Povezana mišljenja ESB-a

 1. Mišljenje o Hrvatskoj narodnoj banci (CON/2020/8), Hrvatska, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mišljenje o ovlastima BNB-a za izricanje sankcija unutar bliske suradnje i službenom deviznom tečaju za bugarski lev (CON/2020/5), Bugarska, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja  (CON/2019/46), Nizozemska, 30.12.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Mišljenje o zahtjevu za pružaje novčanih usluga od strane određenih kreditnih institucija i podružnica  (CON/2019/41), Švedska, 26.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Mišljenje o nepoticajnim poreznim mjerama za upotrebu gotovine (CON/2019/39), Grčka, 20.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Mišljenje o zaštiti eura od krivotvorenja i provjeri autentičnosti eurokovanica  (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
 7. Mišljenje o zabrani uporabe novčanica u apoenu od 500 eura i o određenim izmjenama zakonodavstva o sprječavanju pranja novca (CON/2019/5), Danska, 12.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih plaćanja (CON/2019/4), Španjolska, 1.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mišljenje o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mišljenje o pregledu finskog zakonodavstva o obvezama pripravnosti primjenjivim u financijskom sektoru (CON/2018/46), Finska, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Mišljenje o novim pravilima zaokruživanja za plaćanja nominirana u eurima (CON/2018/41), Belgija, 4.9.2018.
 12. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program „Periklo IV”) (CON/2018/35), SL C 378, 16.8.2018., str. 2.
 13. Mišljenje o identifikaciji i nadzoru kritične infrastrukture za potrebe sigurnosti informacijske tehnologije (CON/2018/22), Estonija, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Mišljenje o ograničenjima za gotovinska plaćanja (CON/2017/40), Cipar, 6.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mišljenje o imenovanju središnje banke Central Bank of Cyprus kao tijela za informacije i uključivanje odgovarajuće iznimke od obveze čuvanja bankarske tajne (CON/2017/32), Cipar, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/27), Bugarska, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. MIšljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja (CON/2017/20), Belgija, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih uplata (CON/2017/18), Portugal, 22.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mišljenje o ograničavanju obveze primanja gotovinskih plaćanja (CON/2017/8), Danska, 21.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mišljenje o ovlastima središnje banke Česká národní banka za provođenje transakcija na financijskim tržištima (CON/2016/60), Češka, 15.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mišljenje o prijenosu javnih zadaća koje se odnose na kovanice središnjoj banci De Nederlandsche Bank (CON/2016/58), Nizozemska, 5.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mišljenje o načinu i postupku brojanja, sortiranja, pakiranja i označavanja novčanica i kovanica (CON/2016/36), Poljska, 11.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica te njihovom optjecaju (CON/2016/25), Italija, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Mišljenje o platnim uslugama (CON/2016/19), Bugarska, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mišljenje o stjecnaju punopravnog vlasništva Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer od strane središnje banke Banque de France (CON/2016/14), Francuska, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mišljenje o obveznim zahtjevima za kreditne transfere i izravna terećenja (CON/2016/13), Rumunjska, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Mišljenje o zaštiti otkupa kovanica od strane Austrijske kovnice novca (CON/2016/4), Austrija, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mišljenje o nadzoru djelatnosti osoba koje rukuju gotovinom i izricanju administrativnih mjera i kazni (CON/2016/2), Litva, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Mišljenje o pristojbama na podizanje gotovine s bankomata (CON/2015/55), Irska, 10.12.2015.
 30. Mišljenje o izradi euronovčanica (CON/2015/51), Portugal, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Mišljenje o zaštiti protiv krivotvorenja i očuvanja kvalitete gotovine u optjecaju (CON/2015/50), Belgija, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 32. Mišljenje o nadzoru nesmetanog funkcioniranja platnog prometa("betalingsverkeer") (CON/2015/49), Nizozemska, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mišljenje o konverziji kredita nominiranih u švicarskim francima (CON/2015/32), Hrvatska, 18.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Mišljenje o optjecaju novčanica i kovanog novca (CON/2015/29), Češka, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Mišljenje o oporavku i sanaciji na financijskom tržištu (CON/2015/22), Češka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Mišljenje o zaštiti potrošača na financijskim tržištima  (CON/2015/21), Slovačka, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Mišljenje o pravnom okviru središnje banke Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poljska, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Mišljenje o financijskoj transparentnosti, platnim uslugama i elektroničkom novcu (CON/2014/74), Danska, 14.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Mišljenje o provjeri autentičnosti i prikladnosti euronovčanica i kovanog novca te njihovu vraćanju u optjecaj (CON/2014/65), Litva, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Mišljenje o renominiranju kapitala i vrijednosnih papira trgovačkih društava  (CON/2014/63), Litva, 6.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Mišljenje o nadležnosti za izdavanje kovanica (CON/2014/56), Cipar, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Mišljenje o reproduciranju euronovčanica i eurokovanica te novčanica i kovanica forinta u Mađarskoj (CON/2014/55), Mađarska, 11.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Litvi i o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Litvu (CON/2014/50), SL C 244, 26.7.2014., str. 1.
 44. Mišljenje o obradi, distribuciji i zaštiti novčanica i kovanica od krivotvorenja u Mađarskoj (CON/2014/48), Mađarska, 1.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Mišljenje o ograničenju gotovinskih plaćanja i primitaka (CON/2014/37), Rumunjska, 22.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Mišljenje o određenim novčanicama i kovanicama koje prestaju biti zakonsko sredstvo plaćanja (CON/2014/32), Švedska, 5.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Mišljenje o upraviteljima mjenjačnica (CON/2014/27), Litva, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Mišljenje o nadzoru kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima (CON/2014/20), Rumunjska, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Mišljenje o uvođenju eura u Litvi (CON/2014/14), Litva, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Mišljenje o računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira nominiranih u stranoj valuti (CON/2014/13), Belgija, 12.2.2014.
 51. Mišljenje o zaokruživanju plaćanja nominiranih u eurima (CON/2014/6), Belgija, 23.1.2014.
 52. Mišljenje o ograničenjima gotovinskih uplata (CON/2014/4), Litva, 17.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Mišljenje o obradi i distribuciji novčanica i njihovoj zaštiti protiv krivotvorenja u Mađarskoj (CON/2013/89), Mađarska, 17.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Mišljenje o sredstvima plaćanja i platnim sustavima (CON/2013/84), Francuska, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Mišljenje o rukovanju euronovčanicama i kovanicama te njihovu vraćanju u optjecaj  (CON/2013/65), Latvija, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Mišljenje o načelima i postupku zamjene novčanica i kovanica. (CON/2013/64), Poljska, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Latviji i o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Latviju  (CON/2013/48), SL C 204, 18.7.2013., str. 1.