerről és eljárásról szóló vélemény (CON/2016/36), Lengyelország, 2016.7.11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, valamint forgalmáról szóló vélemény (CON/2016/25), Olaszország, 2016.4.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló vélemény (CON/2016/19), Bulgária, 2016.3.24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Az Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer tulajdonjogának a Banque de France általi megszerzéséről szóló vélemény (CON/2016/14), Franciaország, 2016.3.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Az átutalásokra és beszedésekre vonatkozó kötelező követelményekről szóló vélemény (CON/2016/13), Románia, 2016.3.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Az osztrák pénzverde általi érmevisszaváltás biztosításáról szóló vélemény (CON/2016/4), Ausztria, 2016.1.25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. A pénzforgalmazók és pénzfeldolgozók tevékenységeinek felügyeletéről és az igazgatási intézkedések és bírságok kirovásáról szóló vélemény (CON/2016/2), Litvánia, 2016.1.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. A bankjegykiadó automatákból történő készpénzfelvételhez kapcsolódó adóról szóló vélemény (CON/2015/55), Írország, 2015.12.10.
 30. Az eurobankjegyek gyártásáról szóló vélemény (CON/2015/51), Portugália, 2015.11.23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. A hamisítás elleni védelemről és a forgalomban lévő kézpénz minőségének megőrzéséről szóló vélemény (CON/2015/50), Belgium, 2015.11.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. A fizetési forgalom (‘betalingsverkeer’)zavartalan működésének felvigyázásáról szóló vélemény (CON/2015/49), Hollandia, 2015.11.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. A svájci frank hitelek átváltásáról szóló vélemény (CON/2015/32), Horvátország, 2015.9.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. A bankjegy- és érmeforgalomról szóló vélemény (CON/2015/29), Csehország, 2015.8.28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. A pénzpiaci fellendülésről és szanálásról szóló vélemény (CON/2015/22), Csehország, 2015.7.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. A pénzpiaci fogyasztóvédelemről szóló vélemény (CON/2015/21), Szlovákia, 2015.7.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. A Narodowy Bank Polski jogi keretrendszeréről szóló vélemény (CON/2015/9), Lengyelország, 2015.3.10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. A pénzügyi átláthatóságról, fizetési szolgáltatásokról és elektronikus pénzről szóló vélemény (CON/2014/74), Dánia, 2014.10.14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Az eurobankjegyek és -érmék valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló vélemény (CON/2014/65), Litvánia, 2014.8.29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. A vállalatok tőkéjének és értékpapírjainak redenominációjáról szóló vélemény (CON/2014/63), Litvánia, 2014.8.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Az érmekibocsátásra vonatkozó hatáskörről szóló vélemény (CON/2014/56), Ciprus, 2014.7.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. A forint és euro bankjegyek és érmék magyarországi utánzatáról szóló vélemény (CON/2014/55), Magyarország, 2014.7.11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 43. A 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Litvániában történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro litvániai átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló 2014. július 8-i EKBi vélemény (CON/2014/50), HL C 244., 2014.7.26., 1. o.
 44. A bankjegyek és érmék magyarországi feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint azok hamisítás elleni védelméről szóló vélemény (CON/2014/48), Magyarország, 2014.7.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 45. A készpénz-kifizetés és átvét korlátozásáról szóló vélemény (CON/2014/37), Románia, 2014.5.22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Az egyes, a törvényes fizetőeszköz jellegüket elvesztő bankjegyekről és érmékről szóló vélemény (CON/2014/32), Svédország, 2014.5.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. A pénzváltók működtetőiről szóló vélemény (CON/2014/27), Litvánia, 2014.4.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Az euroátutalások és közvetlen terhelések felvigyázásáról szóló vélemény (CON/2014/20), Románia, 2014.3.10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Az euro litvániai bevezetéséről szóló vélemény (CON/2014/14), Litvánia, 2014.2.12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. A devizában denominált dematerializált értékpapír-számlákról szóló vélemény (CON/2014/13), Belgium, 2014.2.12.
 51. Az euróban történő fizetések kerekítéséről szóló vélemény (CON/2014/6), Belgium, 2014.1.23.
 52. A készpénzfizetések korlátozásáról szóló vélemény (CON/2014/4), Litvánia, 2014.1.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Vélemény a bankjegyek magyarországi feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint azok hamisítás elleni védelméről (CON/2013/89), Magyarország, 2013.12.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 54. Vélemény a fizetőeszközökről és a fizetési rendszerekről (CON/2013/84), Franciaország, 2013.12.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Vélemény az eurobankjegyek és -érmék kezeléséről és forgalomba történő visszaforgatásáról (CON/2013/65), Lettország, 2013.8.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Vélemény az eurobankjegyek és -érmék beváltásának alapelveiről és folyamatáról (CON/2013/64), Lengyelország, 2013.8.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. A 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Lettországban történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro lettországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2013/48), HL C 204., 2013.7.18., 1. o.Kiegészítő információ
 58. Vélemény a lopásgátló készülékek által semlegesített eurobankjegyek kezeléséről (CON/2013/43), Belgium, 2013.6.12.
 59. Az euro és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2013/37), HL C 179., 2013.6.25., 9. o.Kiegészítő információ
 60. A forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2013/35), HL C 176., 2013.6.21., 11. o.Kiegészítő információ
 61. Vélemény a Banca Naţională a României intézményi szerepéről és függetlenségéről (CON/2013/31), Románia, 2013.5.7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Vélemény a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról (CON/2013/24), Málta, 2013.4.5.
 63. Vélemény készpénzfizetések korlátozásáról (CON/2013/18), Belgium, 2013.3.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Vélemény a bérkifizetések tekintetében történő készpénzfizetés-korlátozásáról a  (CON/2013/11), Finnország, 2013.2.8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról (CON/2013/9), Dánia, 2013.2.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/2012/97), Lettország, 2012.11.27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Vélemény a közös valuta írásmódjáról (CON/2012/87), Lettország, 2012.11.13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról (CON/2012/83), Szlovákia, 2012.10.31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Vélemény a készpénzellenőrzésről (CON/2012/82), Németország, 2012.10.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Vélemény az euro bevezetéséhez szükséges felkészülésről és jogszabályváltozásokról (CON/2012/73), Lettország, 2012.10.2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Vélemény egyes régi bankjegyek fizetőeszköz minőségének megszűnéséről (CON/2012/54), Svédország, 2012.7.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Vélemény a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségéről (CON/2012/34), Németország, 2012.5.10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Vélemény az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020 program”) létrehozásáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról  (CON/2012/17), HL C 137., 2012.5.12., 7. o.Kiegészítő információ
 74. Vélemény az euro hamisítás elleni védelméről és az euroérmék hitelesítéséről (CON/2012/15), Görögország, 2012.2.29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Vélemény az olasz bankok kötelezettségeire vonatkozó garanciarendszerről és a lírabankjegyek beváltásáról (CON/2012/4), Olaszország, 2012.1.24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Vélemény az euroérmék hitelesítéséről és a forgalomképtelen euroérmék kezeléséről, valamint adminisztratív intézkedések és szankciók meghozataláról  (CON/2011/105), Málta, 2011.12.9.
 77. Vélemény a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről  (CON/2011/94), Olaszország, 2011.11.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Vélemény a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről  (CON/2011/92), Németország, 2011.11.11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Vélemény az euro hamisítás elleni védelmével kapcsolatos szankciókról (CON/2011/78), Szlovénia, 2011.10.7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Vélemény az euroérmék kibocsátásáról szóló rendelet iránti javaslatról és a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló rendelet iránti javaslatról  (CON/2011/65), HL C 273., 2011.9.16., 2. o.
 81. Vélemény a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről  (CON/2011/64), Belgium, 2011.8.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Vélemény a pénzvisszaforgatásról, valamint a nemzeti és külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelméről (CON/2011/59), Magyarország, 2011.7.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 83. A Saint-Barthélemy európai uniós jogállásának megváltozását követően az eurónak Saint-Barthélemyn való megőrzéséről szóló, az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti monetáris megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2011/56), HL C 213., 2011.7.20., 21. o.Kiegészítő információ
 84. Vélemény a bankjegy- és készpénzforgalomról (CON/2011/51), Csehország, 2011.6.22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Az EKB véleménye (2011. március 11.) a Saint-Barthélemy francia tengerentúli közösség javára eljáró Franciaországgal kötendő monetáris megállapodás tárgyalásainak részletes szabályairól szóló tanácsi határozat iránti ajánlásról (CON/2011/22), HL C 213., 2011.7.20., 16. o.
 86. Vélemény az eurobankjegyek visszaforgatásáról (CON/2011/19), Franciaország, 2011.3.7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Velemény a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált szöveg)  (CON/2011/18), HL C 114., 2011.4.12., 1. o.Kiegészítő információ
 88. Vélemény az elszámolások véglegességéről és a pénzügyi fedezeti rendszerről szóló jogszabályok módosításairól (CON/2011/14), Litvánia, 2011.2.24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Vélemény a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről szóló tanácsi határozat iránti ajánlásról  (CON/2011/8), HL C 60., 2011.2.25., 1. o.
 90. Vélemény az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (CON/2010/90), Málta, 2010.12.13.
 91. Vélemény a készpénzforgalomról szóló egyes új rendelkezésekről (CON/2010/89), Szlovákia, 2010.12.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Vélemény az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról, valamint az eurobankjegyek és -érmék hamisítás elleni védelmének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókról (CON/2010/87), Görögország, 2010.12.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról  (CON/2010/79), Bulgária, 2010.11.10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Vélemény a hitelkövetelésekkel kapcsolatos, pénzügyi fedezet-megállapodásokról szóló jogszabályok módosításáról (CON/2010/78), Luxemburg, 2010.11.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Vélemény az eurókészpénz euróövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról szóló rendeletek iránti javaslatokról (CON/2010/72), HL C 278., 2010.10.15., 1. o.
 96. Véleménye a 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Észtországban történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro észtországi átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2010/52), HL C 190., 2010.7.14., 1. o.
 97. Vélemény a statisztikákról, a határon átnyúló készpénzmozgásokról és a Българска народна банка (Bulgarian National Bank) hatásköréről (CON/2010/43), Bulgária, 2010.5.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Vélemény az új pénzérme és bankjegy címletekről (CON/2010/38), Svédország, 2010.5.7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Vélemény az euro bevezetésére való felkészülésről (CON/2010/16), Észtország, 2010.2.23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Vélemény a forint- és euro bankjegyek, valamint a forint- és euroérmék utánzatairól Magyarországon (CON/2010/1), Magyarország, 2010.1.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 101. Vélemény az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2009/95), HL C 284., 2009.11.25., 6. o.Kiegészítő információ
 102. Vélemény a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról, illetve a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozatok iránti javaslatról (CON/2009/91), HL C 284., 2009.11.25., 1. o.Kiegészítő információ
 103. Vélemény az egyes bankjegyek átváltási határidejének meghosszabbításáról (CON/2009/87), Magyarország, 2009.10.29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 104. Vélemény az euro bevezetéséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált változat) (CON/2009/76), HL C 246., 2009.10.14., 1. o.
 105. Vélemény a litas hivatalos árfolyamának módosítására szolgáló eljárásról (CON/2009/61), Litvánia, 2009.7.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Vélemény a bankjegy- és készpénzforgalomról (CON/2009/52), Csehország, 2009.6.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Vélemény a legkisebb címletű fizetőeszköz kivonásáról és a kerekítési szabályok módosításáról  (CON/2009/8), Svédország, 2009.2.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Vélemény a bankjegyek és az érmék feldolgozása és forgalmazása, hamisítást megelőző műszaki intézkedések (CON/2008/90), Magyarország, 2008.12.22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 109. Vélemény a készpénzben zajló devizaforgalomról (CON/2008/86), Szlovákia, 2008.12.8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Vélemény a Magyar Nemzeti Bank statútumának a közösségi joggal való összehangolásáról  (CON/2008/83), Magyarország, 2008.12.2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 111. Vélemény az euroérmék és a német euro-emlékérmék cseréjéről (CON/2008/49), Németország, 2008.10.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Vélemény a bankjegyek és érmék cseréjéről és bevonásáról (CON/2008/47), Svédország, 2008.10.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Vélemény az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról (CON/2008/45), HL C 283., 2008.11.7., 1. o.Kiegészítő információ
 114. Vélemény az euróra való áttérés további részletes technikai szabályairól (CON/2008/40), Szlovákia, 2008.9.2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Vélemény az euro-bankjegyek hitelintézetek és készpénzkezeléssel hivatásszerûen foglalkozó más szervezetek általi visszaforgatásának jogi keretéről (CON/2008/38), Málta, 2008.8.27.
 116. Vélemény a bankjegyekről és érmékről szóló jogszabályokról (CON/2008/36), Lettország, 2008.8.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Vélemény a legkisebb címletű érme törvényes fizetőeszközként történő bevonásáról (CON/2008/35), Dánia, 2008.8.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Vélemény az euro szlovákiai bevezetéséről és a szlovák korona euróra történő átváltási árfolyamáról (CON/2008/28), HL C 180., 2008.7.17., 1. o.Kiegészítő információ
 119. Vélemény a kettős kijelzésről és a kerekítési szabályokról a foglalkoztatási és társadalombiztosítási ágazatokban (CON/2008/27), Szlovákia, 2008.7.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Vélemény a sérült bankjegyek és érmék kicseréléséről szóló szabályokról (CON/2008/26), Lengyelország, 2008.6.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Vélemény az összegek kettős feltüntetéséről a szerencsejáték-szektorban  (CON/2008/25), Szlovákia, 2008.6.12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Vélemény a banki, tőkepiaci, biztosítási és nyugdíjelőtakarékossági szektorokban bizonyos összegek kettős feltüntetésére vonatkozó jogszabálytervezetről, valamint egyes értékpapírfajták kerekítési szabályairól szóló jogszabálytervezetről  (CON/2008/23), Szlovákia, 2008.5.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Vélemény a Česká národní banka-ról szóló törvénytervezetről (CON/2008/21), Csehország, 2008.5.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Vélemény a Szent-Martin és Szent-Bartolomeo francia jog szerinti jogállása megváltozásából a pénzügyi rendszereikre származó következményekről (CON/2008/8), Franciaország, 2008.2.14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Vélemény az érmékről szóló, német jogszabályokról (CON/2008/3), Németország, 2008.1.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Vélemény az eurobankjegyek és -érmék ciprusi előállításának ellenőrzéséről (CON/2008/1), Ciprus, 2008.1.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Vélemény az euro bevezetésére való felkészülés jogi keretrendszeréről (CON/2007/43), Szlovákia, 2007.12.19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Vélemény a hamis bankjegyek és érmék - a hamisítványok felderítésére szolgáló intézkedésként - illetékes nemzeti hatóságok és EU intézmények és szervek közötti átadásáról  (CON/2007/42), HL C 27., 2008.1.31., 1. o.Kiegészítő információ
 129. Vélemény a törvényes fizetőeszköz hamisítás és egyéb tiltott tevékenységek elleni védelmének köréről  (CON/2007/39), Ciprus, 2007.11.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Vélemény a bankjegyek és az érmék válogatására és csomagolására vonatkozó szabályokról (CON/2007/28), Lengyelország, 2007.9.25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Vélemény az euro Cipruson és Máltán való bevezetéséről, valamint az euro és a ciprusi font és a máltai líra közötti átváltási árfolyamokról (CON/2007/19), HL C 160., 2007.7.13., 1. o.Kiegészítő információ
 132. Vélemény az euro-emlékérmék és a gyűjtőknek szánt euro-érmék kibocsátásáról (CON/2007/5), Szlovénia, 2007.2.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Vélemény az euro elfogadásáról és egy zökkenőmentes készpénzátállásról szóló jogi keretről (CON/2007/1), Ciprus, 2007.1.15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Vélemény a hamisítványok felismerésére és a bankjegyek forgalomképesség szerinti válogatására vonatkozó feltételrendszer létrehozásáról (CON/2006/62), Portugália, 2006.12.29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Vélemény az euro-érmék hitelesítéséről és a forgalomba hozatalra alkalmatlan euro-érmék kezeléséről (CON/2006/61), Portugália, 2006.12.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Vélemény a Magyar Nemzeti Bank statútumának a közösségi joggal való harmonizációjáról (CON/2006/55), Magyarország, 2006.12.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 137. Vélemény a bankjegy- és érmeutánzatok, valamint egyéb kellékpénzek készítéséről a Cseh Köztársaságban (CON/2006/45), Csehország, 2006.8.28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Vélemény az euro-készpénzcsere, az előszállítás és a továbbszállítás jogi alapjáról (CON/2006/43), Szlovénia, 2006.8.25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Vélemény az euro és a szlovén tolar közötti átváltási árfolyamról és az euro Szlovéniában történő bevezetéséhez szükséges egyéb intézkedésekről (CON/2006/36), HL C 163., 2006.7.14., 10. o.Kiegészítő információ
 140. Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) módosításáról és meghosszabbításáról (CON/2006/35), HL C 163., 2006.7.14., 7. o.Kiegészítő információ
 141. Vélemény a Sveriges Riksbank készpénz vásárlásáról és visszaadásáról szóló rendeleteiről (CON/2006/30), Svédország, 2006.6.12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/2006/29), Szlovénia, 2006.6.12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Vélemény az euro bevezetésének eredményeképpen a vállalatok tőkéjének és részvényeinek redenominációjáról és a névérték nélküli részvények bevezetéséről (CON/2006/28), Észtország, 2006.6.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Vélemény az érmék kibocsátásáról, az érmeverésről, az érmék forgalombahozataláról, illetve az azokkal való kereskedésről szóló különböző jogszabályok kodifikációjáról (CON/2006/22), Portugália, 2006.4.28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Vélemény az euro bevezetésére való felkészülés során a Banka Slovenije alapokmányának módosításáról (CON/2006/17), Szlovénia, 2006.3.13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Vélemény az euro bevezetéséről szóló jogi keretrendszerről (CON/2006/10), Málta, 2006.2.23.
 147. Vélemény a magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról szóló rendelettervezetről (CON/2006/2), Magyarország, 2006.1.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 148. Vélemény az euro bevezetésére való előkészületek során a Lietuvos bankas alapokmányának módosításáról  (CON/2005/60), Litvánia, 2005.12.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Vélemény az euro bevezetésére való felkészülés során az Eesti Pank alapokmányának módosításáról (CON/2005/59), Észtország, 2005.12.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Vélemény az euro bevezetésének következményeként a részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok tőkéjének újradenominálásáról és a névérték nélküli részvények bevezetéséről (CON/2005/57), Szlovénia, 2005.12.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Vélemény az euro bevezetésének rendszeréről azokban a tagállamokban, amelyek még nem vezették be az eurót  (CON/2005/51), HL C 316., 2005.12.13., 25. o.Kiegészítő információ
 152. Vélemény a Sveriges Riksbank által azon vállalatoknak fizetendő kamatköltségről, amelyek a készpénz válogatását és tárolását végzik (CON/2005/48), Svédország, 2005.11.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Vélemény a Národná banka Slovenska jogi személyek büntetőjogi felelőssége alóli mentesítéséről  (CON/2005/47), Szlovákia, 2005.11.16.
 154. Vélemény a devizaügyletek végzésére feljogosító engedélyről szóló rendelkezésekről (CON/2005/44), Lengyelország, 2005.11.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Vélemény a Lietuvos bankas bankjegy- és érmekibocsátási jogáról az euro bevezetésekor, valamint elnökének személyes függetlenségéről (CON/2005/38), Litvánia, 2005.10.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Vélemény a Národná banka Slovenska a teljes pénzügyi piac integrált felügyeletével kapcsolatos feladatáról és alapokmányának módosításáról (CON/2005/26), Szlovákia, 2005.8.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (a „Periklész-program”) (CON/2005/22), HL C 161., 2005.7.1., 11. o.Kiegészítő információ
 158. Vélemény az euro elfogadásával kapcsolatos jogszabályi keretről (CON/2005/21), Litvánia, 2005.6.14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Vélemény a magyar és külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai és egyéb feladatokról szóló rendelettervezetről (CON/2005/19), Magyarország, 2005.6.7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Vélemény a betéti (debit) kártyák működési költségeinek a bankok, a vásárlók és a kereskedők közötti megoszlásáról (CON/2005/15), Dánia, 2005.5.31.
 161. Vélemény a pénzfeldolgozási tevékenységről és a készpénzforgalmazásról  (CON/2005/3), Magyarország, 2005.2.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Vélemény a külföldi devizát érintő átváltási műveletek adójáról (CON/2004/34), Belgium, 2004.11.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Vélemény az Andorrával fenntartott monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodást célzó tárgyalások megnyitásáról (CON/2004/32), HL C 256., 2004.10.16., 9. o.Kiegészítő információ
 164. Vélemény a bankjegyek és érmék forgalomba hozatalával kapcsolatos egyes kérdésekről (CON/2004/28), Svédország, 2004.8.31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Vélemény a törvényes fizetőeszközként megszűnő régi bankjegyekről és érmékről (CON/2004/17), Svédország, 2004.5.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Vélemény az euroérmékhez hasonló érmekrõl és zsetonokról (CON/2004/13), HL C 134., 2004.5.12., 11. o.Kiegészítő információ
 167. Vélemény az Andorrával fennálló monetáris kapcsolatokról szóló megállapodásról (CON/2004/12), HL C 88., 2004.4.8., 18. o.
 168. Vélemény az euro és az eurót elfogadott tagállamok fizetőeszközei közötti átváltási árfolyamokról (CON/2004/10), HL C 88., 2004.4.8., 20. o.
 169. Vélemény az eurobankjegyek és -érmék újrafeldolgozásának jogi keretéről (CON/2004/8), Franciaország, 2004.3.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Vélemény a Banco de Portugal alapokmányának módosításáról (CON/2003/29), Portugália, 2003.12.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Vélemény a pénzügyi rendszer pénzmosásra való felhasználásának megelőzéséről szóló törvény módosításairól és egyéb jogszabályokról (CON/2003/25), Belgium, 2003.11.25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Vélemény az Európai Közösség nevében az Olasz Köztársaság és a Vatikáni Városállam nevében az Apostoli Szentszék között létrejött Monetáris Megállapodás módosításairól szóló ajánlásról (CON/2003/18), HL C 212., 2003.9.6., 10. o.
 173. Vélemény az euroérmék hamisításával kapcsolatos elemzésről és együttműködésről (CON/2003/16), HL C 202., 2003.8.27., 31. o.
 174. Vélemény a 2003-as költségvetési törvénynek a bankjegyekről és érmékről szóló rendelkezéséről (CON/2002/31), Olaszország, 2002.12.13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Vélemény az eurobankjegyek jogi védelméről (CON/2002/26), Görögország, 2002.10.10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Vélemény a pénzügyi rendszer pénzmosás céljaira történő felhasználásának megelőzéséről (CON/2002/24), Belgium, 2002.9.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Vélemény a pénzhamisítással kapcsolatban hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok kijelöléséről (CON/2002/17), Luxemburg, 2002.6.7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Vélemény az euróban denominált, bankkártyával vagy egyéb fizetőkártyával végzett fizetéseknek a legközelebbi 5 centig való kerekítéséről (CON/2002/15), Finnország, 2002.4.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Vélemény a pénzügyminisztériumnak a Finnországban törvényes fizetőeszköz-státusszal rendelkező emlékérmék kibocsátására szolgáló hatásköréről (CON/2002/12), Finnország, 2002.4.23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Vélemény a Gazdasági és Pénzügyi Unióról szóló törvénynek az érmekibocsátás bevételéből származó nettó nyereségnek a Central Bank of Ireland által az ír kormány államkincstárába történő befizetésére vonatkozó rendelkezéseinek módosításairól  (CON/2002/7), Írország, 2002.2.1.
 181. Vélemény a francia frankban denominált bankjegyek és érmék törvényes fizetőeszköz-státuszának hatályon kívül helyezéséről  (CON/2002/6), Franciaország, 2002.1.24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Vélemény a pénzmosásról szóló törvénynek a terrorizmus finanszírozásának leküzdése céljából történő módosításáról  (CON/2002/4), Dánia, 2002.1.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Vélemény a hitelintézeti törvénynek az elektronikus pénz beépítése céljából történő felülvizsgálatáról (CON/2002/1), Finnország, 2002.1.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Vélemény az Oesterreichische Nationalbank alapokmányát módosító törvényről (CON/2001/40), Ausztria, 2001.12.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Vélemény a devizagazdálkodás jogi kereteit módosító törvényről (CON/2001/39), Portugália, 2001.12.14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Vélemény az ügyvédi munkadíjakról szóló törvényt módosító törvényről (CON/2001/37), Ausztria, 2001.11.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Vélemény az euro hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programot (a Periklész program) létrehozó tanácsi határozatról (CON/2001/31), HL C 293., 2001.10.19., 3. o.
 188. Vélemény a bírósági illetékeket módosító törvényről  (CON/2001/29), Ausztria, 2001.9.28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Vélemény a bankjegyek De Nederlandsche Bank általi cseréjére, visszavonására és bevonására valamint a nyilvánosság számára erről nyújtandó információkra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. július 27-i határozat módosításáról (CON/2001/26), Hollandia, 2001.9.19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Vélemény az euro bevezetésére és védelmére vonatkozó sürgős rendelkezéseket bevezető törvényről (CON/2001/22), Olaszország, 2001.8.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Vélemény az eurobankjegyek és érmék forgalomba hozataláról és más kapcsolódó kérdésekről szóló törvényről (CON/2001/21), Görögország, 2001.8.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Vélemény a frankban denominált bankjegyek jelöléséről szóló rendeletről (CON/2001/20), Franciaország, 2001.8.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Vélemény a büntetőjog módosításairól (CON/2001/19), Ausztria, 2001.8.24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Vélemény a pénzhamisítás visszaszorításáról szóló nemzetközi egyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyve elfogadásáról szóló törvényről; és a Büntető Törvénykönyv valamint a Büntetőeljárási Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (CON/2001/16), Luxemburg, 2001.6.28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Vélemény az euro belgiumi készpénzcseréjével kapcsolatos törvényről (CON/2001/15), Belgium, 2001.6.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Vélemény az euróban denominált bankjegyek és érmék előzetes terítéséről szóló rendeletről (CON/2001/14), Spanyolország, 2001.6.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Vélemény az euro bevezetésére kiegészítő intézkedéseket tartalmazó törvényről (CON/2001/9), Ausztria, 2001.5.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Vélemény a 2002-es euro-készpénzcseréről és egyes jogalkotói rendelkezések módosításáról szóló rendeletről (CON/2001/7), Luxemburg, 2001.4.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Vélemény az euróra történő átállásról (összegek) szóló 2001-es törvényjavaslat egyes rendelkezéseiről (CON/2001/5), Írország, 2001.4.20.
 200. Vélemény az euróban és escudóban denominált bankjegyek és érmék kettős forgalmáról és a Banco de Portugal alapokmányának módosításairól (CON/2001/1), Portugália, 2001.1.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Vélemény a pénzérmékről szóló törvényről (az euroérmék bevezetésével kapcsolatban) (CON/2000/29), Hollandia, 2000.12.19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Vélemény a szövetkezetekkel kapcsolatban az euroérmék bevezetésére vonatkozó létező jogszabályok kiegészítő intézkedéseiről és módosításáról (CON/2000/25), Ausztria, 2000.10.26.
 203. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/2000/22), Spanyolország, 2000.10.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Vélemény az euro bevezetéséről szóló 1103/97/EK, 974/98/EK és 2866/98/EK tanácsi rendelet végrehajtására adott esetben vonatkozó kiegészítő intézkedésekről (CON/2000/21), Görögország, 2000.9.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Vélemény az euro hamisítás elleni védelméről (CON/2000/20), HL C 19., 2001.1.20., 18. o.
 206. Vélemény az euro Saint-Pierre-et-Miquelon-on and Mayotte-on történő bevezetéséről (CON/2000/19), Franciaország, 2000.10.18.
 207. Vélemény az arany 1 DEM érme kibocsátásáról és a "Monetáris Stabilitási Alapítvány" létrehozásáról (CON/2000/17), Németország, 2000.8.28.
 208. Vélemény az euróban denominált bankjegyek és érmék hamisításáról (CON/2000/16), Írország, 2000.8.28.
 209. Vélemény azon módokról, amelyeknek megfelelően az eurobankjegyek és érmék kibocsátásával kapcsolatban a fizetőeszközök területén az intézkedéseket el kell fogadni (Euro törvény), és az 1998-as érmeverési törvényt valamint az Oesterreichische Nationalbank alapokmányát módosítani kell (CON/2000/14), Ausztria, 2000.6.28.
 210. Vélemény az 1998 évi Gazdasági és Monetáris Unióról szóló törvény alapján hozott rendeletekről (CON/2000/13), Írország, 2000.6.7.
 211. Vélemény a Görögországról szóló tanácsi rendeletekről (CON/2000/12), HL C 177., 2000.6.27., 11. o.
 212. Vélemény az elektronikus kereskedelemről (CON/2000/11), Luxemburg, 2000.7.12.
 213. Vélemény az alapokmányról és az Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) szerepéről (CON/1999/20), Franciaország, 2000.2.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Vélemény a Banco de Portugal-nak I. papírpénz és más okmányok előállítására és nyomtatására; ii. bankjegyek elosztására; iii. és az ilyen tevékenységek véghezviteléhez szükséges szolgáltatások fejlesztésére hatáskörökkel történő felruházásáról (CON/1999/14), Portugália, 1999.9.24.
 215. Vélemény a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvénytervezetről (CON/1999/12), Írország, 1999.9.15.
 216. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1999/10), Németország, 1999.9.3.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Vélemény az érmék előállításáról és kibocsátásáról (CON/1999/3), Olaszország, 1999.4.30.
 218. Vélemény az euro bevezetéséről szóló jogszabályok módosításáról (CON/1999/2), Olaszország, 1999.4.21.
 219. Vélemény Saint-Pierre-et-Miquelon és Mayotte francia területi közösségek monetáris szabályozásáról (CON/1998/64), HL C 127., 1999.5.7., 5. o.
 220. Vélemény a Közösségnek a Monacói Hercegséggel, a San Marino Köztársasággal és a Vatikáni Városállammal fennálló monetáris kapcsolatairól (CON/1998/63), HL C 127., 1999.5.7., 4. o.
 221. Vélemény az euro és az eurót elfogadó tagállamok pénznemei közötti átváltási árfolyamokról (CON/1998/61), HL C 412., 1998.12.31., 1. o.
 222. Vélemény az alapkamatlábról és a referencia kamatlábról (CON/1998/59), Ausztria, 1998.12.16.
 223. Vélemény a zöld-foki köztársasági escudóhoz kapcsolódó átváltási kérdésekről (CON/1998/57), HL C 200., 1999.7.15., 7. o.
 224. Vélemény a kereskedelmi társaságok tőkéjének euróban történő kifejezéséről és a kerekítésről (CON/1998/48), Luxemburg, 1998.10.20.
 225. Vélemény az euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (CON/1998/44), HL C 77., 1999.3.20., 8. o.
 226. Vélemény az amszterdami bankközi kamatlábra (AIBOR) és más referencia kamatlábakra történő szerződéses hivatkozások kicseréléséről és az értékpapírok kereskedelmének felügyeletéről szóló 1995-ös törvény módosításáról (CON/1998/42), Hollandia, 1998.10.16.
 227. Vélemény a CFA-frankkal és comore-i frankkal kapcsolatos átváltási kérdésekről (CON/1998/37), HL C 200., 1999.7.15., 6. o.
 228. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/36), Portugália, 1998.8.7.
 229. Vélemény a frankfurti bankközi kamatlábra (FIBOR) vonatkozó készpénzcsere rendeletről (CON/1998/32), Németország, 1998.6.22.
 230. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/31), Spanyolország, 1998.7.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/23), Olaszország, 1998.6.4.
 232. Az EKB 1998. június 1-jén történt megalapításakor átvette az EMI tanácsadói feladatköreit.
 233. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/19), Hollandia, 1998.4.17.
 234. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/18), Írország, 1998.5.8.
 235. Vélemény a Banque de France alapokmányáról (CON/1998/12), Franciaország, 1998.3.13.
 236. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/11), Portugália, 1998.4.6.
 237. Vélemény a Mayotte és Saint Pierre és Miquelon tengerentúli területein való pénzkibocsátásról és -forgalombahozatalról, valamint a fizetési és értékpapír-kiegyenlítési rendszerek védelméről (CON/1998/9), Franciaország, 1998.2.19.
 238. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/8), Belgium, 1998.4.17.
 239. Vélemény a Suomen Pankki alapokmányáról (CON/1998/6), Finnország, 1998.2.12.
 240. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/2), Ausztria, 1998.2.13.
 241. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1998/1), Ausztria, 1998.2.13.
 242. Vélemény az Oesterreichische Nationalbank alapokmányáról és a kapcsolódó jogszabályokról (CON/1997/30), Ausztria, 1997.12.15.
 243. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1997/24), Németország, 1997.12.16.
 244. Vélemény a Central Bank of Ireland alapokmányáról (CON/1997/20), Írország, 1997.10.29.
 245. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1997/17), Olaszország, 1997.9.9.
 246. Vélemény az euroérmék címleteiről és műszaki leírásairól (CON/1997/13), 1997.7.24.
 247. Vélemény az euróval kapcsolatos közös árfolyam-megállapodásokról és különböző jogszabályok módosításairól (CON/1997/12), Hollandia, 1997.7.25.
 248. Vélemény a pénzügyi rendszer pénzmosásra való felhasználásának megelőzéséről (CON/1997/4), Belgium, 1997.7.10.
 249. Vélemény az euro bevezetéséről (CON/1996/13), HL C 205., 1997.7.5., 18. o.
 250. Vélemény a devizatörvényről (CON/1995/16), Finnország, 1995.12.11.
 251. Vélemény a monetáris finanszírozásról (CON/1995/14), Luxemburg, 1995.10.5.
 252. Vélemény az ECU meghatározásáról (CON/1994/4), 1994.9.13.
 253. Vélemény a Luxemburgi Nagyhercegség monetáris alapokmányáról (CON/1994/1), Luxemburg, 1994.4.12.